PASTORAAL TEAM

Het pastoraal team van de Lievevrouweparochie bestaat uit vier beroepskrachten (3,5 fte).

Paul Verbeek, pastoor
Werkzaam vanaf 1 september 2013 (0.5 fte)
Werk- en woonadres: Burg. Stulemeijerlaan 8,
4611 EE Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-233574 / 06-83215322,
Email: paulverbeek@lievevrouweparochie.nl

 

Jan Foesenek, diaken en teamleider
Werkzaam vanaf 1 oktober 2016 (1.0 fte)
Werkadres: Burg. Stulemeijerlaan 8,
4611 EE Bergen op Zoom

Woonadres: Roosendaal
Telefoon: 0164-233574 / 06-20626356
Email: janfoesenek@lievevrouweparochie.nl

 

Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastoraal werkster
Werkzaam vanaf 1 december 2013 (1.0 fte)
Werkadres: Burg. Stulemeijerlaan 8,
4611 EE Bergen op Zoom

Woonadres: Roosendaal
Telefoon: 0164-233574 / 06-27420542
Email: fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl

 

Anton Janssen, diaken
Werkzaam vanaf 1 september 2018 (1.0 fte)
Werkadres: Burg. Stulemeijerlaan 8,
4611 EE Bergen op Zoom

Woonadres: Breda
Telefoon: 0164-233574 / 06-10578430
Email: antonjanssen@lievevrouweparochie.nl

 

Rita Jonkers-Langenberg, notuliste overleg pastoraal team

Emeriti Het team wordt geassisteerd door:

Emeritus diaken Co van Bekkum,
Telefoon: 06-43637966,
Email: covanbekkum@gmail.com


en door de gepensioneerde pastorale beroepskrachten

Pastor Jo Staps,
Telefoon: 0164-251121,
Email: staps.jam@gmail.com


Pastor Corrie Hamers-van Gool,
Telefoon: 0164-244983,
Email: corriehamers@home.nl