PAROCHIERAAD

De parochieraad bestaat uit een groep onafhankelijke parochianen, die de pastoor en het pastoraal team adviseert over het pastoraal beleid in de parochie. Ze is opgericht in september 2013 en bestaat uit minimaal 15 leden. De leden worden op advies van het parochiebestuur door de pastoor benoemd, hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een zelfde periode. Thans bestaat de parochieraad uit 22 leden. De leden van het pastoraal team en de vicevoorzitter van het parochiebestuur zijn ambtshalve lid van de raad. Reglementair vergadert de parochieraad tweemaal per jaar, maar in de praktijk kan zij het aantal bijeenkomsten zelf bepalen.

Voorzitter:
pastoor Paul Verbeek.

Gespreksleider:
Leo Withagen,
Telefoon: 0164-241577,
Email: lcawithagen@ziggo.nl

Secretaris:
Janine de Kok,
Telefoon: 06-23597188,
Email: janinedekok@msn.com