ORGANISATIE

Hier gaat u een combinatie van informatie over onze organisatie en het programma van de Lievevrouweparochie voor het komend werkjaar zien. Daarbij verlaten we de oude en vertrouwde onderwerpen niet, maar proberen we ook nieuwe activiteiten in onze parochie voort te zetten en op te starten. De speerpunten in de parochie liggen in het pastoraat voor kinderen, tieners en jongeren, voor jonge gezinnen en senioren. Deze speerpunten vindt u steeds terug in vieringen (liturgie en sacramenten), in het doorgeven van ons geloof en onze traditie (catechese) en worden gestalte gegeven in “Omzien naar elkaar” (diaconie).
Al deze onderwerpen staan vermeld en met verwijzingen naar de vele werkgroepen en de contactpersonen hiervan met naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Met het thema “Bron van levend water” worden letterlijk bedoeld de bronnen, die er al sinds eeuwen zijn in onze stad Bergen op Zoom; bronnen van levengevend en stromend water, waardoor onze stad zich heeft kunnen ontwikkelen. Maar bovenal is het een verwijzing naar de bron van ons geloof: de Blijde Boodschap van Jezus. Door uw deelname aan het geloofsleven binnen onze parochie heeft u steeds weer de mogelijkheid om uw eigen geloof te herbronnen en kunt u zich laven aan de bron van ons katholiek geloof en onze katholieke traditie. Het mag zijn als het motto “Rivieren van levend water stromen uit het hart van wie gelooft”. Dit hebben wij als parochie gevierd op de startzondag van het nieuwe werkjaar op 9 september 2018.
Wij hopen, dat u snel de weg kunt vinden in onze parochie. Graag verwijzen wij u ook naar de jaarkalender 2018-2019 en de samenvattende kaart van contact-personen in de parochie. Alle informatie vindt u hier op de website.
Maar ook gewoon veel leerplezier toegewenst.

Pastoraal team en parochiebestuur
R.-K. Lievevrouweparochie