Vrijwilligers gezocht

door | dec 1, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

VACATUREBANK Degene die interesse heeft in onderstaande vacatures kan contact opnemen met het parochiecentrum.
Doopkoster OLV van Lourdeskerk

Regelmatig wordt op zondagen gedoopt. De doopkoster zet alles klaar voordat de familie met de dopeling komt. Hij / zij is kerkbetrokken en zorgt ervoor dat de doop goed verloopt. Dit alles gaat in goed overleg met de bedienaar van de doop. Een uurtje voordat deze plechtigheid begint, moet u aanwezig zijn. Na afloop kost het nog een half uurtje om alles weer op te ruimen.

Parochiële Coördinatie Commissie (PCC)

De PCC geeft uitvoering aan het beleidsplan vrijwilligers van de parochie en onderhoudt contacten met alle werkgroepen binnen de parochie via hun contactpersonen. Ieder lid heeft contact met een aantal werkgroepen. Verder beheert zij de vacaturebank, ondersteunt de parochiële organisatie en overlegt met parochiebestuur en pastoraal team. Ook houdt de PCC intakegesprekken met vrijwilligers, die zich aanmelden in de parochie. Ieder die zich begaan voelt met de vrijwilligers en betrokken is met de parochie kan zich melden. De PCC vergadert vier keer per jaar.

Parochieraad

Binnen de Lievevrouweparochie zijn onafhankelijke parochianen, die het pastoraal team adviseren over het pastoraal beleid, aan het werk. Zij vormen de Parochieraad en wij zijn op zoek naar positief kritische mensen, die kerkbetrokken zijn en die hun bijdrage willen leveren aan dit beleid. Drie keer per jaar komt de Parochieraad bij elkaar.

Meer interessante berichten:

Peuterkleuterviering via livestream

Peuterkleuterviering via livestream

De peuterkleuterviering (“Geef mij je hand”) van zondag 24 januari heeft een korte viering via livestream op deze zondag. De viering begint op het gebruikelijk tijdstip van 9.30 uur en wordt gestreamd vanuit de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Kort parochienieuws week 3

Kort parochienieuws week 3

In dit bericht lees je de opbrengsten van afgelopen week en de belangrijkste activiteiten uit de agenda. Ook noemen we de naam van de overledene.