Aanpassingen omtrent Corona

In tijden van COVID-19 willen we toch samenkomen en denken in mogelijkheden. Op deze pagina lees je steeds de laatste versoepelingen en aanpassingen. Kijk voor alle actuele vieringen en activiteiten in de agenda

Wekelijkse vieringen

Je bent welkom om te vieren in onze parochiekerk OLV van Lourdes, de stadskerk St.-Gertrudis én in de St.-Catharinakapel. Vanaf zaterdag 2 oktober 2021 zijn de meeste coronamaatregelen versoepeld. Reserveren en afstand houden is niet meer nodig. Er is geen maximum meer op het aantal kerkgangers.

Wel blijft in beide kerken de mogelijkheid om op anderhalve meter van elkaar af te zitten in een daarvoor bestemd vak: in de OLV van Lourdeskerk aan de kant van de koffiehoek en in de St.-Gertrudiskerk aan de kant van de Zuivelstraat. Bij de St.-Gertrudiskerk nemen we de ingang aan de Zuivelstraat weer in gebruik. Meezingen met het koor is weer toegestaan. Bij de vredeswens geven we elkaar geen hand. De communie ontvang je bij het hoestscherm, op de hand. Lees meer over het uitreiken van de communie, verderop deze pagina.

Bisschoppen voeren een aantal coronamaatregelen opnieuw in 

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. 

*          Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden.

*          Ook wordt gevraagd een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.

*          Het koffiedrinken c.a. in de kerk is niet toegestaan.

*          Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

 

*          Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en ook koren mogen blijven zingen.

*          Koren wordt echter nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren en te zingen in grote ruimtes (kerken).

*          Ook koorleden moeten net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand houden.

*          Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid.

 

*          De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

*          Voor de weekendvieringen van 13 en 14 november 2021 is reserveren niet nodig.

We volgen steeds de maatregelen van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 

Vieringen in de R.-K. Lievevrouweparochie

Dinsdag09.00 uurOLV van Lourdeskerk
Zaterdag17.00 uurOLV van Lourdeskerk
Zondag09.30 uurSt.-Gertrudiskerk
09.30 uurSt.-Catharinakapel
11.00 uurOLV van Lourdeskerk
18.00 uurOLV van Lourdeskerk (in het Pools)

Kijk in de agenda voor alle vieringen.

Uitreiking Communie

De uitreiking van de heilige communie verloopt met inachtneming van de volgende hygiënemaatregelen.
Wanneer je naar voren komt om de communie te ontvangen, krijg je de communie op de hand uitgereikt. Daarbij sta jij aan de ene kant van het hoestscherm en de pastoor, of diens plaatsvervanger, aan de andere kant. Je krijgt de communie onder het scherm door uitgereikt.