Wereldmissiemaand: gebed en collecte voor Libanon

door | okt 18, 2023 | Kinderen, Nieuws

Oktober is de wereldmissiemaand. Op 22 oktober is het Missiezondag, met in beide weekenden collecte voor Missio. Missio voert dit jaar campagne voor de christenen in Libanon. Uit Libanon komt een bijzonder gebed.

Libanon is de laatste jaren in een crisis beland. De munteenheid daalt enorm, veel mensen leven onder de armoedegrens en overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land . Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.
Om die hoop kracht bij te zetten, schreef Marianne Awaraji het volgende gebed.

God, ik dank u voor uw goedheid.
Dank, dat u mij in de zwaarste tijden,
waarin niets goed lijkt te gaan,
met uw vrede en zorg omringt.
Dank voor uw onwankelbare liefde,
wanneer de wereld om ons heen onzeker wordt.
Als onder het dichte dak van een ceder
voel ik mij bij u geborgen.
Ik weet, dat u zich om mij bekommert
en mijn hand vasthoudt.
Ik vertrouw erop dat u de as van mijn verleden
in schoonheid verandert
en de tijden van verdriet in vreugde.
Behoed mijn hart en versterk mijn innerlijke vrede.
Door uw bescherming zullen mijn angsten
de macht over mij verliezen.
Heer, richt mijn ogen op de hoop
die wij in u vinden, en op de zekerheid,
dat u onze toekomst bent.
Amen.

Missio ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee!

Lees meer over het werk van Missio en de situatie in Libanon in het artikel  www.lievevrouweparochie.nl/nieuws/missio-wereldmissiemaand-2023-geef-voor-de-christenen-in-libanon/
Steun het werk van Missio en geef gul tijdens de collecte op wereldmissiedag op missiezondag (in de weekendvieringen van 21 en 22 oktober). Missio steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies in de derde wereld en de opleiding van priesters, pastorale werkers en catechisten. Geef dus gul tijdens de collecte of stort je bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, ’s-Hertogenbosch
Hartelijk dank! Meer informatie: www.missio.nl

Meer interessante berichten:

Luisteren en genieten

Luisteren en genieten

Naar welke muziek luister jij graag? Mijn favoriete popgroep is Queen, en daarnaast is er veel muziek waar ik graag naar luister en van kan genieten. Maar als God vraagt om naar zijn Zoon te luisteren, geloof ik dat Hij daar net iets anders mee bedoeld.

Lees meer