Seniorenbusreis naar Goes

Op dinsdag 9 juli jl. vond weer de jaarlijkse seniorenbusreis plaats vanuit de Lievevrouweparochie. Met een mooie groep van 63 medereizigers reden we per touringcar richting Goes. Na een gebedsviering in de R.K. Heilige Maria Magdalenakerk, waarin onze pastoor Paul Verbeek voorging, gaf hij een rondleiding en vertelde hij over het vele moois wat in de kerk te zien is. Vanwege dat Paul daar ook pastoor is geweest weet hij er veel van en vond hij een zeer luisterend oor bij de aanwezigen. Vervolgens werden we gastvrij ontvangen door een aantal vrijwilligers die lekkere koffie schonken met daarbij nu eens niet de alombekende Zeeuwse bolus maar een ‘Goesenaartje’. Dit is een soort schuimgebakje en heerlijk zoet! Iedereen liet het zich dan ook goed smaken. Hierna kon ieder op eigen gelegenheid de protestante Grote of Maria Magdalenakerk bezoeken. Op dinsdag is het in Goes toevallig ook nog eens marktdag dus velen liepen een gezellig rondje over de markt tussen de marktkraampjes. Anderen genoten van een ijsje of vonden in één van de vele winkels die Goes rijk is nog een leuke aankoop. We sloten de middag samen af in de fraaie horecagelegenheid, met zelfs een eigen bierbrouwerij en winkeltje, Slot Oostende met een lekker drankje. Het weer was prima, het zonnetje kwam bij vertrek. Het was weer een heel geslaagd reisje zoals we mochten horen van de gasten.

Problemen met incasso kerkbijdragen
Zoals velen van u gemerkt hebben, zijn alle incasso’s nog niet geïnd. Door de invoering van een nieuw landelijk computersysteem voor alle Nederlandse bisdommen – met de bijbehorende parochies – zijn er diverse problemen aan het licht gekomen waardoor de incasso’s zijn vertraagd. Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen dat er spoedig een oplossing voor de problemen wordt gevonden.

ACTIE KERKBALANS 2019

Zoals u het wellicht al is opgevallen in de media, is de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. ‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Actie Kerkbalans 2019. De actie is gestart op 19 januari en duurt tot en met 2 februari. Aan parochianen wordt gevraagd de parochie financieel te ondersteunen in de vorm van een jaarlijkse of maandelijkse (vrijwillige) kerkbijdrage. Naast de vieringen en de pastorale zorg is er ook geld nodig voor het onderhoud van de kerken en de pastorie.
De meesten van u zullen een brief met folder thuisbezorgd krijgen waarin het een en ander wordt toegelicht. Mocht u onverhoopt geen brief thuis ontvangen en toch willen bijdragen kan dat natuurlijk altijd.
Hartelijk dank voor uw kerkbijdrage!

12-01 NIEUWJAARSONTMOETING LIEVEVROUWEPAROCHIE

Zaterdag 12 januari jl. was er in Den Enghel weer de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting van de parochie. Rond 14 uur opende diaken Anton Janssen de middag en heette iedereen welkom. De vice-voorzitter van het parochiebestuur, dhr. Jan van Wijk, vertelde over de zaken die momenteel de aandacht vragen op bestuurlijk vlak. Vervolgens kreeg pastoraal werkster Fredi Hagedoorn het woord en mocht zij het gesprek aangaan met speciale gasten voor een heuse Meet & Greet. Omdat op zondag 30 juni a.s. voor de 75e keer de Maria-Ommegang door de straten van Bergen op Zoom trekt waren kapelaan Ooijens en zijn petekind mevrouw Jeannette van ’t Hof-Gouveneur speciaal uitgenodigd.  De ongeveer 170 aanwezigen luisterden aandachtig naar de verhalen uit het vroegere leven van kapelaan Ooijens, die wordt vertolkt door Cyriel Poppelaars. En hoe de vroegere echte kapelaan Ooijens als peetoom in de herinnering van zijn petekind, mevrouw Jeannette is gebleven toen hij in de pastorie woonde met de mooie, grote tuin, waar het zo fijn spelen was voor haar en waar ook de paaseitjes zo goed in verstopt lagen. Nadat diaken Jan Foesenek  de aanstaande Aktie Kerkbalans extra onder de aandacht bracht en aanbevolen had sprak Pastoor Paul Verbeek  een toost uit op een voor iedereen hopelijk gezond en mooi  2019.

