Voorbede voor het onderwijs

door | jan 6, 2021 | Nieuws | 0 Reacties

We denken aan alle kinderen en ouders die hun eerste dagen van school in huis weer achter de rug hebben. Hopelijk ging het allemaal goed. In de viering van 09.00 uur op dinsdagochtend is er in de OLV van Lourdeskerk voor het onderwijs gebeden.
Voorbede

Goede God,
uit U komt liefde voort door het zenden van uw Zoon.
Op U vestigen wij onze hoop, nu wij tot U bidden:voor alle kinderen en jongeren, die nu thuisonderwijs moeten volgen;
voor de ouders met een zware belasting in de begeleiding;
voor alle leerkrachten, die nu de taak hebben om goede kennisoverdracht te doen;
dat op een veilige manier weer gauw onderwijs op school en in de klas gegeven kan worden.

Laat ons bidden:
Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Novenen

Ondertussen bidden we in de parochie onophoudelijk novenen voor het einde van de  coronapandemie. Kijk op www.lievevrouweparochie.nl/inspiratie voor de teksten en boekjes.

Meer interessante berichten:

Peuterkleuterviering via livestream

Peuterkleuterviering via livestream

De peuterkleuterviering (“Geef mij je hand”) van zondag 24 januari heeft een korte viering via livestream op deze zondag. De viering begint op het gebruikelijk tijdstip van 9.30 uur en wordt gestreamd vanuit de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Kort parochienieuws week 3

Kort parochienieuws week 3

In dit bericht lees je de opbrengsten van afgelopen week en de belangrijkste activiteiten uit de agenda. Ook noemen we de naam van de overledene.

Bijzondere Gildemis 2021

Bijzondere Gildemis 2021

Op zondag 17 februari is ’s middags om drie uur de jaarlijkse viering ter gedachtenis aan Sint Sebastiaan gevierd, samen met de leden van het Schuttersgilde Sint Sebastiaan Bergen op Zoom – Borgvliet. De viering is op de zondag zo dicht mogelijk bij de naamdag van deze heilige van 20 januari.