Drie mooie vormselvieringen

door | jan 20, 2021 | Jongeren, Nieuws | 0 Reacties

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 januari hebben negentien kinderen het sacrament van het Vormsel ontvangen van bisschop Liesen. In drie intieme vieringen in de St.-Gertrudiskerk ontvingen ze zo de kracht van de heilige Geest.
Vormselkracht

Al vanaf september trekken de jongens en meiden met elkaar op. Met het project “Vormselkracht” hebben zij zich samen voorbereid. Na de kennismaking interviewden ze hun ouders over hun doopsel. Ze konden ook vragen waarom ze als kind naar de kerk zijn meegenomen. Het leverde meteen mooie gesprekken op.

Jezus volgen

In de vervolgbijeenkomsten maakten ze een eigen gebedssnoer en schreven ze hun eigen geloofsbelijdenis. Ook dachten ze na over wat zij zelf voor de wereld willen betekenen. Hoe ze iemand anders kunnen helpen, naar het voorbeeld van Jezus. Iedere bijeenkomst stond een Bijbelverhaal centraal. Op de laatste bijeenkomst liepen alle vormelingen een labyrint door een donkere OLV van Lourdeskerk. Ondertussen dachten ze na over waarom zij Jezus willen volgen.

Ik geloof

Dit “ja” hebben ze bevestigd in de Vormselvieringen. Hardop, met de doopkaars in de hand, antwoordden ze op de vragen van de bisschop. “Ja, ik geloof,” zeiden ze in koor. Daarna was er een verstild moment, toen mgr. Liesen voor hen allemaal persoonlijk bad, om de kracht van de heilige Geest. Eén voor één werden de jongens en meiden daarna gezalfd met chrisma. De bisschop wenste de vormelingen toe dat de echo van hun vormsel nog lang door mag klinken in hun leven.

Felicitaties

De werkgroep kijkt terug op drie bijzondere, intieme vieringen. Pastor Fredi Hagedoorn: ‘We zijn heel blij dat de bisschop drie keer wilde voorgaan. Zo kon iedere vormeling naast de eigen ouders ook nog enkele familieleden uitnodigen voor dit bijzondere moment. Het was, net zoals andere jaren, erg leuk om hen voor te bereiden. Iedere vormeling heb ik na afloop persoonlijk gefeliciteerd en een kleine versie van het Pinkstericoon als aandenken gegeven. De leiders van On the Move maakten samen een felicitatiefilmpje voor alle vormelingen, nogmaals van harte gefeliciteerd!’

Meer interessante berichten:

De eerste geloofsleerling

De eerste geloofsleerling

Het vierde evangelie – van de evangelist Johannes – hanteert de tegenstelling tussen donker en licht. Jezus brengt licht. Johannes vertelt over een ontmoeting van Jezus met Nikodémus (Joh. 3, 14-21). Nikodémus is de eerste geloofsleerling. Hier start de missionaire kerk waar we tegenwoordig zo veel over spreken en aandacht voor hebben.

Lees meer
Kort parochienieuws week 9

Kort parochienieuws week 9

In het korte parochienieuws van week 9 lees je de opbrengsten, de overledenen van deze week en nodigen we je uit over verschillende activiteiten uit onze agenda.

Lees meer
Noveen tot Sint-Gertrudis

Noveen tot Sint-Gertrudis

Met ingang van vrijdag 5 maart bidden we in de parochie de Noveen tot Sint-Gertrudis. Dit is een nieuwe Noveen met o.a. foto’s van de Sint-Gertrudiskapel aan de Scheldelaan in Bergen op Zoom. Het is een bijzondere uitgave! In het weekend van 6 & 7 maart wordt speciaal aandacht geschonken aan Sint-Gertrudis als patrones van onze stad.

Lees meer