VARIA

1. Bisdom
Bergen op Zoom hoort bij het Bisdom Breda met als bisschop Mgr. dr. Johannes W.M. Liesen. Centraal adres: Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda; postadres: postbus 90189, 4800 RN Breda, Telefoon: 076-5223444, Fax: 076-5216244, Email: secretariaat@bisdombreda.nl, Website: www.bisdombreda.nl
Secretariaat bereikbaar: maandag t/m donderdag van 08.30 – 12.30 uur.

R.-K. Meldpunt grensoverschrijdend gedrag
Het gedrag van degenen die pastoraal werkzaam zijn kan mensen inspireren en motiveren. Wanneer dat gedrag echter grenzen overschrijdt, kan het ook aanstoot geven en het geloof van mensen ondermijnen. Het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid in de R.-K. Kerk is van groot belang. Meld grensoverschrijdend gedrag bij het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Kijk op www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

2. Vicariaten
Het Bisdom Breda is opgedeeld in twee vicariaten, vicariaat Middelburg en vicariaat Breda. De Lievevrouweparochie uit Bergen op Zoom valt onder het vicariaat Middelburg. Vicaris van dit vicariaat is onze pastoor Paul Verbeek, met als stafmedewerker Egbert Bornhijm, diaken. Het secretariaat is gevestigd in Burg. Stulemeijerlaan 8, 4611 EE Bergen op Zoom, Telefoon: 0164-245365, Email: Vic.Middelburg@bisdombreda.nl
Kantooruren: dinsdag en woensdag van 09.30 – 14.00 uur.
Secr.: Linda Sweere-Hereijgers.

3. Bravis ziekenhuis
Binnen het Bravis ziekenhuis is een dienst geestelijke verzorging werkzaam, bereikbaar via Telefoon: 0164-278000. Bij opname kan de patiënt aangeven of de parochie via de dienst geestelijke verzorging geïnformeerd moet worden. Men kan natuurlijk ook altijd zelf naar het Parochiebureau bellen. De parochie wordt niet automatisch geïnformeerd wanneer parochianen in het ziekenhuis worden opgenomen.

4. Stichting tanteLouise
Binnen de Stichting tanteLouise (woonzorgcentra) is een dienst geestelijke verzorging werkzaam (Telefoon: 0164-271300). De dienst geestelijk verzorging is gevestigd in de Residentie Moermont, Veilingdreef 6, Bergen op Zoom. Leden van ons pastoraal team ondersteunen bij het voorgaan in vieringen in de woonzorgcentra in Bergen op Zoom. De parochie wordt niet automatisch geïnformeerd wanneer parochianen verhuizen naar een woonzorgcentrum.

5. Hospice De Markies
Hospice De Markies biedt plaats aan zes mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden, met een levensverwachting van drie maanden of korter. Het hospice maakt deel uit van stichting tanteLouise. Hospice De Markies is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging, achtergrond of leeftijd. De parochie wordt niet automatisch geïnformeerd wanneer parochianen verhuizen naar het hospice. Adres: Kardinaal de Jonglaan 1, 4624 ES Bergen op Zoom,Telefoon: 0164-851001 (24 uur per dag) Email: hospicedemarkies@tantelouise.nl

6. Maria Ommegang
Vanaf 1945 houdt Bergen op Zoom zich aan de belofte – in de oorlog gedaan – om jaarlijks een Ommegang te houden Maria ter eer. Op zondag 28 juni 2020 zal voor de 76ste keer de Maria Ommegang worden gehouden. ’s Morgens om 10.00 uur is de plechtige Eucharistieviering in de stadskerk St.-Gertrudis. De Ommegang begint om 15.00 uur bij het Markiezenhof. De plechtige sluiting is om 17.00 uur in de stadskerk St.-Gertrudis. Om onze dank aan Maria te onderstrepen, verzorgt het Lievevrouwegilde op het feest van Maria Tenhemelopneming 15 augustus mede een feestelijke Eucharistieviering in de parochiekerk OLV van Lourdes. Secr.: Carin Stumpel, Telefoon: 06-57886329, Email: secretaris@mariaommegang.nl, Website: www.mariaommegang.nl

