Welkom in de kerk
U bent welkom om te vieren in onze parochiekerk OLV van Lourdes, de stadskerk St.-Gertrudis én in de St.-Catharinakapel. Vanaf 1 juli mogen er zoveel mensen aanwezig zijn, als er in onze kerken passen, op 1,5 meter afstand van elkaar.
We volgen het protocol van de Nederlandse bisschoppen: download dit
Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter voor gelovigen

Vieringen in de R.-K. Lievevrouweparochie
We hebben het protocol uitgewerkt voor onze parochie: Download hier de uitwerking van het protocol. In dit filmpje leggen we alles uit: 

Dinsdag 09.00 uur OLV van Lourdeskerk
Zaterdag 17.00 uur OLV van Lourdeskerk
Zondag 09.30 uur St.-Gertrudiskerk
  09.30 uur St.-Catharinakapel
  11.00 uur OLV van Lourdeskerk
  18.00 uur OLV van Lourdeskerk in het Pools

Reserveren zondagsviering OLV van Lourdeskerk
De vieringen zijn vrij toegankelijk. Het is alleen nodig om te reserveren voor de viering van zondagochtend 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk, vanwege het beschikbaar aantal plaatsen. U kunt steeds voor één eerstvolgende zondagsviering in de Lourdeskerk telefonisch reserveren. Daarvoor belt u op werkdagen tussen half tien en half twaalf in de Lourdeskerk: 0164-234867. Op die manier heeft iedereen een eerlijke kans om een viering bij te wonen.
Als u reserveert, worden uw naam en telefoonnummer genoteerd.

Registreren bij overige vieringen
In de vieringen waar niet voor gereserveerd hoeft te worden, worden uw naam en telefoonnummer genoteerd. Kom daarom op tijd naar de kerk! De gegevens van de reserveringslijst en de aftekenlijst worden een maand bewaard, zodat de GGD gemakkelijk contactonderzoek kan uitvoeren, als dat nodig is.

Uitreiking Communie
De uitreiking van de heilige communie verloopt met inachtneming van de volgende hygiënemaatregelen.
Wanneer u naar voren komt om de communie te ontvangen, houdt dan 1,5 meter afstand tot andere gelovigen. De communie zal op de hand worden uitgereikt. Daarbij staat u aan de ene kant van het hoestscherm en de pastoor, of diens plaatsvervanger, aan de andere kant. U krijgt de communie met een pincet op uw hand uitgereikt, onder het scherm door. Het pastoraal team is erg blij dat de communie op deze veilige wijze weer kan worden uitgereikt.
Kijk voor meer informatie over vieringen op www.lievevrouweparochie.nl/liturgie

 

Online avond voor misdienaars en acolieten
We gaan met de misdienaars en acolieten ONLINE bijeenkomen op 18 september 2020 van 19.00 – 20.30 uur. Alle misdienaars en acolieten uit heel Bisdom Breda zijn hiervoor van harte uitgenodigd. In verband met het Coronavirus kan het ‘gewone’ Misdienaars- en Acolietenweekend 2020 niet doorgaan.
Het thema dit jaar is: ‘Chillste baan van de wereld’. Wil jij ook graag het chillste baantje van de wereld? Jezus vraagt je om mee te doen. Hij spreekt daarover in het Evangelie van Matteus (20, 1-16a). Ben jij benieuwd wat die baan inhoud? En ben je ook benieuwd naar je beloning? Of maakt dat niet uit, als je eenmaal die chilllste baan hebt?
De avond is voor alle misdienaars en acolieten tot 21 jaar uit het Bisdom Breda, op vrijdagavond 18 september 19.00 uur tot 20.30 uur. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Geloofscursussen Franciscuscentrum
Het Sint Franciscuscentrum, centrum voor geloofsverdieping en vorming van Bisdom Breda, organiseert in de derde ronde van de algemene geloofscursus – module IV ‘Inleiding Bijbel’. Daarnaast biedt zij ook het ‘Bijbellezen‘ en de cursusreeks ‘Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit – Online’. Voor wie
De cursussen zijn voor gelovigen, vrijwilligers in de parochie en voor alle andere geïnteresseerden bedoeld.
Kijk op de website voor de inhoud en praktische informatie van de drie cursussen. Ook aanmelden gaat via de website. Van harte aanbevolen!
Geloofscursus inleiding Bijbel
Bijbel lezen
Heiligen, heiligenlevens en spiritualiteit

Juffen en meesters in de bloemetjes!
Vijfde succesvolle bloemenactie
Woensdag 8 en donderdag 9 juli bezorgden parochiaan Daan Kagchelland, pastor Fredi Hagedoorn, diaken Anton Janssen en pastoor Paul Verbeek ruim 300 bloemetjes bij de medewerkers van de Markiezaten (de Kameleon) en de R.-K. basisscholen van de LPS in Bergen op Zoom. Op deze manier bedankten we de juffen en meesters en iedereen die daarbij hielp voor hun inzet in de coronatijd. En door te sponsoren lieten velen (waaronder ouders en grootouders) zien dat ook zij dankbaar waren.
Zo konden we op het Palet, het Kompas, de Sancta Maria, de Octopus, de Borghoek, de Driemaster, de Welle, Anton van Duinkerken, Lodijke en de Markiezaten langsgaan en heel veel mensen bedanken!
Fredi Hagedoorn: “Het was bijzonder om naderhand de reacties van de directeuren te ontvangen, nadat zij de bloemen aan de juffen en meesters en het ondersteunend personeel hadden uitgedeeld. Op sommige scholen mochten we de bloemen meteen aan de juffen en meesters in de klas brengen. Stuk voor stuk waren de leerkrachten geraakt door onze attentie. Ze voelden zich erdoor gewaardeerd, lieten ze merken. Welverdiend, vonden wij. Het feest was echt compleet toen ook de leerlingen mee begonnen te klappen voor hun juf of meester. We mogen terugkijken op een geslaagde actie!”
Onze dank gaat wederom uit naar onze gulle gevers en naar Bloemenshop Igor, die de actie heeft gesponsord.

