Week van gebed voor de eenheid

by | Jan 11, 2021 | Inspiratie, Nieuws | 0 comments

Zondag 17 tot en met 24 januari is de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Centraal staat het Bijbelgedeelte Johannes 15 vers 5-9: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.'
Week van gebed

Aan deze Week van gebed voor eenheid doen wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijkertijd tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland jaarlijks zo’n 200.000 mensen mee met het initiatief.

Het initiatief van de gebedsweek

Het initiatief van de gebedsweek is er vanaf 1908 en wordt ingevuld door christenen van verschillende kerken, die een week lang bidden voor de eenheid. De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een andere groep in een ander land voorbereid onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid. Dit jaar door de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland).

De Raad van Kerken en MissieNederland

In Nederland bereiden de Raad van Kerken en MissieNederland de gebedsweek samen voor. Ze vertalen de orde van dienst en het materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Waar nodig stemmen ze dit af op de Nederlandse situatie. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen.
Ook in Bergen op Zoom is er iedere jaar aandacht voor deze gebedsweek, verzorgd door de Raad van Kerken Bergen op Zoom. Vanwege de corona-maatregelen zijn er geen samenkomsten dit jaar. Wel sporen we u aan thuis te bidden voor alle christenen wereldwijd en voor de hele samenleving.

Gebedsboekjes

Download hier het boekje van de gebedsweek.
Een beperkt aantal gebedsboekjes zijn in het parochiecentrum verkrijgbaar (op werkdagen tussen 9-12 uur en 13-15.30 uur, vrijdagmiddag gesloten; tel 0164 233574). Zo kun je ook thuis meebidden met de Gebedsweek.

Meer inspiratie:

Noveen tot Titus Brandsma

Noveen tot Titus Brandsma

Vanaf maandag 19 april bidden we in onze parochie de Noveen tot Titus Brandsma. Deze Noveen is een uitgave van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma en onze parochie heeft toestemming om deze te gebruiken. De Noveen kan – zoals gebruikelijk – hier worden gedownload of in druk worden opgehaald in het Parochiecentrum.

read more
Roepingenzondag

Roepingenzondag

Zondag 25 april is het wereldwijd Roepingenzondag. Ook in onze parochie bidden we dan voor nieuwe roepingen. De heilige Jozef is dit jaar ons voorbeeld.

read more
Noveen tot het heilig Hart van Jezus

Noveen tot het heilig Hart van Jezus

Vanaf zaterdag 10 april bidden we in onze parochie de Noveen tot het heilig Hart van Jezus. Aan de verering van het heilig Hart van Jezus ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde.

read more