Noveen voor steun bij corona-virus.
Zaterdag 4 april starten we in de R.-K. Lievevrouweparochie onze derde noveen.
Deze keer bidden we samen met Petrus (Peerke) Donders. Negen dagen lang bidden we dagelijks om 15.30 uur de rozenkrans. U kunt gewoon vanuit thuis of het werk meedoen. Het pastoraal team bidt de rozenkrans vanaf het parochiecentrum. De noveen duurt tot en met 12 april.
Download hier de tekst van de noveen.

Zelf Palmpaasstok maken.
Op zondag 6 april is het Palmzondag. Dan vieren we dat Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen trok. De mensen juichten hem toe, en ze zwaaiden naar Hem met palmtakken. Zo lieten ze zien dat Jezus onze Koning is.
Andere jaren liepen we zelf ook in een optocht door de kerk, een processie noemen we dat. Jullie droegen dan een zelfgemaakte Palmpaasstok mee. Dit jaar kunnen we niet samen een Palmpaasstok maken, daarom lees je hier hoe je dat nu zelf thuis kunt doen!
Download: Maak je eigen palmpaasstok

Paasverhaal voor kinderen om voor te lezen of te luisteren
Met Pasen denken we aan de laatste dagen uit het leven van Jezus. Het is nu niet mogelijk om in de kerken bij elkaar te komen en naar Pasen toe te leven. Ook niet om Pasen te vieren. De verhalen die wij voorbereiden voor de viering met de kinderen hebben we daarom opgeschreven. Er is een verhaal voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en het verhaal van Pasen om te lezen op Paaszaterdag of met Pasen. Het thema is ‘Denk aan mij’. Elk verhaal heeft een hoofdpersoon en die vertelt wat hij of zij hebben meegemaakt met Pasen. Jullie kunnen de verhalen zelf aan je kind voorlezen. Of jullie kunnen samen naar de verhalen luisteren die door de acteurs zijn ingesproken.
Download en luister het paasverhaal op www.lievevrouweparochie.nl/jonge-gezinnen

30-03-2020 Bergen op Zoomse Bode verschijnt deze week niet huis-aan-huis
BERGEN OP ZOOM – Weekblad de Bode wordt deze week in verband met het coronavirus niet huis aan huis bezorgd, wel is de Bergen op Zoomse Bode deze week op speciale punten af te halen. Dinsdag worden ze op de meeste plaatsen al bezorgd, maar vanaf woensdag is de Bergen op Zoomse Bode bij deze punten te verkrijgen.
Klik hier: voor de afhaalpunten

Overweging 29-03-2020
Op zondagochtend vierde het pastoraal team in beslotenheid de Eucharistieviering.
Pastoor Paul Verbeek preekte over de lezingen van de zondag.
Er is gebeden voor de gevraagde intenties en voor alle parochianen.

De overweging is hier te downloaden.

 

Extra Relivisie 27-03-2020

Klik hier: Uitzending Relivisie 27-03-2020

 

Overweging Maria Boodschap, 25-3-2020
Lees hier de overweging die pastoor Paul Verbeek gehouden heeft, ter gelegenheid van het feest van Maria Boodschap.
Het lied “Hoort hoe God met mensen omgaat” is terug te vinden in de GvL, nr. 619

 

R.-K. Lievevrouweparochie zendt Paasvieringen live uit via ZuidWestTV
Onze parochie zendt de vieringen van het Paastriduüm live uit via ZuidWestTV. De vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag worden opgenomen in de OLV van Lourdeskerk. Op Eerste Paasdag is er dan weer de Eucharistieviering op NPO2.
Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen parochianen vrije toegang hebben bij een religieuze bijeenkomst, heeft pastoor Paul Verbeek ervoor gekozen om de vieringen uit te zenden. Parochianen van het hele uitzendgebied van ZuidWestTV kunnen zo via de televisie verbonden zijn en op afstand het feest van Pasen meevieren.

Paasvieringen vormen één geheel
Het is belangrijk dat deze vieringen uitgezonden worden, omdat deze niet landelijk worden uitgezonden en wij daarin dus voorzien in een leemte. In het Paastriduüm vieren we de kern van ons geloof. Het Paastriduüm hoort wezenlijk bij Pasen en sluit aan bij de viering van Eerste Paasdag, die op de landelijke televisie wordt uitgezonden. De vieringen in het Paastriduüm vormen samen één viering, verdeeld over drie dagen, met het thema: “Denk aan Mij!” Het uitzenden van deze drie vieringen wordt mogelijk gemaakt door de inspanningen van ZuidWestTV en de bijdrages van ZuidWestTV, tanteLouise en de zusters Franciscanessen van Bergen op Zoom.

