Onderwerp van de week

Wees alert!

23 november 2020

Komende zondag begint de Advent. In het evangelie roept Marcus ons op om alert te zijn. Want vier weken lang willen we samen wachten op de komst van Jezus. En stel je voor dat Hij aan je deur staat en dat je Hem niet zou herkennen! Dat wil je dus niet meemaken... Jezus komt voortdurend in ons leven in de gestalte van mensen die ons nodig hebben: een klein kind, een onbekende voorbijganger, een bejaarde vrouw... We hebben het vorig weekend nog gehoord, precies op het feest van Christus, Koning van het heelal: "Wat jullie voor de minsten van mijn broeders deed, heb je voor mij gedaan” (Matteüs 25,40).
Als Jezus daadwerkelijk bij ons aanklopt, zouden we Hem dan herkennen? Daarom zei Jezus: ‘Wees waakzaam, wees alert’. Want Hij komt op een uur en op een manier die we niet verwachten. Zei Hij niet: “Ik had honger, was ziek, zat in de gevangenis…”?
Laten we onze ogen daarom niet sluiten voor de zorgen en de vragen van mensen om ons heen, maar alert blijven voor ieders levensverhaal. Laten we ons hart niet afschermen voor het grauwe en gerimpelde gezicht van de arme die om hulp vraagt, maar samen met hem of haar zoeken naar een betere toekomst. In het gelaat van de arme of zieke medemens komt Jezus ons tegemoet.
Ik wens ons allen een goede voorbereiding op het Kerstfeest!

Door Anton Janssen, diaken