Protocol voor kerk op anderhalve meter
Op 20 mei 2020 hebben de Nederlandse bisschoppen het protocol “Kerkelijk Leven op anderhalve meter” vastgesteld. Dit protocol geeft richtlijnen en maatregelen, waarmee we vanaf 1 juni weer samen kunnen vieren. Daarbij worden de richtlijnen van het RIVM tegen de verspreiding van het coronavirus voor al onze kerkelijke activiteiten concreet gemaakt.
Het protocol maakt het mogelijk veilig samen te komen in de kerk voor gebed en de viering van de sacramenten.
Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn, met inachtneming van de geldende richtlijnen van het RIVM. Vanaf 14 juni 2020 wordt de Heilige Communie (zo mogelijk) weer uitgereikt.
Uitwerking voor de R.-K. Lievevrouweparochie volgt
Nu het landelijk protocol gepubliceerd is, gaat het pastoraal team en het parochiebestuur van de Lievevrouweparochie aan de slag met de concrete uitwerking voor onze parochie. Volgende week publiceren we deze concrete uitwerking op de website en via een extra digitale nieuwsbrief.
Download hier het Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter voor gelovigen

Zevende zondag van Pasen
Vanochtend vierde het pastoraal team in beslotenheid de mis. Pastor Fredi Hagedoorn preekte vanwege wezenzondag over de leegte die de coronacrisis veroorzaakt. Ze heeft het over je alleen voelen en hoe “samen” daarop het antwoord kan zijn.
Download hier de tekst van de overweging: zevende zondag van Pasen 2020

 

 

 

 

 

Film voor kinderen: “Lucas en het Pinkstermysterie”

Met Pinksteren brengt de Lievevrouweparochie een korte film uit voor kinderen van de basisschool: “Lucas en het Pinkstermysterie ”.Lucas is een boek over Jezus aan het schrijven en het is bijna af. Hij wil alleen nog even weten wat er ná Pasen gebeurde. Hij spreekt af met Thomas, Maria en Petrus. Zij vertellen hem over de komst van de heilige Geest, die hen helpt om aan andere mensen over Jezus te gaan vertellen. Lucas denkt ondertussen na over het einde van zijn boek. Als Jezus naar de hemel is gegaan, is het verhaal toch afgelopen? Of niet? De film wordt opgenomen met Bergse acteurs in de St.-Gertrudiskerk. Het is een vervolg op het voorlees- en audioboek “Paasverhaal voor kinderen”. Het wordt gemaakt voor kinderen van de basisschoolleeftijd en natuurlijk voor alle geïnteresseerde parochianen! De korte film komt Pinksterzaterdag 30 mei om 12.00 uur online op onze website www.lievevrouweparochie.nl en op facebook.com/lievevrouweparochie

Pinksterprentje
Met Pinksteren brengt het pastoraal team een nieuw prentje uit. Op dit Pinksterprentje staat een prachtige bezinnende tekst van pastoor Paul Verbeek en een wens voor Pinksteren van het hele pastoraal team. Met Pinksteren kunt u een prentje uit de kerk meenemen. We bezorgen het ook bij degenen die normaal de communie aan huis ontvangen.
Wilt u zelf ook een Pinksterprentje ontvangen, en bent u niet in de gelegenheid om het zelf op te halen? Geef dan uiterlijk dinsdag 26 mei uw naam en adres door bij het Parochiecentrum via info@lievevrouweparochie.nl of 0164-233574. Als u wilt helpen bij het bezorgen van de Pinksterprentjes, kunt u zich ook aanmelden.

Pinksternoveen
Op vrijdag 22 mei start de Pinksternoveen, die duurt tot en met Pinksterzaterdag. In de noveen wordt negen dagen lang gebeden om de komst van de heilige Geest.
Pastoor en vicaris Paul Verbeek stelde het boekje samen. In het voorwoord schrijft hij: “Het is een mooie traditie om van Hemelvaart tot Pinksteren samen te komen in gebed. Het zijn precies negen dagen (noveen). Zo is de eerste noveen ontstaan en later zijn er velen gevolgd op voorspraak van Maria of een andere geliefde heilige. Negen dagen lang bidden voor een intentie en stil staan bij het leven van de heilige tot wie de noveen gebeden wordt. Vaak wordt het noveengebed aangevuld met de rozenkrans.”
‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus’
Het boekje heeft als ondertitel ‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus’. ”Dát doen de leerlingen,” vertelt Verbeek. “nadat ze getuigen waren van de Hemelvaart van Jezus op de Olijfberg. Zij keerden terug naar de bovenzaal en bleven eensgezind volharden in gebed. Juist nu ervaren veel mensen de kracht van het gebed en het volharden daarin. De Pinksternoveen valt in de tweede helft van de Meimaand, toegewijd aan Maria. Maria Tenhemelopneming is ook de patrones van ons bisdom. Daarom roepen we haar voorspraak in en worden we uitgenodigd om na het noveengebed de rozenkrans te bidden met de geheimen van die dag.”
Download hier de tekst van de Pinksternoveen.
Overgang tussen novenen
De overgang tussen de huidige noveen tot Onze Lieve Vrouw van Beauraing verloopt dan als volgt. Omdat deze noveen op maandag 18 mei is afgelopen, bidden we op dinsdag en woensdag de laatste gebeden uit het noveenboekje. Het gaat dan om de gebeden op bladzijde 22 (voor dinsdag) en bladzijde 23 & 24 (voor woensdag). Op Hemelvaartsdag wordt wel in de kerken al de noveenkaars voor Pinksteren ontstoken, met bijbehorend gebed:

Gebed bij het aansteken van de noveenkaars op Hemelvaartsdag 2020

Eensgezind met Maria negen dagen bidden
Goede God,
We steken een kaars aan
die negen dagen zal branden.
Vanaf morgen willen we zoals de leerlingen
negen damen samen met Maria bidden
om geestkracht
om veerkracht
om inspiratie
om creativiteit
om uithoudingsvermogen
om doorzettingsvermogen
om geloof
om hoop
om liefde
opdat het vuur van Pinksteren
ons aan mag steken.
Dat het licht in ons mag blijven branden.
Dat het licht duisternis en angst mag overwinnen.
Dat we oprechte leerlingen van Uw Zoon Jezus
mogen worden.
Amen.

Pastoor Paul Verbeek

Pinksteren – openstelling kerken
Op Eerste en Tweede Pinksterdag zijn beide kerken in de middag geopend. De St.- Gertrudiskerk van 13.30 tot 14.30 uur en de OLV van Lourdeskerk van 14.30 tot 15.30 uur.

Gezamenlijke Pinkstervieringen live uitgezonden op ZuidWest TV
Op zaterdagavond 30 mei zendt ZuidWestTV om 19.00 uur live de eucharistieviering van Pinksterzaterdag uit. De mis wordt gevierd in de St. Lambertuskerk in Wouw. Pastoor Frans Verheije en diaken Ryan Keetelaar van parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud gaan voor. Organist is Janno den Engelsman, Carel Jan Reuver is de cantor.
De protestantse gemeenten van de Brabantse wal inclusief Roosendaal verzorgen samen de kerkdienst op Pinksterzondag 31 mei. Voorgangers in de dienst zijn ds. Corry Biemond (Steenbergen), ds. Marjo den Bakker (Roosendaal), ds. Wim Lolkema (Bergen op Zoom en Woensdrecht) en ds. Henk van het Maalpad (Halsteren en Nieuw Vossemeer).

ZuidWestTV
De uitzendingen zijn live te bekijken op ZuidWestTV. U kunt ook kijken via www.zuidwesttv.nl of facebook.com/zuidwesttv en via onze eigen facebookpagina. U kunt de vieringen na afloop ook terugzien via de website (www.zuidwesttv.nl)

Pinkstercollecte
Voor de voortgang van het pastoraat in deze tijd en specifiek voor de verschillende projecten met Pinksteren starten we een nieuwe collecte.
Uw bijdrage komt ten goede aan

• het drukken en het verspreiden van het Pinksterprentje
• de Pinksterfilm voor kinderen
• de onkosten van de kerkopenstelling
Het motto van het Pinksterprentje zal zijn: “Geest van God, adem van leven” .
Met uw gift kunt u zelf ook bijdragen om het Pinkstervuur brandend te houden!
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL52 RABO 0106 1890 93 tnv R.-K. Lievevrouweparochie ovv Pinkstercollecte.

Twee nieuwe aanwinsten voor de Lourdeskerk
Onze Parochiekerk is twee kunstwerken rijker door schenking.
Zo mochten we van Stuijvenburgh een schitterend gipsen beeld van Onze lieve Vrouw van Lourdes ontvangen. Het is vakkundig gerestaureerd door Giel van Zundert en zal in de meimaand de kerk sieren. En bij bijzondere feesten en de oktobermaand.
Van pastoor Jan de Waal uit Ewijk, een goede vriend van mij, mochten we een bronzen borstbeeld ontvangen van de Heilige Johannes Paulus II. Het beeld is ontworpen en vervaardigd door de beeldhouwer Jan Tolboom uit Leusden.
Bijzonder dat het beeld een plaats in onze kerk mocht krijgen voor 18 mei j.l., de dag dat 100 jaar geleden de paus geboren is in Wadowice.
Pastoor Paul Verbeek

Maria Ommegang
Vanaf 1 juni zal het Ommegangsbeeld een meer centrale plek krijgen in de St.-Gertrudiskerk. Er zal geen tentoonstelling komen met gast Maria’s. Wel kunt u op zondag 24 mei een nieuw tafereel uit de Maria Ommegang komen bekijken: de aanbidding van de wijzen.
Op de zondagmiddagen kunt u de Sint-Gertrudiskerk bezoeken tussen 13.30 en 14.30 uur, ingang Kerkstraat, uitgang Zuivelstraat. Op de foto ziet u het tafereel van zondag 17 mei: de geboorte van Jezus.