Live uitzendingen
De vieringen worden live uitgezonden vanuit de OLV van Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Het pastoraal team van de R.-K. Lievevrouweparochie gaat voor. De drie uitzendingen beginnen op 9, 10 en 11 april steeds om 19.00 uur.

Collecte & intenties
De collectes tijdens deze Paasvieringen vinden deze keer via overschrijving plaats. Parochianen en kijkers kunnen nu al hun gift overmaken op NL52 RABO 0106 1890 93 t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie. De gift wordt gebruikt om de versiering van de kerk en de voortgang van het pastoraat in deze tijd, mogelijk te maken.
U kunt voor de vieringen een intentie opgeven. Neemt u daarvoor contact op met het Parochiecentrum via 0164-233574 of info@lievevrouweparochie.nl. Het huidige tarief voor een misintentie/gebedsintentie is € 11,00. U kunt deze contant betalen door het geld in een gesloten enveloppe in de brievenbus aan de Burg. Stulemeijerlaan 8 te doen. U kunt het geld ook storten op rekening NL52 RABO 0106 1890 93 t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie.

ZuidWestTV
De uitzendingen zijn live te bekijken op ZuidWestTV. ZuidWestTV is te zien in de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen, Halderberge, Rucphen, Zundert en Moerdijk via kanaal 40 van Ziggo.
In de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht via het digitale KPN kanaal 1420. Via XS4ALL 596 en Telfort kanaal 1420.

Via Vodafone op kanaal 792. Heeft u Tele2, klik dan hier over hoe u de zender kunt ontvangen.
U kunt ook kijken via www.zuidwesttv.nl of facebook.com/ZuidWestTV
Analoog is ZuidWest TV te zien in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht op 480.000Mhz.

Vieringen en activiteiten afgelast tot en met 1 juni 2020, OLV van Lourdeskerk in de ochtenduren doordeweeks geopend
Op 23-3-2020 kondigde het kabinet een verscherping aan van de maatregelen rond de bestrijding van het Coronavirus. Daarom zijn in de R.-K. Lievevrouweparochie t/m Tweede Pinksterdag 1 juni, alle weekvieringen en de vieringen op zaterdag en zondag in onze beide kerken en op alle andere locaties waar gevierd wordt, afgelast. Ook alle bijeenkomsten en activiteiten vervallen tot en met 1 juni.
De OLV van Lourdeskerk is op werkdagen in de ochtend wél geopend, voor gebed en om een kaarsje op te steken.

Dit betekent nu concreet:

Weekvieringen vervallen
De weekvieringen in de OLV van Lourdeskerk vervallen.
Daarmee vervallen de komende vieringen op dinsdagochtend.
Deze vieringen worden nu in beslotenheid door pastoor Paul Verbeek gevierd. U kunt nog wel uw intenties voor deze vieringen doorgeven, zie verderop in dit bericht.
Openstelling kerken
De OLV van Lourdeskerk is geopend op werkdagen van 09.30 tot 11.30 uur.
     • U kunt een kaarsje aansteken
     • Er staat een mand waar u een gave voor de Voedselbank kunt indoen.
     • U kunt de overweging van de zondag op papier mee naar huis nemen.
     • In de Goede Week kunt u vanaf maandag 6 april tijdens de openstelling van de OLV van Lourdeskerk een palmtakje meenemen.
Zondagsopenstelling gaat niet door
     • De zondagsopenstelling van beide kerken gaat, in het licht van de huidige maatregelen, niet meer door.
     • Dit betekent dat de St.-Gertrudiskerk voorlopig gesloten is.

Parochiecentrum
Het parochiecentrum blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar op 0164-233574 en info@lievevrouweparochie.nl.
Iedere werkdag van 09.00 – 12.00 en van 13.00 – 15.30 uur.

 

U kunt met het Parochiecentrum contact opnemen om
• Uw misintenties door te geven.
Voor de intenties van het weekend wordt gebeden in de privémissen van pastoor Paul Verbeek. Als u uw intentie graag genoemd wil hebben in een weekendviering waar u zelf bij kunt zijn, dan kan dit voorshands onder voorbehoud na 1 juni. Graag hierover contact opnemen met het parochiebureau: 0164-233574. U kunt uiteraard er ook zelf voor bidden. Het huidige tarief voor een misintentie/gebedsintentie is € 11,00. U kunt deze contant betalen, door het geld in een gesloten enveloppe in de brievenbus aan de Burg. Stulemeijerlaan 8 te doen. U kunt het geld ook storten op rekening NL52 RABO 0106 1890 93 t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie.
• Een kaarsje op te laten steken in de OLV van Lourdeskerk
U kunt doorgeven dat u een kaarsje wilt laten opsteken, wanneer u zelf niet naar de kerk kunt komen. Eén keer per dag zal een lid van het pastoraal team naar de OLV van Lourdeskerk gaan om namens parochianen, die dat hebben gevraagd, een kaarsje op te steken. U kunt uw bijbehorende gift overmaken naar NL52 RABO 0106 1890 93 t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie
• Te vragen om een pastoraal gesprek per telefoon

