Onderwerp van de week

Vrede waarmaken in kleine daden

De geschiedenis van het christendom is als een medaille met twee kanten. Aan de ene kant is er de boodschap van Christus: “Als men u op de ene wang slaat, bied dan ook de andere aan.” Een boodschap van geweldloze heldhaftigheid

Hij heeft die boodschap zelf beleefd. Zonder enige weerstand te bieden of er toe aan te zetten heeft Hij zich overgeleverd aan de handen van de mensen: gekruisigd als een slaaf.
De andere zijde van de medaille in de geschiedenis van het christendom is het feit dat zijn christenen te gelegener tijd wel geweld hebben gebruikt. Dat pausen, in de loop van de geschiedenis, wel politieke macht hebben uitgeoefend en met de wapens hebben verdedigd. Dat er in Gods naam oorlog werd gevoerd. En dat ook wij als gewone christenen nog altijd niet minder agressief zijn dan de doorsnee burger.
Die twee zijden van de medaille zijn reeds in kiem aanwezig in het evangelie van het komend weekend (Marcus 9, 30-37).
Hoe gaan wij om met het geweld in ons eigen hart? Hoe keren wij dat om tot verdraagzaamheid? Waarom bekeren wij ons niet tot de Christus?
Dat kan in twee fasen gebeuren.
Allereerst door het gebed. Dat kan een zone van vrede scheppen in ons hart waardoor wij milder en zachter worden. ‘Verlos ons van het kwade’ bidden wij in het Onze Vader.
Ten tweede is er de raad van Paulus: ‘Overwin het kwade door het goede.’ Als we dat maar over ons hart konden krijgen.
Geweld ombuigen tot vrede, is de grote boodschap die Christus heeft gelanceerd. Aan ons om die in kleine daden waar te maken.
Diaken Jan Foesenek

R.K.-Lievevrouweparochie

13 september 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Over tieners en jongeren

Over tieners en jongeren

Wat een leuke activiteiten en ontmoetingen maken we samen mee in de parochie! Denk aan de LievevrouweFair, waar de sfeer heel gezellig was en er voor veel mensen iets van hun gading te vinden was.

Lees meer
Het startweekend een echt nieuw begin?

Het startweekend een echt nieuw begin?

Lieve mensen!
In het weekend van 11 en 12 september is de LievevrouweFair en starten we in alle drie de vieringen het nieuwe werkjaar. Vorig jaar kon de fair niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen en was het aantal toegestane kerkgangers minder dan nu. We hadden een tijd afgesproken op zondagmiddag om gezamenlijk de heerlijke Lievevrouwekoekjes te eten en dit vast te leggen op je mobieltje.

Lees meer
Ga open!

Ga open!

In de lezing van aankomende zondag ontmoet Jezus een dove man. Door omstanders wordt hij bij Jezus gebracht met de vraag om genezing.

Lees meer