In de entreehal was er gelegenheid nog een flesje parochiewijn, kerk-koekbakvormpjes, kerkkoekjes en kerkspeldjes te kopen om daarmee onze geloofsgemeenschap weer extra te steunen.  Ook de Maria-Ommegang was vertegenwoordigd met promotiemateriaal. Tevens was er een infotafel met flyers van de bisdombedevaart  die van 12 tot 19 oktober a.s. door Italië trekt. In de spiegelzaal kon men naar een film kijken waarin het programma gepresenteerd werd van die pelgrimsreis.

Al met al kunnen we weer terugzien op een gezellige middag en een goede start van het nieuwe jaar.

Elma Bastianen-Luijks

09-09-2018 Opening van het nieuwe werkjaar met geslaagde LievevrouweFair

De start van het nieuwe werkjaar was dit jaar op zondag 9 september jl. Na de feestelijke stedelijke viering om 11 uur in de Lourdeskerk werd de dag voortgezet in de tuin van de pastorie met de inmiddels al bijna tot een traditie geworden LievevrouweFair. Velen kwamen een kijkje nemen en genoten bij de muzikale klanken van de, dit jaar wegens omstandigheden, Crabtown-two van al het lekkers en moois. Er was immers genoeg om de inwendige mens te versterken zoals heerlijke koek en taarten, verse soep, broodje knakworst, zelfgemaakte saté en versgebakken crêpes met daarop een afbeelding van één van de Bergse kerken in poedersuiker. Daarnaast was er een ruime keuze aan exclusief ontworpen parochie-bijouterie, curiosa, boeken, eigen gemaakte producten en zeker héél véél speelgoed wat gekocht kon worden. Twee weekenden ervoor was de start van de verkoop van loten voor de loterij al begonnen. Ook weer een groot succes dit jaar, want iedereen wilde kans maken op een lunch of diner bij pastoor Paul Verbeek welke door hem bereid gaan worden. Dit alles om een mooi geldbedrag bij elkaar te brengen zodat het secretariaat een frisse opknapbeurt kan krijgen en mooie nieuwe vloerbedekking. Vele vrijwilligers brengen daar menig uurtje door en het is heel nodig aan vervanging toe. Een heel hartelijk Dank-je-wel aan iedereen die bijgedragen heeft, in welke vorm dan ook, om deze LievevrouweFair weer tot een geslaagde dag te maken. Het is wederom een mooie dag van ontmoeting, verbondenheid en gezelligheid geworden!

01-09-2018 KANSELBERICHTEN

Vertrek Mary Zopfi
Sinds 2010 is Mary Zopfi-de Bruijn werkzaam in de Lievevrouweparochie als pastoraal werkster. In de parochie geeft zij bijzondere aandacht aan het pastoraat met jonge gezinnen. Per 1 oktober wordt zij benoemd als pastoraal werkster in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Op zaterdag 6 oktober neemt de Lievevrouweparochie afscheid van Mary Zopfi tijdens en na de Eucharistieviering die om 17.00 uur in de Lourdeskerk begint.
KLIK HIER 19-08-2018 Lievevrouweparochie Kanselbericht Mary Zopfi

Vertrek Annemiek Buijs-Tuytelaars
Per 1 oktober is Annemiek Buijs benoemd als pastoraal werkster in de Catharinaparochie van Oosterhout. Tot 1 oktober is zij nog werkzaam in onze parochie.

Komst diaken Anton Janssen
Per 1 september is Anton Janssen benoemd tot lid van het pastoraal team en beginnen zijn werkzaamheden. Zondag 23 september 2018 wordt hij door bisschop Liesen tot diaken gewijd. Per 24 september 2018 wordt Anton door de bisschop benoemd als diaken in de Lievevrouweparochie. Vrijdag 28 september wordt Anton Janssen als diaken en teamlid gepresenteerd tijdens de eucharistieviering van 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.
Klik hier: Kanselbericht Lievevrouweparochie Anton Janssen