Onderwerp van de week

Even stilstaan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II

19 oktober 2020

Iedere zondagavond om 18.00 uur viert de Poolse gemeenschap eucharistie in onze Lourdeskerk. Het beeld een teken van verbonden zijn met de Poolse parochie in ons bisdom. We vieren zijn feestdag op 22 oktober. Dat is een goede reden om stil te staan bij zijn leven hier op aarde.
Op 16 oktober 1978 volgde hij paus Johannes Paulus I op, die slechts 33 dagen de stoel van Sint Petrus mocht bekleden. Op geheel eigen wijze heeft hij als tweede niet-Italiaanse Paus klank en kleur gegeven aan het pausschap in onze tijd. Zijn wapenspreuk Totus Tuus (geheel de uwe) heeft hij vorm en inhoud gegeven. Tot het laatste moment heeft hij zich geheel gegeven aan de kerk als instrument om het Rijk Gods op te bouwen. Hij wist jong en oud te inspireren. De Wereld Jongeren Dagen betekenen heel veel voor de geloofsbeleving van de jeugd van nu. Ze voelen zich in hun geloof bevestigd en gesterkt. Zijn vele pastorale reizen zorgde er mede voor dat hij dicht bij de mensen stond. Hij bracht voor iedereen de wereldkerk een stukje dichterbij.
Vrede stond hoog bij hem in het vaandel. Mede door zijn initiatief werd Assisi twee keer een ontmoetingsplaats van alle godsdiensten om te bidden voor de vrede. Door zijn inspanningen is Oost-Europa opengebroken. Hij zocht toenadering met de Islam en het Jodendom. Op indrukwekkende wijze nam hij afscheid van de wereld toen hij op 2 april 2005 thuis mocht komen bij U in de hemel. Op 8 april 2005 nam de wereld afscheid van deze paus, die met zijn eigen temperament Veel impulsen heeft gegeven aan het Petrusambt.
Veel mensen bezoeken zijn graf en roepen zijn hulp in. Op 27 april 2014 werd hij samen met paus Johannes XXIII door paus Franciscus heilig verklaard. Ik was bij deze heiligverklaring en het was voor mij een hele speciale gebeurtenis. Hij was 27 jaar paus en dus de helft van mijn leven was hij de leider van onze kerk. Goed om even bij stil te staan. Vrede en Alle Goeds.

Door Jan Foesenek, diaken