Jongerencollecte 21 en 22 november

door | nov 18, 2020 | Nieuws | 0 Reacties

Ieder jaar houdt de Rooms Katholieke Kerk in Nederland in het derde weekend van november de nationale jongerencollecte. In het weekend van 21 en 22 november 2020 wordt de collecte in onze weekendvieringen gehouden. De collecte is bestemd voor landelijke jongerenprojecten, het jongerenwerk in het eigen bisdom en het tiener- en jongerenwerk in de Lievevrouweparochie.
Landelijk jongerenwerk

Jong Katholiek coördineert het landelijke jongerenwerk. Zij organiseren vormingsdagen voor begeleiders van tiener- en jongerengroepen uit parochies. Volgend jaar starten de voorbereidingen voor de

Wereldjongerendagen in Lissabon in 2023. Veel jongeren voelen zich door de WJD gesterkt in hun geloof. ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan en deel uitmaken van een wereldkerk. Ook vanuit de Lievevrouweparochie hopen jongeren mee te gaan naar de WJD.

Jongerenwerk in het bisdom Breda

Ook Bisschop Liesen vindt het belangrijk dat katholieke jongeren elkaar in een groter verband  kunnen ontmoeten dan alleen in hun eigen parochie. Daarom organiseert het bisdom bijvoorbeeld Lopend Vuurtje    voor vormelingenen een misdienaars- en acolietenweekend. In coronatijd zijn er verschillende digitale (vormings) activiteiten. (foto: Johan Wouters)

Tiener- en jongerenwerk in de Lievevrouweparochie
In de Lievevrouweparochie is er voor tieners On the Move en voor jongeren The Next Step. In deze groepen is vriendschap de basis. Op gezellige avonden over geloof en thema’s uit hun eigen leven trekken ze samen op. Telkens past het team van On the Move de avonden aan de coronamaatregelen aan. Van filmpjes tot digitale samenkomsten en ontmoetingen in de tuin van de pastorie. Ieder jaar organiseren de tieners en jongeren een diaconale actie en een jongerenviering.

 

Collecte

Met een bijdrage voor de jongerencollecte help je al deze activiteiten mogelijk te maken. Een gift is ook een morele steun in de rug. Katholieke jongerenactiviteiten laten de continuïteit van de Kerk zien. Dankzij je gift en aandacht voor de jongerencollecte kunnen we samen het geloof doorgeven aan een volgende generatie.

Geef in de tweede collecte van de weekendvieringen, via GIVT of maak je bijdrage over naar  bankrekeningnummer  NL35 RABO 0106 1043 30 van de Lievevrouweparochie onder vermelding van collecte.

Meer interessante berichten:

Kort parochienieuws week 8

Kort parochienieuws week 8

In het korte parochienieuws week 8 lees je de opbrengsten, de naam van de overledene en nodigen we je uit voor verschillende activiteiten uit onze agenda.

Lees meer
Vastenkalenders voor kinderen

Vastenkalenders voor kinderen

Voor de Veertigdagentijd hebben verschillende gezinnen uit de parochie thuis een Vastenkalender gemaakt. Fredi sprak met Isabella en Ciska. ‘Als we bij het grote hart zijn is het Pasen, en dan is het héél groot feest!’

Lees meer