Website
Wij houden u graag op de hoogte van het actuele nieuws uit de parochie. U kunt daarvoor steeds op onze website kijken. Binnenkort maken we een aparte pagina aan, waarop het pastoraal team haar overwegingen en overdenkingen met u deelt.

Nieuwsbrief
Om u nog beter van dienst te zijn, te informeren en te bemoedigen, willen we starten met een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt wekelijks, en bij belangrijk nieuws. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief, door een e-mail te sturen naar lievevrouweparochie@gmail.com.

Uitzending ReliVisie Extra
Iedere vrijdag is er om 10.00 uur, een extra uitzending van ReliVisie op ZuidWestTV. Met vooruitblik op de zondag, intenties en nieuws uit de parochies en gemeenten. Herhalingen op vrijdag, in het weekend en op de website: www.zuidwesttv.nl/video/6152/relivisie

Tienergroep On the Move online
Tienergroep On the Move komt voorlopig online bij elkaar. De leiders maken een filmpje en de tieners kunnen met hun familieleden de spelletjes thuis doen en de vragen over de Bijbel samen beantwoorden.


Paasverhaal om thuis voor te lezen
Op woensdag 1 april publiceren we op de website de tekst van een Paasverhaal voor kinderen. Ouders kunnen thuis met hun kinderen lezen wat Jezus en zijn leerlingen meemaakten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Voor iedere dag is er een kleine opdracht. Het paasverhaal is een bewerking van de Paasactiviteit, die anders in de kerk gehouden zou worden.

Huispaaskaarsen
De huispaaskaarsen kunnen vanaf 14-04-2020 worden afgehaald in de Parochiekerk OLV van Lourdes op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

Ziekenzalving en ziekenzegen
Ziekenzalving en ziekenzegen blijven mogelijk. Ook in verpleeghuizen is dit dus mogelijk. Vanwege de voorschriften van de overheid (RIVM) en de Nederlandse bisschoppen geldt dat de toediening is aangepast.
NB: Het Prikbord op deze website moet nog worden aangepast aan deze nieuwe ontwikkelingen.

Marianoveen voor steun bij corona-virus.
Donderdag 26 maart starten we in de R.-K. Lievevrouweparochie met een nieuwe noveen. Deze keer bidden we tot Maria, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Tijdens de Tweede Wereldoorlog riepen velen haar steun in en men plaatste na de bevrijding, nu 75 jaar geleden een tegel met haar beeltenis aan de woning. Negen dagen lang bidden we dagelijks om 15.30 uur de rozenkrans. We vragen Maria om steun en bijstand in deze moeilijke tijden. U kunt gewoon vanuit thuis of het werk meedoen. Het pastoraal team bidt de rozenkrans vanaf het parochiecentrum. De noveen duurt tot en met 3 april.
Wilt u weten hoe de rozenkrans te bidden, download dan deze infographic van de website van katholiekleven.nl (© 2018 Lidy de Koning – Illustrations / katholiekleven.nl)
Download hier hoe de rozenkrans te bidden

Annulering bedevaarten Beauraing
Het bestuur van Comité Pro Maria, bisdom Breda, heeft helaas de moeilijke beslissing moeten nemen om de bedevaarten naar Maria met het Gouden Hart in Beauraing te annuleren vanwege alle ontwikkelingen rondom het corona-virus. Momenteel zit België op slot en het is onzeker wanneer de grenzen weer open gaan. Het heiligdom in Beauraing is nu ook gesloten. Daarom hebben we helaas allebei de bedevaarten, zowel in juni als in september, moeten annuleren. Het spijt ons allemaal heel erg dat we een jarenlange traditie noodgedwongen moeten onderbreken.
We hopen dat u begrip heeft voor ons besluit en dat we volgend jaar met een extra grote groep pelgrims op bedevaart mogen gaan naar dat mooie, ingetogen Mariaoord in de Belgische Ardennen. Maria blijft op u wachten! Voor verdere vragen of informatie Elma Bastianen-Luijks, 0164 – 25 04 20.
Of zie www.bedevaartbeauraing.nl