Vastenaktie 2019: Schoon water verandert alles

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon water dicht bij huis.

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!
De beschikbaarheid van schoon water heeft grote invloed op het leven van mensen. In ontwikkelingslanden is dat dan vooral op het leven van vrouwen en kinderen. Zij zijn immers meestal degenen die verantwoordelijk zijn voor het water en zij zijn dan ook degenen die veel tijd besteden aan water halen. Omdat water ook grote invloed heeft op de sociale structuren in een gemeenschap, investeert Vastenactie in 2019 niet alleen in voorzieningen en materialen, maar ook in de oprichting en begeleiding van zogenaamde ‘watercomités’. Eén van de taken van dit comité is het handhaven van de hygiëne rondom een waterput .Daarnaast moet ze toezien op eerlijke verdeling en toegankelijkheid van de watervoorziening. Hoe die voorziening concreet wordt gebouwd, is afhankelijk van de lokale situatie. Soms is een grote opslagtank voor regenwater een goede oplossing, ergens anders kan een waterput worden geslagen.
Vastenactie steunt ieder jaar projecten over de gehele wereld die zorgen voor veilig, bereikbaar water. Zo zorgden ze er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater. In 2019 staan er 5 waterprojecten in de schijnwerpers:
1. Een waterput voor Baboursaye in Niger. In dit dorp wil Vastenactie een waterput slaan en speciale watercomités oprichten die de waterbron gaan beheren.
2. Goed waterbeheer in Kivu in Congo. In het Masisi-gebied in noord Congo wil Vastenactie helpen het waterbeheer en de kennis van hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen.
3. Schoon water bij de hand op Flores in Indonesië. Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied van Flores geen toegang tot schoon drinkwater. Er worden oa. watervoorzieningen aangelegd en toiletten gebouwd.
4. Veilig drinkwater in Jocote Arriba in Nicaraqua. De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de rivier. Dit leidt tot infecties met parasieten en ziektes als diarree. Een waterput en elektrische pomp (die werkt op zonnepanelen!) gaan zorgen voor veilig drinkwater in het dorp.
5. Een duurzame watervoorziening in het Kambia district in Sierra Leone. Vervuild water zorgt hier voor veel ziektes onder de bevolking. Dit project zorgt ervoor dat de drie dorpen in dit gebied een waterpomp krijgen.
Meer over deze projecten kunt u lezen op de website van Vastenactie.
Woensdag 20 maart 19.30 uur bezinningsavond en uitleg over de projecten van de Vastenactie in het Parochiecentrum olv diaken Anton Janssen. Voorafgaand aan deze avond bent u welkom bij de vastenmaaltijd om 18.00 uur (welkom vanaf 17.45 uur) in het Parochiecentrum, Burg. Stulemeijerln 8. De tafel wordt gedekt voor 25 mensen. Meldt u aan bij het parochiecentrum tel. 233574 of per mail bij werkgroep NoordZuid, Corrie Hamers: corriehamers@home.nl .De deelnemers wordt gevraagd een bijdrage te geven in de ‘vastenpot’. Hieruit worden de kosten betaald en de rest is voor de Vastenactie.