FONDSENWERVING

Vanaf eind 2015 is in de Lievevrouweparochie de werkgroep Fondsenwerving actief. Deze werkgroep is door het parochiebestuur in het leven geroepen om als denktank te fungeren om te komen tot nieuwe initiatieven, die de inkomsten van de parochie kunnen verhogen. Inventarisatie van ideeën onder de werkgroep leden heeft al geleid tot een aantal plannen, die op korte en langere termijn zullen worden uitgewerkt. Nieuwe initiatieven blijven van harte welkom en de werkgroep wil daarom ook iedereen vragen om zijn of haar ideeën kenbaar te maken via: bastianenluijks@outlook.com