Uitvaart

Uitvaart

Uitvaart Wanneer je afscheid moet nemen van een dierbare, kun je kiezen voor een uitvaart in één van onze kerken, met aansluitend een aulaviering in het crematorium of een begrafenis. Enkel de aulaviering of het afscheid op de begraafplaats is ook mogelijk. Een lid...
Ziekenzalving

Ziekenzalving

Ziekenzalving Wanneer je ziek bent of last hebt van (ouderdoms)kwalen, kun je de ziekenzalving ontvangen. Je kunt ook de ziekenzalving vragen voor een dierbare, wiens levenseinde nadert. Inhoudelijke uitleg De ziekenzalving is voor mensen die ziek zijn, die een...
Boete en verzoening

Boete en verzoening

Boete en verzoening Als je spijt of schuld voelt, kun je dit in het sacrament van boete en verzoening delen. Je ontvangt vergeving die bevrijdt. Inhoudelijke uitleg In de vroege kerk was het gebruikelijk dat gelovigen die na hun doop een ernstige overtreding hadden...
Wekelijkse vieringen

Wekelijkse vieringen

Wekelijkse vieringen “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden,” heeft Jezus gezegd (Matteüs 18:20). Als we samenkomen om te bidden of te zingen, versterkt dat ons geloof.  In een viering hoor je verhalen die inspireren en kun...