Onderwerp van de week

PASTORAAL HOEKJE: Deze zegen wens ik ons van harte toe

4 januari 2021

Vaak blikken we terug op het afgelopen jaar en kijken we naar de toekomst. Dat is nu vanwege de pandemie niet mogelijk. Digitaal zoeken we naar verbinding en heel wat mensen zijn super creatief om het Nieuwe Jaar op een corona-veilige manier te markeren. Ondertussen staat de vrede sterk onder druk in landen als Nigeria. Het feest van de geboorte van de Koning van de Vrede: Jezus onze Heer ligt vers in het geheugen, maar geweld door mensen blijft dreigen evenals natuurgeweld in Kroatië. Wat gaat 2021 ons brengen? Wat kunnen wij doen om de boodschap van vrede uit te dragen? Ik besef meer dan ooit dat aan Gods Zegen alles gelegen is. We kunnen niet zonder Hem. Als ik u een zalig, gezegend nieuwjaar mag toewensen, doe ik dit met de bede dat God ons tot steun en kracht is in deze voor ons allen onzekere tijd.
Ik mag doorgeefluik zijn van zijn vrede zo mooi verwoordt in deze bede: Zegen onze oren Heer dat wij het roepen horen van allen die tot eenzaamheid ten dode zijn geboren Zegen onze handen Heer dat wij de stad gaan bouwen waar allen die geboren zijn bestaan in goed vertrouwen Zegen onze ogen Heer dat wij elkaar vergeven en liefde en barmhartigheid hoop schenken om te leven Zegen onze voeten Heer dat wij op onze wegen de vrede brengen van uw Zoon elkander zijn tot zegen
Vrede en Alle Goeds voor 2021.

Door Paul Verbeek, pastoor