VORMSEL

In het vormsel ga je verder op de weg die je ouders voor jou kozen: het is jouw eigen antwoord op je doop en je communie.
Je ontvangt in het sacrament de kracht van God, die jou hierbij wil helpen.

In vijf bijeenkomsten en een speciale dag bereid je je voor op het vormsel, samen met andere kinderen uit groep 8, uit heel Bergen op Zoom.
De Vormselviering is op vrijdagavond 15 november 2019 om 19.00 uur in de parochiekerk OLV van Lourdes.
Meer informatie en de planning van het project staan in de flyer vormsel november 2019.
Klik hier: Folder vormsel november 2019

De informatiebijeenkomst over het vormsel is op donderdag 29 augustus 2019 van 19.00—20.15 u, Kerk OLV van Lourdes, Pr. Bernhardlaan 66.
Er is informatie en een inleiding op het vormsel voor de ouders en een workshop voor de kinderen. Zij maken kennis met elkaar en met het project.

Het inschrijfformulier voor het vormsel kan op de informatieavond worden ingevuld, of hieronder worden gedownload.
Ingevulde formulieren kunnen uiterlijk 12 september worden ingeleverd bij de werkgroep of op het parochiecentrum, Burg. Stulemeijerlaan 8.
De kosten voor de projectvoorbereiding bedragen € 45,-
Daarnaast wordt van u de parochiebijdrage van € 120,- gevraagd, waar u uw eventuele parochiebijdrage tot een maximum van € 120,- op in mindering kunt brengen. Het totaalbedrag kunt u contant of via machtiging voldoen.

Klik hier voor:
Folder vormsel november 2019
Machtigingsformulier Vormsel 2019
Vormselformulier november 2019