Week van gebed voor de eenheid

door | jan 11, 2021 | Inspiratie, Nieuws | 0 Reacties

Zondag 17 tot en met 24 januari is de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Centraal staat het Bijbelgedeelte Johannes 15 vers 5-9: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.'
Week van gebed

Aan deze Week van gebed voor eenheid doen wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijkertijd tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland jaarlijks zo’n 200.000 mensen mee met het initiatief.

Het initiatief van de gebedsweek

Het initiatief van de gebedsweek is er vanaf 1908 en wordt ingevuld door christenen van verschillende kerken, die een week lang bidden voor de eenheid. De teksten van de gebedsweek worden elk jaar door een andere groep in een ander land voorbereid onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid. Dit jaar door de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland).

De Raad van Kerken en MissieNederland

In Nederland bereiden de Raad van Kerken en MissieNederland de gebedsweek samen voor. Ze vertalen de orde van dienst en het materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Waar nodig stemmen ze dit af op de Nederlandse situatie. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen.
Ook in Bergen op Zoom is er iedere jaar aandacht voor deze gebedsweek, verzorgd door de Raad van Kerken Bergen op Zoom. Vanwege de corona-maatregelen zijn er geen samenkomsten dit jaar. Wel sporen we u aan thuis te bidden voor alle christenen wereldwijd en voor de hele samenleving.

Gebedsboekjes

Download hier het boekje van de gebedsweek.
Een beperkt aantal gebedsboekjes zijn in het parochiecentrum verkrijgbaar (op werkdagen tussen 9-12 uur en 13-15.30 uur, vrijdagmiddag gesloten; tel 0164 233574). Zo kun je ook thuis meebidden met de Gebedsweek.

Meer interessante berichten:

Veertig jaar oecumenische gespreksgroep

Veertig jaar oecumenische gespreksgroep

De oecumenische gespreksgroep bestaat veertig jaar. Tien keer per jaar komt de groep onder leiding van emeritus pastor Jo Staps samen. Ze lezen boeken op het snijvlak van kerk en samenleving. “Want een boek in je eentje lezen, of samen met anderen, is een hemelsbreed verschil.”

Actie Kerkbalans 2021 heeft vertraging

Actie Kerkbalans 2021 heeft vertraging

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 wordt de Actie Kerkbalans landelijk gehouden. De Lievevrouweparochie bericht u altijd in deze periode. Helaas kan dat dit jaar niet zo zijn.

WJD@home met bisschop Liesen

WJD@home met bisschop Liesen

Op zondag 31 januari zijn alle jongeren van 16-30 jaar van harte uitgenodigd voor WJD@home. Via Zoom kun je meedoen aan de landelijke jongerenontmoeting ter voorbereiding op de Wereldjongerendagen. Bisschop Liesen verzorgt de inleiding.