Robert Chan in actie

3 mei 2021 | Parochielid uitgelicht

Eén van de vele vrijwilligers die zich wekelijks inzet voor onze parochie is Robert Chan. Robert is 58 jaar geleden in Hong Kong geboren, opgegroeid in New York en kwam op tienjarige leeftijd met zijn ouders naar Nederland. Hier groeide hij op in de Horeca, maar zag het niet zitten om heel zijn leven hierin te blijven werken.

Hij volgde een driejarige mode-opleiding in Rotterdam waarvan één jaar stage in Parijs. Robert heeft dertien jaar in de modewereld gewerkt, onder andere bij Peek & Cloppenburg. In de avonduren volgde hij een 4 jarige studie tot bloembinder. Hij kent nu alle bloemen en planten en mag zich zijn hele leven lang meesterbloembinder noemen. Momenteel is hij als ZZP’er aan het werk en maakt in opdracht kleding.

Zo´n zeven jaar geleden kwam onze bloemarrangeur bij de Gertrudis – bloemengroep terecht. In het begin was het alleen de wekelijkse aankleding van altaar, lezenaar en Marianis. Sinds Paul onze pastoor is, komt daar de Paastuin, Pinkstertuin, Kruisweg, diverse exposities, Maria Ommegang, verjaardag Paus, Ceciliafeest en Maria ten Hemelopneming bij. Kortom als er iets te vieren valt, wordt de kerk versierd met toepasselijke bloemen en planten voor die speciale gelegenheid.

De bloemengroep bestaat o.a. uit Cocky Asselbergs, Riet de Caluwé, Toos de Veth (uit Oudenbosch), Jenny Oosterwaal, Els Hanssen en Robert. Drie keer per jaar bespreekt de groep samen met Paul Verbeek wat er komt aan bijzondere gebeurtenissen, wat er moet gebeuren en er wordt teruggekeken. Voor het kerstfeest, de Paastuin en Maria Ommegang wordt veel werk verzet om de kerk mooi te maken: dit moet rustig aangepakt worden want het gaat om kwaliteit en niet om kwantiteit.

Robert bedenkt meestal de te maken bloemstukken. Hij werkt de ideeën uit en bedenkt welke materialen en bloemen er nodig zijn. Daarna overlegt hij met de anderen over de totstandkoming. De bloemen worden bij de bloemist gehaald en sommige materialen bij kennissen geleend of zelf gemaakt. Bij projecten doet Robert het voorbereidende werk, zodat de anderen direct kunnen beginnen om het bloemwerk af te maken. Meestal wordt op vrijdag de bloemversiering voor het weekend klaargemaakt. Inclusief voorbereiden en alles opruimen is men daar een hele dag mee bezig. De groep werkt volgens een vast rooster waarbij iedereen een keer aan de beurt komt. Alleen bij grote feestdagen werken ze allemaal mee.

Verder brengt Robert inZOOMen rond en is hij mede – hoofdcontactpersoon voor de voormalige Gertrudisgeloofsgemeenschap. Dit houdt in dat hij dag en tijd(en) afspreekt waarop de boekjes worden afgeteld en vervoerd naar de bezorgers. Ook helpt hij mee met de Vastenmaaltijd en bij gelegenheden in de koffieclub. Een keer per jaar gaat hij op pad om zoveel mogelijk geld op te halen voor de collecte van het KWF Kankerbestrijding.
Onze vrijwilliger is tweegelovig opgevoed. Van huis uit werd het Boeddhisme beleefd maar in Nederland kwam hij op een katholieke school terecht. Aan deze school kreeg hij geen positief beeld van het katholicisme maar in Bergen op Zoom voelde hij een warm welkom. Kerstmis en Pasen hebben geen bijzondere betekenis voor Robert maar hij zegt veel respect te hebben voor Jezus die zich heeft opgeofferd voor mensen die hij niet kende. Vanuit een boeddhistische gedachte wil Robert ons zeggen: als je van jezelf houdt kun je ook van anderen houden en dat kan als je met jezelf in het reine bent.
Bij deze mooie gedachte wil ik me graag aansluiten want: vrede in je hart en in je hoofd geeft vrede op aarde.

Door Lucie Venmans

Meer parochianen:

Hans Smout in actie

Hans Smout in actie

In onze kerken zijn veel kostbare spullen. Alle schilderijen, beelden, kelken, kandelaars, monstransen, meubilair, orgels, piano’s, enz. enz. moeten worden gefotografeerd, beschreven en geregistreerd zodat duidelijk is wat aanwezig is. Bovendien ook van wie het is! De werkgroep inventaris die door Hans Smout wordt aangestuurd, wijst de inventarisatiecommissie die dit karwei uitvoert, de weg. Alle bezittingen, die we cultureel erfgoed noemen, worden zo in kaart gebracht. Hans weet veel over deze collectie en vertelt graag hoe dat komt.

Erik Akkermans in actie

Erik Akkermans in actie

In het bisdom Breda werd op 1 november 2009 een Poolse parochie opgericht door toenmalig bisschop J. van den Hende. De parochie is vernoemd naar de heilige Maximiliaan Maria Kolbe en heet voluit “Parochie van de Heilige Maximiliaan Maria Kolbe”. Elke zondag wordt in deze parochie in twee kerken, de Mariakerk in Breda en de OLV van Lourdeskerk in Bergen op Zoom, een Eucharistieviering gehouden. Eén keer per maand op zaterdag ook in Koewacht.

Carin Gillesen in actie

Carin Gillesen in actie

Waarschijnlijk denkt u er niet aan wanneer u een kerkgebouw binnenkomt en gaat zitten om aan een viering deel te nemen. U staat er wellicht ook niet bij stil wanneer u het gebouw verlaat met schone kleren. Dat zijn zaken die zo vanzelfsprekend zijn dat het lijkt of de kerk schoon is en blijft zonder dat er iets aan gedaan wordt. Niets is minder waar, natuurlijk.Regelmatig is een ploeg mannen en vrouwen bezig om uw kerkgebouw schoon te houden. Carin Gillesen vertelt hoe dat in de Lourdeskerk wordt aangepakt.