ZIEKENZALVING/ZIEKENZEGEN

Wanneer een zieke behoefte heeft aan ondersteuning vanuit de parochie, kan de familie contact opnemen met de pastor of het Parochiebureau.
Met de pastor of met iemand van de bezoekgroep wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek of om samen te bidden en de communie te ontvangen. In het ziekenhuis en in het verpleeghuis kan men ook via de afdeling een beroep doen op de eigen pastorale dienst. Rond het ziekbed kan een huisliturgie worden gehouden, met ziekenzalving of ziekenzegen.

Twee keer per jaar is er een gemeenschappelijke stedelijke ziekenzalving (één in de parochiekerk OLV van Lourdes en één in de Meilustflat). Daarnaast zal er een gemeenschappelijke ziekenzalving zijn in een van de huizen van Stichting tanteLouise in samenwerking met de Dienst Geestelijke Verzorging.

Voorafgaande aan deze vieringen worden de deelnemers uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin vragen rond de ziekenzalving (meer bekend onder de naam: bediening) en ziekenzegen worden besproken. Meer info: Parochiebureau, Telefoon: 0164-233574.