Ziekenzalving in OLV van Lourdeskerk

door | sep 26, 2022 | Inspiratie, Nieuws | 0 Reacties

Op vrijdag 23 september in de middag hebben we Eucharistie gevierd met daarin de gemeenschappelijke Ziekenzalving. Het was een indrukwekkende viering met in totaal 55 aanwezigen, waarvan er bij 45 mensen de Ziekenzalving werd toegediend. Volgend jaar - in september - is er weer de volgende gemeenschappelijke Ziekenzalving in de Parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
De viering en de Ziekenzalving

Op zo’n viering met Ziekenzalving komen altijd zeer gemotiveerde parochianen af, die deze viering intens beleven. De Ziekenzalving werd door pastoor Paul Verbeek toegediend, terwijl diaken Jan Foesenek als steun namens de parochiegemeenschap zijn rechterhand op de schouder van de betrokkenen heeft gelegd. Niet alleen voor de mensen die de Ziekenzalving ontvingen, maar ook voor de bedienaren is het een kostbaar en emotioneel moment. We mogen God hierbij aanwezig voelen, want door de handen van de bedienaar is het God die kracht en troost geeft in het verdere leven.
De Eucharistieviering met als voorgangers pastoor Paul Verbeek en diaken Jan Foesenek werd muzikaal ondersteund door de LieveVrouweCantorij met achter het orgel Hans Smout. Zo werd het een hele mooie en sfeervolle viering! Na de viering waren er geanimeerde gesprekken bij de koffie en de thee, waarvoor dank aan de koffiegroep voor de goede zorgen bij deze speciale gebeurtenis.

De Ziekenzalving als Sacrament

Het is een speciaal Sacrament: de Ziekenzalving, oftewel het Sacrament der Zieken. Het stelt een teken van Gods nabijheid juist aan mensen die een kruis dragen. Het is ook een bede om sterkte, genezing of overgave. Mensen mogen de Ziekenzalving vaker ontvangen in hun leven. Het voorhoofd wordt in het toedienen van de Ziekenzalving gezalfd met Ziekenolie, die elk jaar op de woensdag voor Witte Donderdag door de bisschop wordt gezegend. Ook worden de binnenzijden van beide handen gezalfd.

De Ziekenzalving is hetzelfde Sacrament als wat vroeger ‘bedienen’ genoemd werd. Maar omdat men vroeger maar één keer in het leven ‘bediend’ mocht worden, werd het Sacrament uitgesteld tot het laatste moment en was het in de praktijk eerder een Sacrament van stervenden dan van zieken. Inmiddels is het Sacrament der Zieken al weer lange tijd in ere hersteld. De Ziekenzalving kan worden toegediend voor een zware operatie, bij het al op leeftijd zijn van mensen en bij mensen, die gaan overlijden. Het is een gebed om kracht en troost in de verschillende fasen van het leven. De meeste mensen die het Sacrament ontvingen, hebben het als een steun ervaren en als iets moois. Wacht dus vooral niet tot het laatste moment!

De ziekenzegen

Er is in onze parochie ook de mogelijkheid voor de ziekenzegen. Dit is geen Sacrament, maar ook een mooi moment bij ziekte of bij een komend overlijden. Het kan ook goed voor je zijn als steuntje in de rug als je het een beetje moeilijk hebt. De ziekenzegen wordt gegeven door de pastoraal werkster en de diakens. De Ziekenzalving is voorbehouden aan de priester.

Aanvragen

In onze parochie kun je de Ziekenzalving of de ziekenzegen aanvragen op werkdagen bij het Parochiebureau 0164 233 574 en buiten werktijden van het Parochiebureau en (ook) in het weekend kan de aanvraag lopen via de zogenoemde achterwachttelefoon 06 3009 8876.

Bij ziekte

De pastores en de leden van de bezoekgroep van onze parochie bezoeken parochianen ook graag in het ziekenhuis of woonzorgcentrum. Zij, of een van hun familieleden, moeten ons de opname dan wel doorgeven! Vanwege de Wet op de Privacy krijgt de parochie hierover al vele jaren geen gegevens meer.

Dat geldt ook voor zieken die thuis liggen. In beide gevallen is een mailtje of telefoontje aan het Parochiebureau info@lievevrouweparochie.nl of 0164 233 574 voldoende! Langdurig zieken of mensen die aan huis gebonden zijn, komen we ook graag eens in de maand de H. Communie thuis brengen. Aanmelden zoals hierboven is geschreven.

Diaken Jan Foesenek
teamleider pastoraal team

Meer inspiratie:

Mini-conferentie Missionaire Parochie

Mini-conferentie Missionaire Parochie

Op 25 maart 2023 wordt in Veenendaal de mini-conferentie Missionaire Parochie gehouden, met als thema “Hier ben ik”. Precies een jaar na de succesvolle gelijknamige conferentie in Breda is er opnieuw een gelegenheid om bijeen te komen voor een dag van inspiratie en ontmoeting.

Lees meer
Advent en Adventsactie

Advent en Adventsactie

De Adventsactie richt zich dit jaar op projecten, die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen.

Lees meer
Adventstijd

Adventstijd

Ieder weekend in de Adventstijd vind je bij de uitgang van de kerk een Adventsprentje. Hierop vind je korte uitleg over één van de projecten van de Adventsactie, die je aandacht, gebed én financiële steun vragen.

Lees meer