 

 

Aankondiging triduüm Maria Tenhemelopneming
Op 14, 15 en 16 augustus wordt in de Lievevrouweparochie het feest van Maria Tenhemelopneming groots gevierd. Op vrijdag 14 augustus is er om 19.00 uur een Mariavesper in de OLV van Lourdeskerk. Op zaterdag 15 augustus is de een feestelijke mis om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk. Op deze eigenlijke dag wordt altijd om 19.00 uur het hoogfeest gevierd. Voorafgaand hieraan wordt vanaf 18.30 uur de rozenkrans gebeden.
Op zondag 16 augustus wordt het triduüm afgesloten in de zondagsvieringen in beide kerken. Het pastoraal team maakt voor dit hoogfeest een nieuw bidprentje.

Geen gebedsuur meer op zondag in St.-Gertrudiskerk
De openstelling van de St.-Gertrudiskerk op zondagmiddagen wordt vanaf heden beëindigd. De belangstelling voor het gebedsuur van 13.00 tot 14.00 uur liep terug, omdat het weer mogelijk is om op zondagen om 09.30 uur naar de viering te gaan. Dank aan allen die de openstelling de afgelopen maanden hebben mogelijk gemaakt!
De stadsgidsen van SBM stellen de kerk wel doordeweeks en op zondagmiddag open. Kijk hier voor op hun website.

Vooraankondiging vormsel
In september begint voor jongens en meiden uit groep acht de voorbereiding op het vormsel. De vormselviering vindt plaats op 15 januari 2021. Aan de groepen zeven van de basisscholen in Bergen op Zoom is een brief met een vooraankondiging gestuurd. Degenen die in 2017 communie hebben gedaan, en nu aan de beurt zijn voor het vormsel, ontvangen deze brief per post thuis.
In de brief schreven pastor Fredi Hagedoorn en de werkgroep aan de aspirant-vormelingen: “In het vormsel ga je verder op de weg die je ouders voor jou kozen: het is jouw eigen antwoord op je doop en je communie. Je ontvangt in het sacrament de kracht van God, die jou hierbij wil helpen. In zeven bijeenkomsten bereid je je voor op het vormsel, met het project Vormselkracht. Het project heeft leuke spellen en opdrachten. We horen mooie verhalen en hebben het over wat het vormsel betekent. Het vormsel en de bijeenkomsten vinden grotendeels plaats in de OLV van Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66.”
Informatieavond
Op woensdag 9 september 2020 is er voor ouders en vormelingen van 19.00 tot 20.15 uur een informatieavond in de OLV van Lourdeskerk. In de eerste schoolweek wordt de definitieve uitnodiging hiervoor verstuurd.

Noveen: “Een nieuwe Belofte”
Met ingang van woensdag 5 augustus 2020 bidden we ter voorbereiding op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming de Noveen “Een nieuwe belofte”.
Hoe bidden we deze Noveen?
We beginnen met de overdenking van de dag. Vervolgens bidden we de rozenkrans, zoals gebruikelijk. We sluiten af met het gebed Maria Ommegang 2020 en luisteren zo mogelijk naar het lied “Onze Lieve Vrouw van Brabant”, dat u kunt vinden op de CD van de Maria Ommegang.
Aansluitend aan de negen dagen van de Noveen wordt de driedaagse (tiende, elfde en twaalfde dag) gebeden. De drie daagse is dan ieder jaar op 14, 15 en 16 augustus.
We bidden dan zeven tientjes van de rozenkrans en daarbij overdenken we de zeven vreugden uit het leven van Maria. We sluiten af met gebed Maria Ommegang 2020 en luisteren zo mogelijk naar het lied “Onze Lieve Vrouw van Brabant”, dat u kunt vinden op de CD van de Maria Ommegang.
Deze noveen kan hier worden gedownload, maar is – in prachtige druk – ook te koop voor slechts € 4,00 bij onze parochie. Het is een mooie uitgave ter herinnering aan de – vanwege het corona-virus – sobere viering van de Maria Ommegang van dit jaar 2020. Van harte bij u aanbevolen!

Herstart activiteiten en vergaderingen
Met de versoepeling van de corona-maatregelen voor kerken sinds 1 juni, kunnen ook weer vergaderingen en activiteiten worden georganiseerd. De contactpersonen van de werkgroepen zijn hiervan afgelopen weekend op de hoogte gebracht.
Omdat ook bij vergaderingen en activiteiten 1,5 meter afstand gehouden moet worden, stelt het pastoraal team voor vergaderingen tot 8 personen te laten plaatsvinden in de grote zaal van het parochiecentrum. Activiteiten met een grotere groep (tot maximaal dertig gelovigen) kunnen in de tuin van het parochiecentrum worden georganiseerd, na overleg met het pastoraal team.
Het pastoraal team is blij dat op deze manier ook de werkgroepen weer aan de slag kunnen en verschillende groepen weer bijeen kunnen komen, op een veilige manier. Wilt u meer weten? Lees dan de maatregelen voor de herstart van activiteiten. Bij vragen kunt u contact opnemen met pastor Fredi Hagedoorn.