FINANCIËLE REGELINGEN

Financiële regelingen
Binnen onze parochie wordt veel goed werk verzet op de gebieden van pastoraat, liturgie, catechese diaconie en caritas. Zonder uw (financiële) bijdrage is dit werk niet mogelijk. Daarom heeft het bisdom tarieven vastgesteld voor een aantal kerkelijke diensten. Daarnaast vragen wij deel te nemen aan de jaarlijkse actie Kerkbalans om het voortbestaan van de parochie mogelijk te maken.

Misintentie / gebedsintentie: het huidige tarief voor een misintentie/ gebedsintentie is € 10,50.
Voor het opgeven hiervan kunt u terecht op het Parochiebureau. U kunt deze contant betalen, of storten op rekening 
NL52 RABO 0106 1890 93 t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie.

Tarieven overige kerkelijke diensten en reductieregeling
Op 1 januari van ieder jaar stelt het Bisdom de tarieven voor kerkelijke diensten (onder andere voor huwelijken, dopen, Eerste H. Communie, H. Vormsel en uitvaartdiensten) vast. 

Enkele veel voorkomende vastgestelde vergoedingen (2018) zijn:
Huwelijksdienst € 588,00
Jubileum dienst € 295,00
Uitvaartdienst € 588,00
Dienst in crematorium of op begraafplaats € 391,00

Voor parochianen die jaarlijks een parochiebijdrage betalen geldt dat een deel van deze bijdrage in mindering kan worden gebracht op het tarief voor kerkelijke diensten. Voor Doop, Eerste H. Communie en H. Vormsel geldt dat de bijdrage van het laatste jaar in mindering mag worden gebracht, tot een maximum van € 120,00. Voor een dienst in het crematorium of op de begraafplaats, waarbij een lid van het pastoraal team is voorgegaan, kan de bijdrage van de afgelopen twee jaar in mindering worden gebracht, tot een maximum van € 120,00. Voor een huwelijk of een uitvaart in de kerk geldt dat de parochiebijdrage van de afgelopen drie jaar in mindering kan worden gebracht, met een maximum van € 350,00. Om gebruik te maken van de reductieregeling dient u een schriftelijk verzoek daartoe binnen drie maanden te richten aan de penningmeester van de parochie, Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, of via Email: penningmeester@lievevrouweparochie.nl

Kerkbalans / parochiebijdrage
Elk jaar wordt in de maand januari de landelijke actie “Kerkbalans” gehouden die aandacht vraagt voor de parochiebijdrage. De parochiebijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van de parochie. Alle parochianen worden uitgenodigd mee te doen aan deze actie om het werk van de parochie financieel mogelijk te maken. Dat is nodig, omdat de parochie geen subsidies ontvangt of gelden vanuit het Bisdom.
Als indicatie voor het vaststellen van de hoogte van de parochiebijdrage geeft het Bisdom 1% van het netto jaarinkomen als richtlijn. De parochie stelt een maandelijkse bijdrage van tenminste € 10,00 voor, maar iedere vorm van geldelijke ondersteuning is van harte welkom. U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL90 RABO 0106 1051 83 t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie, maar u kunt uw parochie ook machtigen met een incasso-opdracht. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.