ORGANISATIE

Hier op de website gaat  u een combinatie van informatie over onze organisatie en het programma van de Lievevrouweparochie voor het komend werkjaar zien. Daarbij verlaten we de oude en vertrouwde onderwerpen niet, maar proberen we ook nieuwe activiteiten in onze parochie voort te zetten en op te starten. De speerpunten in de parochie liggen in het pastoraat voor kinderen, tieners en jongeren, voor jonge gezinnen en senioren. Een belangrijk nieuw speerpunt betreft de catechese voor volwassen met de start van de Alphacursus; een introductie in ons geloof. Deze speerpunten vindt u steeds terug in vieringen (liturgie en sacramenten), in het doorgeven van ons geloof en onze traditie (catechese) en worden gestalte gegeven in “Omzien naar elkaar” (diaconie).
Al deze onderwerpen staan vermeld in onze parochiegids met verwijzingen naar de vele werkgroepen en de contactpersonen hiervan met naam, telefoonnummer en e-mailadres.
Met het thema “Bron van Levend water” worden letterlijk bedoeld de bronnen, die er al sinds eeuwen zijn in onze stad Bergen op Zoom; bronnen van levengevend en stromend water, waardoor onze stad zich heeft kunnen ontwikkelen. Maar in het bijzonder is het een verwijzing naar de bron van ons geloof: de Blijde Boodschap van Jezus. Door uw deelname aan het geloofsleven binnen onze parochie heeft u steeds weer de mogelijkheid om uw eigen geloof te herbronnen en kunt u zich laven aan de bron van ons katholiek geloof en onze katholieke traditie. In dit nieuwe werkjaar zal ook bronwater van de bron van Sint-Gertrudis – naast het Lourdeswater in de OLV van Lourdeskerk – beschikbaar zijn in de stadskerk van Sint-Gertrudis. Water vanuit de eeuwenoude bron, die onze stad rijk is. In het najaar van 2019 zal de Dagkerk in de St.-Gertrudiskerk ingericht worden als Sacramentskapel.
Wij hopen, dat u  snel de weg kunt vinden in onze parochie. Graag verwijzen wij u ook naar de jaarkalender 2019-2020 en de samenvattende kaart van contactpersonen in de parochie. Veel leesplezier toegewenst!

Pastoraal team en parochiebestuur
R.-K. Lievevrouweparochie