Onderwerp van de week

PASTORAAL HOEKJE: Kerstmis vieren

21 december 2020

Maar was er dan destijds dan zoveel te vieren? De hoogzwangere Maria was nergens welkom. Een stal bood onderdak. Een kind in een voederbak. Geen veiligheid, geen zekerheid. En toch gebeurt het wonder: engelen juichen, herders komen op bezoek, koningen brengen geschenken.
Het verhaal van het kindje Jezus brengt nog steeds mensen samen. Ook wij kunnen bij Hem terecht met onze vragen en zorgen, met onze kwetsbaarheid en ons verlangen naar menselijkheid in deze barre tijden. Wij mogen kijken naar de kerststal en hopen dat het Kind in de kribbe tot ons spreekt van een God die tot ons komt in het kleine, kwetsbare bestaan.
We merken nu helaas elke dag dat we niet zo goed zijn in alleen zijn. God weet dat ook. Daarom zond Hij zijn Zoon. Je kunt het zien aan het kerstkind, dat zijn armen uitstrekt naar ons. Zo graag wil Hij bij ons zijn. En dat is het waard om te vieren! Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest!

Door Anton Janssen, diaken