Vastenactie

door | feb 10, 2021 | Nieuws, Volwassenen | 0 Reacties

In de Lievevrouweparochie wil de werkgroep NoordZuid de Vastenactie anders onder de aandacht brengen dan we de laatste jaren gewend zijn.
De werkgroep NoordZuid

In de Lievevrouweparochie wil de werkgroep NoordZuid de Vastenactie anders onder de aandacht brengen dan we de laatste jaren gewend zijn. Geen wekelijkse vastenmaaltijd en activiteiten op woensdag, geen Hongerdoek in de kerken. Wel wekelijks een vastenprentje (een A6je) dat in de weekendvieringen in de kerken uitgereikt wordt en meegenomen wordt in de wekelijks digitale Nieuwsbrief en te vinden is op de website www.lievevrouweparochie.nl.

Informatie over de verschillende projecten

Een A6je met informatie over de verschillende projecten die de Vastenactie financieel ondersteunt, met als centraal thema ‘Werken aan je toekomst’. De kerkcollecte hiervoor zal in het weekend van 6 en 7 maart in de vieringen in de kerken plaats vinden. Maar u kunt uw bijdrage ook overmaken op NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Een gebed, tekst, recept vastenmaaltijd

U vindt op het A6je wekelijks onder meer ook een gebed, tekst, recept vastenmaaltijd. Dit alles om u te helpen in deze veertig dagen in aanloop op het Hoogfeest van Pasen. De veertigdagentijd, een tijd van ‘even minderen voor een ander’. Wij nodigen u graag uit daar zelf een invulling aan te geven. Wel kunnen we al melden, dat we op woensdag 24 maart tegen een vergoeding een vastenmaaltijd bij u thuis kunnen bezorgen. Later volgt hierover meer informatie.

Meer interessante berichten:

Maria ten Hemelopneming

Maria ten Hemelopneming

Op 15 augustus vieren we het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, in de volksmond ook wel Maria Hemelvaart genoemd.

Lees meer