VORMSEL

Bij het Vormsel zet je zelf een stap op de weg van je geloof. Je maakt een keuze om de weg van het geloof die je ouders voor jou gekozen hebben zelf verder te gaan. Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. Bij het vormsel ontvang je hulp van de Heilige Geest, zeg maar van God. In de voorbereiding, die je samen met jongens en meisjes uit heel de parochie zal doen, ontdek je er alles over. De voorbereiding gebeurt o.l.v.  de vormselwerkgroep. De Vormselviering is op vrijdagavond 24 mei 2019 om 19.00 uur in de parochiekerk OLV van Lourdes.  Informatie- en kennismakingsavond vindt plaats op woensdag 12 september 2018 voor ouders en kinderen. De ouders ontvangen op deze avond het volledige overzicht van de voorbereiding met activiteiten, data, tijden en locaties.

Het vormselproject start dit jaar op zaterdag 27 oktober met de jaarlijkse vormelingendag, ‘Lopend Vuurtje’. De kinderen gaan op werkavonden aan de slag met ons vormselproject ‘In Vuur en Vlam’.  Een bezoek aan een Klooster en een middag die in het teken staat van de Werken van Barmhartigheid staan op het programma. Voor de ouders is er, gerelateerd aan het project van de kinderen, een ouderavond gepland o.l.v. een van de leden van ons pastoraal team op 26 maart 2019. Er is dan aandacht voor geloofsopvoeding, geloofsvragen en geloofsverdieping. Na inschrijving dient de door het bisdom vastgestelde bijdrage (€ 120,00) aan de parochie te worden voldaan (minus kerkbijdrage), alsmede een bijdrage voor het project.

Klik hier voor:
Brief vormsel 2018-2019
Vormsel jaarplanning 2018-2019

Machtigingsformulier Vormsel 2019
Inschrijfformulier Vormsel 2019