Vieren

De Lievevrouweparochie viert op tal van manieren het geloof, en we nodigen jou uit om mee te doen. In de kerk vind je houvast en zingeving, of de aanleiding nou verdrietig is of blij. De vieringen zijn hét moment om God en elkaar te ontmoeten. Vanuit deze ontmoetingen doen we kracht op om het leven van alledag aan te kunnen en te groeien als gelovige.

Er is elke week van alles te doen in de parochie. Bekijk alle aankomende vieringen en activiteiten in de Agenda.

Wil je helpen bij vieringen? We kunnen veel hulp gebruiken! Als vieringmedewerker kan je jouw steentje bijdragen aan de parochie.

Wekelijkse vieringen

Elk weekend hoor je verhalen die inspireren en kun je geraakt worden door de muziek. Samen vieren brengt ons dichter bij God en versterkt onze band als parochiegemeenschap. Doordeweeks zijn er verschillende vieringen en gebedsgroepen.

Doop

Door de doop ga je bij de kerk horen. Je wordt gezegend om te leven in het voetspoor van Jezus. Je kunt je pasgeboren kindje laten dopen. Of zelf op latere leeftijd katholiek worden.

Communie

In de communie ontvangen we Jezus zelf. Als je je Eerste Heilige Communie doet, is dat groot feest. Ook jij mag nu delen van het Brood dat symbool staat voor het Lichaam van Jezus.

Vormsel

In het Vormsel ga je verder op de weg die je ouders voor jou kozen: het is jouw eigen antwoord op je doop en je communie. In dit sacrament ontvang je de kracht van de Heilige Geest, die jou hierbij wil helpen.

Huwelijk

In het huwelijk beloof je om je leven als man en vrouw te delen. In een feestelijke viering ontvang je de zegen over jullie liefde.

Boete en verzoening

Als je ergens spijt van hebt of schuld voelt, kun je dat delen in het sacrament van boete en verzoening. Je ontvangt dan vergeving van de pastoor en kunt met een verlicht hart verder.

Wijding

Ervaar je een roeping om je leven aan God te geven? Als man kun je dan gewijd worden tot diaken of tot priester en gaan werken in het pastoraat.

Uitvaart

Afscheid nemen van een dierbare kan in één van onze kerken of in een aula. Een lid van het pastoraal team gaat voor in de viering.
Met verhalen en rituelen eren we de overledene. Ons geloof geeft zo troost en houvast.

Ziekenzalving

Wanneer je ziek bent of last hebt van ouderdomskwalen, kun je de ziekenzalving ontvangen. Je kunt ook de ziekenzalving vragen voor een dierbare, wiens levenseinde nadert.