Onderwerp van de week

PASTORAAL HOEKJE: Het zit in een klein hoekje!

11 januari 2021

We stellen ons vele vragen rond het godsprobleem via een reeks van wereldgodsdiensten, van paranormale verschijnselen. Als mens verwachten wij soms zoveel; als we terugkijken in ons leven, zijn het vaak de kleine zaken die ons vreugde brengen. Maar onze rusteloze geest is op zoek en blijft maar zoekende. Tot God zegt: "Kom kijken".
Dat is tegen ons zeggen: kom binnen, treed binnen in mijn vertrouwelijkheid. Je moet er niet op studeren, vouw je handen en kniel, adem mij in en zeg: “Hier ben ik, Heer!” God laat zich vinden in onze eigen omgeving. Zolang wij God zoeken buiten onze wereld, heel ver en heel anders, geloven wij eigenlijk niet in Hem. Als wij God ontdekken in de stille, kleine dingen van het leven, in wat we zijn en doen voor een medemens in een troostend nabij zijn, in een gebaar van vergeving, in een bemoediging. Daar laat Hij zich vinden. In een trouwe en liefdevolle vervulling van ons dagelijks leven. “Het zit in een klein hoekje!” Ongeluk? Geluk?

Door Jan Foesenek, diaken