Vastenprentje nummer 3

door | feb 28, 2024 | Nieuws

Tijdens de Veertigdagentijd vraagt de Vastenactie aandacht voor inwoners van Zimbabwe. Werkgroep NoordZuid maakt voor ieder weekend een prentje, met informatie over het project.
Derde woensdag in de Veertigdagentijd

Woensdag 6 maart gaan we na de Vastenmaaltijd van 19.30 – 21.30 uur in gesprek met de diaconale werkers in de Lievevrouweparochie o.l.v. diaken Jan Foesenek. Ook u bent van harte welkom.

Geef voor de Vastenactie

Stort je vrijwillige bijdrage op NL21 INGB 0000 0058 50 Vastenactie, Den Haag of maak gebruik van de QR-code. In het weekend van 2 en 3 maart is de tweede collecte bestemd voor de Vastenactie.

Meer interessante berichten:

Reliek van Bernadette komt naar Bergen op Zoom

Reliek van Bernadette komt naar Bergen op Zoom

Een schrijn met een reliek van de Heilige Bernadette Soubirous komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en doet dan veertien bijzondere kerken en bedevaartplekken aan. De reliek is op dinsdag 23 april in de OLV van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Zo kan iedereen die niet naar het heiligdom in Zuid-Frankrijk kan gaan, de genaden van Lourdes hier beleven.

Lees meer
Uitnodiging 30-jarig priesterjubileum pastoor Paul Verbeek

Uitnodiging 30-jarig priesterjubileum pastoor Paul Verbeek

Op dinsdag 23 april is het dertig jaar geleden dat pastoor Paul Verbeek priester werd gewijd. Op de dag van zijn jubileum is de reliek van Bernadette in onze parochie! Het parochiebestuur en pastoraal team nodigen je uit voor een speciale eucharistieviering, de lichtprocessie en het felicitatiemoment.

Lees meer