7. Sint-Gertrudiskapel
De Sint-Gertrudiskapel aan de Scheldelaan is een prachtig voorbeeld van hoe je iets heel nieuws kunt maken van bestaande elementen: de torenspits is van de Martelarenkerk, het klokje dat erin hangt is van het oude kerkhof aan de Wouwseweg, het smeedijzeren hek en de lantaarn komen van de Mariakapel van de Carmel aan de Halsterseweg, de vloer komt uit de H. Maagdkerk aan de Grote Markt en de sokkel waar het Sint-Gertrudisbeeldje op staat komt van het voormalige Smitskerkje dat in de Sint Jozefstraat stond. Website: www.gertrudiskapel.nl

8. Mariakapel in het Markiezenhof
In de noordoosthoek van de grote binnenplaats van het Markiezenhof werd op 15 augustus 1967 een klein kapelletje, gewijd aan de Heilige Maria, ingezegend. De Mariakapel is eigendom van de Gemeente. In 1967 is het beheer overgedragen aan de Stichting Lievevrouwegilde. De kapel is dagelijks open van 08.30 – 17.00 uur voor gebed en het aansteken van een kaarsje. Iedere dinsdagmiddag wordt er om 16.00 uur de Rozenkrans gebeden. Regelmatig wordt de devotiekapel (na overleg met de beheerder en de parochie) gebruikt voor een viering vanwege een doop, huwelijk of jubileum. De huur van de kapel komt ten goede aan de genoemde stichting. Info: Lisette de Wit, Telefoon: 0164-257307

9. Sint-Catharinakapel
De St.-Catharinakapel (voorheen behorende bij Huize St.-Catharina) is een rijksmonument. De kapel werd gebouwd in 1890 en is bijzonder fraai door o.a. de vele gebrandschilderde ramen en een prachtige kruisweg. Na de restauratie in 2013 is de kapel bij het 175 jarig bestaan van de Congregatie “Toevlucht in lijden” (Zusters Franciscanessen van Bergen op Zoom) weer in gebruik genomen (zie vieringen). Na de verhuizing van de zusters eind 2014 vinden de door-de-weekse vieringen plaats in Het Nieuwe ABG. Algemeen administrator: diaken Jan Foesenek, Telefoon: 06-20626356, Email: j.m.foesenek@hetnet.nl

10. Begraafplaatsen
RK Begraafplaatsen Bergen op Zoom Mastendreef 3, 4623 RE Bergen op Zoom, Telefoon: 0164-265989,
Op deze begraafplaatsen bestaat ook de mogelijkheid voor natuurlijk begraven en bijzetting in een urnenkelder of urnennis of grafkelder.
Beheerder dhr. M. Masereeuw, Telefoon: 0164-265989,
Email: info@rkbegraafplaatsboz.nl, Website: www.rkbegraafplaatsboz.nl
Facebook: https://www.facebook.com/rkbegraafplaatsbergenopzoom

Onder het beheer van RK Begraafplaats vallen:
Begraafplaats Nieuw Borgvliet (Pastoor Kuijperstraat),
Islamitische Begraafplaats Bergen op Zoom (Mastendreef 3), Algemene Begraafplaats (Holleweg) (Eigendom van gemeente BoZ)

11. Adressen scholen
Voor informatie Katholieke basisscholen:
Stichting Lowys Porquin, Telefoon: 0164-230166, Website: www.lowysporquin.nl

Adressen scholen voortgezet onderwijs:
Mollerlyceum Telefoon: 0164-241550 en ZoomMAVO, Telefoon: 0164-240292, Website: www.sgboz.nl
Roncalli Scholengemeenschap, Telefoon: 0164-245224, Website: www.roncalli.mwp.nl
RSG ‘t Rijks, Telefoon: 0164-242150, Website: www.rsgrijks.nl
Gymnasium Juvenaat, Telefoon: 0164-243650, Website: www.juvenaat.nl
“Het Kwadrant”, Telefoon: 0164-210199, Website: www.hetkwadrant-boz.nl