Omzien naar elkaar

Jezus had oog voor kwetsbare en arme mensen. Hij zag hen, werd door hen geraakt en deed wat hij kon om hen te helpen. Wij volgen zijn voorbeeld, door om te zien naar onze medemensen. Er zijn verschillende groepen die zich actief inzetten voor anderen. Er is aandacht voor kwetsbare mensen in Bergen op Zoom en voor mensen in nood verder weg. Regelmatig zijn er concrete acties waar de hele parochie bij betrokken is. Doe je mee?

Zelf hulp ontvangen vanuit de parochie? We helpen graag. Kijk hieronder wat we kunnen doen.
Schroom niet om zelf de vraag te stellen!

Je medemensen helpen

NoordZuid

NoordZuid zet zich in voor mensen in nood verder weg. Ze vraagt aandacht voor missionaire collectes. De vastenactie krijgt veel aandacht met de vastenmaaltijden en de activiteiten daaromheen. Jij kunt de doelen van NoordZuid ook steunen.

Sam’s kledingactie

Sam’s Kledingactie is een organisatie die al 40 jaar kleding en textiel inzamelt voor het goede doel. In de OLV van Lourdeskerk kun jij het hele jaar je bruikbare kleding en textiel inleveren.

Zelf hulp ontvangen

Bezoekgroep

Als je ziek of eenzaam bent, is het fijn als er iemand oog voor je heeft. Als je een moeilijke periode in je leven meemaakt, is het prettig als je dat kan delen met iemand die zonder oordeel luistert. De bezoekgroep is er ook voor jou.

Caritas

De Caritasinstelling wil vanuit katholieke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving. Ze heeft aandacht voor de concrete noden en de behoeften van personen en groepen van personen.

 Inloophuis Williamstraat

Inloophuis Williamstraat is een ontmoetingsplek voor iedereen die er even uit wil om anderen te ontmoeten. Koffie en thee staan voor je klaar! Er zijn vrijwilligers die luisteren en een praatje maken.

Het Inloophuis is normaal geopend op zondagmiddagen van 14.30 – 17.00 uur. 
Voor meer informatie, email of bel het inloophuis:
inloophuiswilliamstraat@gmail.com
0164-260329