Onderwerp van de week

PASTORAAL HOEKJE: Alles onder controle

14 december 2020

‘Alles onder controle’. Dat was ons wereldbeeld geworden. Daarmee bedoelden we dan: Geen paniek, er kan ons niets overkomen. We treffen de nodige maatregelen, alle voorzorgen nemen we, veiligheid is ingebouwd. We weten inmiddels dat niets minder waar is met de wereldwijde komst van het coronavirus.
Achter dat wereldbeeld ging ook een mentaliteit schuil, dat het allemaal afhing van onze eigen deskundigheid en van onze eigen invloed. God moet je daar buiten laten, want Hij is daarbij een niet te vatten factor.
Het evangelie van komend weekend (Lc. 1, 26-38) ademt een andere sfeer. Maria kan helemaal niet zeggen: ‘Alles onder controle’. Integendeel, zij spreekt de woorden uit: ‘Mij geschiedde naar uw woord’. Openstaan voor het wonder, beschikbaar blijven voor een onverwachte opdracht in je leven. Dit evangelie geeft een buitengewone les in levenskunst en het is jammer als wij het terug brengen tot het verhaal van de maagdelijke geboorte en ons afvragen: Is dit nu waar of is het een tijdgebonden stijlfiguur, om het uitzonderlijke van Jezus te tonen?
Belangrijker is dat we van dit evangelie leren dat God met ons leven begaan is. Als we dat tot ons laten doordringen, kunnen wij gewone, profane gebeurtenissen zo intens beleven dat die niet meer profaan zijn, maar gebeurtenissen die gedragen zijn door Gods Geest. Een ziekte, een tegenslag, een meevaller of een groot geluk … een gelovige beleeft dat alles als een boodschap van Godswege. Als Maria die zegt: ‘Mij geschiedde naar uw woord’.
Dat is wat anders dan te dromen: ‘Alles onder controle’. Want we weten nu maar al te goed dat dit toch nooit het geval is.

Door Jan Foesenek, diaken