Onderwerp van de week

Dat het licht in ons mag blijven branden. Het laaiend vuur het dove niet…

Lieve mensen! Deze woorden van een lied van Marcel Weemaes uit de Zingt Jubilatebundel, nummer 818 wil ik graag met u overdenken. We mochten hiermee in onze parochie de terugkomviering voor de dopelingen openen. Wat deed het goed om de jonge gezinnen terug te zien.
Het lied is voor mij een actuele bede door alles wat de pandemie veroorzaakt. Steeds meer mensen kunnen de druk niet langer verdragen. De veerkracht neemt af. Wanneer komt er licht aan het einde van de tunnel? Het vuur van haat en agressie nemen toe en hebben al heel wat teweeggebracht. Het maakt dat veel mensen niet alleen bang worden om door het virus besmet te worden, maar ook voor het geweld van bepaalde groepen in onze samenleving. “Met elkaar en voor elkaar” komt op de achtergrond. Hoe kunnen we juist in deze tijd integere leerlingen van Jezus zijn?
Het vuur van het begin lijkt tot een vlammetje van een theelichtje te worden... Dat het licht in ons mag blijven branden... We hebben nood aan mensen die inspireren. Maar waar haal je ze vandaan? Misschien bent u het zelf en durft u uit te komen voor uw geloof. Het afgelopen jaar heb ik tal van mooie geloofsverhalen mogen horen van mensen zoals u en ik. Voor mij ligt de kracht in het samen delen van deze getuigenissen. Zo samen op weg zijnde kunnen heel wat kwijnende vlammetjes worden tot een laaiend vuur.
Mag het lied worden tot een gebed:

Dat het licht in ons mag blijven branden.
Het laaiend vuur het dove niet.
God draagt ieder mensenkind op handen,
Looft Zijn Naam met een vreugdelied

Kinderen op aarde, geliefden van de Heer
Treedt zijn woning binnen, brengt Hem lof en eer
Gij die klein en arm zijt, deemoedig en oprecht
God heeft U zijn vrede eeuwig toegezegd.

Warmte voor wie kou lijdt, een huis voor iedereen
God verdrijft het duister, laat geen mens alleen
Morgen, middag, avond, bij nacht en dageraad,
God is licht en leven, ’s mensen toeverlaat

Dat het licht in ons mag blijven branden…

Paul Verbeek, pastoor

1 februari 2021

Meer Onderwerpen van de week:

Waak en blijf bidden.

Waak en blijf bidden.

Waak en blijf bidden. Doe je mee? 24 uur lang stilte en gebed toegewijd aan God in de Sint Gertrudiskerk (behalve tijdens de uren van de avondklok, dan bidden we thuis) In het bijzonder gedenken we onze coronaslachtoffers.

Lees meer
Laat God binnen …

Laat God binnen …

In uw/jouw hart is er een geheim kamertje, zoals in het hart van elke mens. Dat is het plekje waar je God kunt ontvangen. Dat kan het uitverkoren plekje zijn waar u heel persoonlijk met God omgaat en liefdevol met Hem spreekt.

Lees meer
Vastentijd?

Vastentijd?

Vandaag, aswoensdag, begint de veertigdagentijd. We kennen die tijd vooral als de vastentijd. Een tijd van vasten dus. Minderen met wat we niet nodig hebben. Maar wat moeten we de komende zes weken nu nog extra vasten? Er kan al zo veel niet meer. We leven al ruim 10 maanden in een schrale samenleving. En als je inkomen onder druk staat, eet je ook al maanden karig. Hoe moeten we nu nóg verder matigen?

Lees meer