VORMSEL

In het Vormsel ga je verder op de weg die je ouders voor jou kozen: het is jouw eigen antwoord op je doop en je communie.
Je ontvangt in het sacrament de kracht van God, die jou hierbij wil helpen.
In zeven bijeenkomsten bereid je je voor op het Vormsel, samen met andere kinderen uit groep 8, uit heel Bergen op Zoom.
Informatie vormsel 2021

Na de zomervakantie start een nieuwe voorbereiding op het sacrament van het Vormsel. De informatieavond voor ouders en vormelingen vindt plaats op woensdag 9 september 2020 van 19.00 tot 20.15 uur in de OLV van Lourdeskerk. Meer informatie hierover volgt in de eerste schoolweek. De vormselviering zelf vindt plaats op vrijdag 15 januari 2021. Tijdens de voorbereiding houden we ons aan de geldende coronamaatregelen voor basisscholen. Voor de vieringen volgen we het protocol van de Nederlandse bisschoppen.

De folder van het Vormsel van november 2019 geeft een eerste indruk van de voorbereiding en het project:
Klik hier: Folder vormsel najaar 2019

De voorbereiding vindt in principe plaats in de parochiekerk OLV van Lourdes, Pr. Bernhardlaan 66.

De kosten voor de projectvoorbereiding bedragen € 45,-
Daarnaast wordt van u de parochiebijdrage van € 132,- gevraagd. De bijdrage van het laatste jaar kunt u hierop desgewenst in mindering brengen, tot een maximum van € 132,- Het totaalbedrag kunt u contant of via machtiging voldoen.