PAROCHIEBIJDRAGE ALS PERIODIEKE GIFT

Het is u wellicht bekend dat u uw parochiebijdrage als gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting. Maar wist u ook dat hiervoor geen drempelinkomen geldt? Of een maximum aan de aftrekbaarheid? Voorwaarde is dat uw parochiebijdrage voldoet aan de voorwaarden van een periodieke gift.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • de gift door u schriftelijk is vastgelegd.
  • regelmatig door u bedragen (minstens 1 keer per jaar) worden overgemaakt naar de parochie (ANBI instelling), die in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd. Het RSIN nummer van de parochie is 002572084.
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn. U kunt gemakkelijk aan deze voorwaarde voldoen door een doorlopende incasso-machtiging af te geven aan de parochie om maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een vast bedrag van uw rekening af te laten schrijven.
  • deze bedragen door u minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt worden naar de parochie. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de parochie u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Tot 2014 waren periodieke giften alleen mogelijk als deze bij notariële akte werden vastgelegd. Nu volstaat een schriftelijke verklaring, die u kunt terugvinden op onze site www.lievevrouweparochie.nl. Hier vindt u ook het machtigingsformulier voor de automatische incasso.

De Lievevrouweparochie opnemen in uw testament
U geeft wellicht tijdens de collecte of doet mee aan de ‘Actie Kerkbalans’. Hiermee ondersteunt u het werk van de parochie. Maar misschien heeft u er wel eens over nagedacht om een goed doel in uw testament op te nemen, bijvoorbeeld de Lievevrouweparochie? Er bestaan twee manieren om na te laten aan de parochie, namelijk door de parochie (mede)erfgenaam te maken of door een legaat ten behoeve van de parochie op te nemen in uw testament. In beide gevallen dient u een testament op te laten maken door een notaris. Voor meer info kunt u contact opnemen via ons Parochiecentrum met de penningmeester van de parochie, Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, of via Email: penningmeester@lievevrouweparochie.nl

Klik hier voor: Overeenkomst periodieke gift Inkomstenbelasting
Klik hier voor: Betalingsvolmacht Lievevrouweparochie