Communie

In de Communie ontvangen we Jezus zelf. Als je je Eerste Heilige Communie doet, is dat groot feest. Ook jij mag nu delen van het Brood dat symbool staat voor het Lichaam van Jezus.

Inhoudelijke uitleg

“Blijf dit doen om mij te gedenken”, zei Jezus tegen zijn leerlingen tijdens het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag. Jezus gaf zijn leven voor ons allemaal, opdat onze fouten niet langer in de weg staan. En opdat de dood niet langer het laatste woord heeft. Jezus roept ons op om te doen zoals Hij. In iedere Eucharistieviering breekt de priester daarom opnieuw het brood. In de Communie ontvang je Jezus zelf.

De Eucharistieviering is de belangrijkste viering van allemaal. Daarom vieren we dit ieder weekend, om zo telkens opnieuw te worden uitgezonden om Jezus na te volgen. Om in ons eigen leven over Hem te vertellen en het goede te doen.
Als je in groep vier zit, mag je je Eerste Heilige Communie doen. Bij dit grote feest ben je voor het eerst welkom om ook ter Communie te gaan.

Communie thuis
Als je bijvoorbeeld om gezondheidsredenen niet naar de kerk kunt komen, kun je de Communie thuis ontvangen. Een pastor of medewerker komt dan maandelijks bij je op bezoek. Hij of zij bidt met je en reikt de Communie aan je uit. Ook als je tijdelijk aan huis gebonden bent, komen we graag bij je op bezoek. Meld je hieronder aan en vink het vakje ‘ik wil thuis de Communie ontvangen’ aan. Je kunt je ook aanmelden hiervoor bij het parochiebureau op werkdagen (0164-233574).

Praktische uitleg

Voor kinderen
We bereiden de viering van de Eerste Heilige Communie goed voor met project ‘Blijf dit doen’. In een aantal themaochtenden werk je in groepjes rondom verhalen uit de bijbel. Je gaat samen knutselen en maakt kennis met de kerk als gebouw en de kerk als geloofsgemeenschap. In de presentatieviering stel je jezelf voor in de kerk. Je bent ook uitgenodigd bij de feestelijke vieringen van Palmzondag en Pasen.

Voor ouders
Er zijn ouderavonden waar je praktische informatie krijgt over de hele gang van zaken. Daarnaast is er aandacht voor inhoudelijke elementen zoals de geloofsopvoeding en de betekenis van de Eucharistie.

Financiële informatie

We vragen een bijdrage van € 45,00 voor de voorbereiding op de eerste communie en € 162,00 parochiebijdrage als vergoeding. Je parochiebijdrage over het afgelopen jaar kan hier mogelijk van worden afgetrokken. Bekijk onze financiële pagina voor meer informatie hierover.

Je financiële situatie mag geen belemmering zijn om deel te nemen aan de eerste communie.
Neem bij vragen contact op met diaken Anton Janssen.

Wil je jezelf opgeven voor de Eerste Heilige Communie? Dat kan! Laat je gegevens achter.

Wil je thuis de Communie ontvangen, bijvoorbeeld omdat je wegens gezondheidsredenen niet naar de kerk kunt komen?

13 + 12 =