Onderwerp van de week

Kleine mensen maakt Hij groot

7 december 2020

Lieve mensen! Maria is vol van deze boodschap van God en ze zingt het uit in haar loflied: het Magnificat. Op 9 december vieren we in onze kerk Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Hij behoorde tot het geslacht van de inheemse Indianen van het huidige Mexico. De Moeder Gods verscheen hem op de heuvel Tepeyac nabij Mexico-stad in 1531.
Op zijn mantel bleef op wonderbare wijze een beeltenis van Maria achter, die daar nog steeds vereerd wordt. Duizenden mensen komen jaarlijks op bedevaart (vooral in de week van 9 december). Dit jaar zijn de pelgrimstochten verboden vanwege het Corona-virus. Toch vreest men een toeloop, omdat deze Mariavering heel diep zit bij de bevolking. Juist nu mogen we ons extra met dit genadeoord en haar boodschap verbonden weten. Niet zonder reden mocht Juan Diego Maria zien.
God maakt immers kleine mensen groot. Door deze verschijning geeft Maria een extra dimensie aan haar loflied. Het getuigt van eerbied en respect voor de inheemse bevolking. God wil één met zijn mensen zijn: Emmanuel. Zo helpt Maria ons uitzien naar de geboorte van haar Zoon. Hij zal de wereld verlossen met liefde en tederheid. Kleine mensen maakt Hij groot.

Door Paul Verbeek, pastoor