VORMSEL

In het Vormsel ga je verder op de weg die je ouders voor jou kozen: het is jouw eigen antwoord op je doop en je communie.
Je ontvangt in het sacrament de kracht van God, die jou hierbij wil helpen.
In zeven bijeenkomsten bereid je je voor op het Vormsel, samen met andere kinderen uit groep 8, uit heel Bergen op Zoom. De voorbereiding vindt in principe plaats in de parochiekerk OLV van Lourdes, Pr. Bernhardlaan 66.

Informatieavond vormsel 2021
De informatieavond voor ouders en vormelingen vindt plaats op woensdag 9 september 2020 van 19.00 tot 20.15 uur in de OLV van Lourdeskerk. Er is informatie en een inleiding op het vormsel voor de ouders en een workshop voor kinderen. De kerk is open vanaf 18.45 uur. Inschrijven voor het vormsel is dan meteen mogelijk.

Vormselviering
De vormselviering zelf vindt plaats op vrijdag 15 januari 2021. Tijdens de voorbereiding houden we ons aan de geldende coronamaatregelen voor basisscholen. Voor de vieringen volgen we het protocol van de Nederlandse bisschoppen. 

Handige documenten
In de Vormsel folder 2021 lees je meer over het project en de data van de voorbereiding.
Het inschrijfformulier kun je nu al downloaden en uiterlijk 16 september inleveren op het parochiecentrum of bij de werkgroep.

Kosten vormsel
De kosten voor de projectvoorbereiding bedragen € 45,-. Daarnaast wordt de parochiebijdrage van € 132,- gevraagd. Als je in het jaar 2020 een parochiebijdrage aan onze parochie hebt gedaan, dan kun je het totaalbedrag tot een maximum van € 132,- in mindering brengen. Heb je in 2020 bijvoorbeeld € 120,- voldaan, dan kun je € 120,- in mindering brengen. Het (resterende) totaalbedrag kun je contant of via een machtiging voldoen. Download hier het machtigingsformulier. Voor vragen over de voorbereiding en de inschrijving kun je contact opnemen met Ingeborg Versijp.