Onderwerp van de week

Wij allen zijn genodigd …

Dit weekend voeren de lezingen ons naar de messiaanse tijd - naar het eeuwige hemelse bruiloftsmaal van God met zijn volk.

Een bruiloftsfeest is in Israël het grootst denkbare feest: Acht volle dagen van uitbundige vreugde, een overvloed van eten en drinken.
Het kan ons ook niet verwonderen, dat zowel de profeet Jesaja (Jes. 25, 6-10a) alsook Jezus het Rijk der Hemelen vergelijkt met een bruiloftsmaal (Mt. 22, 1-14). Toch zit in deze parabel naast vreugde en feesten ook een dubbele tragiek. Er zijn gasten, die niet ingaan op de uitnodiging en er is een genodigde die wel komt maar buiten wordt geworpen. De conclusie is vrij duidelijk: Jezus stuit op de afwijzing door zijn eigen volk. Het Rijk Gods zal hun ontnomen worden door hun eigen schuld en hun ongeloof om zich te bekeren en nieuwe mensen te worden. Alhoewel dit verhaal in eerste instantie bedoeld was voor de joodse leiders is het ook een boodschap voor ons vandaag.

Wij allen zijn uitgenodigd op het messiaanse bruiloftsmaal van God met zijn volk. Het feest dat aangekondigd werd door het optreden van Jezus. Hij maakt ons duidelijk hoe ons voor te bereiden op het grote feest, dat hoe dan ook zal doorgaan. Wij worden op het feest uitgenodigd; velen gaan echter niet op de uitnodiging in. Zij willen niet feesten. Zij zijn zo met zichzelf bezig dat ze geen zin hebben om te komen. Maar als het feest dan toch begint, is er een verrassend incident. Er komt iemand zonder bruiloftskleed en de koning gooit hem eruit.

Het feestkleed is dan een beeld voor de bekering, die van ons allen vereist wordt. Zonder het kleed van de liefde mogen wij niet aanzitten aan het hemels gastmaal. Van ons wordt gevraagd om nieuwe mensen te worden naar het beeld en de gelijkenis van Jezus; anders zal het feest aan ons voorbijgaan. En zo besluit Mattheus waarschuwend: Velen zijn geroepen, maar uitverkoren zijn alleen zij, die zich ook gedragen als geroepenen.
Diaken Jan Foesenek

R.K.-Lievevrouweparochie

9 oktober 2023

Meer Onderwerpen van de week:

Luisteren en genieten

Luisteren en genieten

Naar welke muziek luister jij graag? Mijn favoriete popgroep is Queen, en daarnaast is er veel muziek waar ik graag naar luister en van kan genieten. Maar als God vraagt om naar zijn Zoon te luisteren, geloof ik dat Hij daar net iets anders mee bedoeld.

Lees meer