Wekelijkse vieringen

“Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden”, heeft Jezus gezegd (Matteüs 18:20). Als we samenkomen om te bidden of te zingen, versterkt dat ons geloof. 

In een viering hoor je verhalen die inspireren en kun je geraakt worden door de muziek. Samen vieren brengt ons dichter bij God en versterkt onze band als parochiegemeenschap. Na de vieringen is er vaak gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Gevoed en gesterkt ga je daarna weer op weg. In het weekend vieren we met de parochie samen. Door de week zijn er veel verschillende vieringen en gebedsgroepen die vierend samen komen.

Een erg mooi moment om de kerk binnen te lopen, is tijdens een wekelijkse viering.

Kom binnen!

Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes (1928)
Prins Bernhardlaan 66,                                                      4615 BD  Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-234867
Open voor bezoek op werkdagen van 9.30-11.30 uur.

Stadskerk St.-Gertrudis (1477)
Grote Markt 10,
4611 NR Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-234791
Informatie over bezoeken