PAROCHIECENTRUM

Adres:
Burg. Stulemeijerlaan 8,
4611 EE Bergen op Zoom,

Telefoon: 0164-233574,
Email: info@lievevrouweparochie.nl

Info: www.lievevrouweparochie.nl

In het Parochiecentrum zijn een aantal functies verenigd. Het is deels de woning van de pastoor. De leden van het pastoraal team hebben er hun werkruimte. Het Parochiebureau is er te vinden. Ook is er het secretariaat van het Vicariaat Middelburg gevestigd.

Parochiebureau
Het Parochiebureau is iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 15.30 uur. Vrijdagmiddag is het bureau gesloten. U kunt er terecht voor informatie, voor het opgeven van een misintentie, een doop etc. of wanneer u iemand wilt spreken. Op andere tijden kunt u uw boodschap inspreken op een antwoordapparaat, waarna u wordt teruggebeld. Er zijn vergaderruimtes beschikbaar voor de werk- en overleggroepen uit de parochie. Gezien het veelvuldig gebruik van de ruimtes is reservering noodzakelijk om teleurstelling te voorkomen.

Voor het regelen van uitvaarten en ziekenzalving/ziekenzegen kunt u (ook buiten de openingstijden van het Parochiebureau) bellen naar de achterwachttelefoon 06-30098876

Stadskerk St.-Gertrudis
Kerk uit 1477, Grote Markt 10, (ingang Kerkstraat)
4611 NR Bergen op Zoom,
Telefoon: 0164-234791

Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes,
Kerk uit 1928, Pr. Bernhardlaan 66
4615 BD Bergen op Zoom,
Telefoon: 0164-234867

Bankrekening voor:
Parochiebestuur NL35 RABO 0106 1043 30
Doop, Eerste communie, Vormsel NL52 RABO 0106 1890 93
Stipendia (gebeds-/misintentie) NL52 RABO 0106 1890 93
Parochiebijdrage NL90 RABO 0106 1051 83

Alle rekeningen t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie Bergen op Zoom

Lievevrouweparochie is een ANBI instelling (groepsbeschikking voor de Rooms-Katholieke Kerkprovincie RSIN 002609411).