01-09 LievevrouweFair

ZONDAG
1 SEPTEMBER 2019
LievevrouweFair
van 12.30 – 16.30 uur

LievevrouweFair heeft weer nieuwe verrassingen voor u
Op zondag 1 september na de viering in de OLV van Lourdeskerk is de inmiddels traditionele LievevrouweFair in de tuin van het Parochiecentrum aan de Burg. Stulemeijerlaan 8
van 12.30 – 16.30 uur.
Deze Fair is gratis toegankelijk voor iedereen en er is ook voor ieder wat wils.
Klik hier: LievevrouweFair 01-09-2019
Finish Reading: 01-09 LievevrouweFair

Seniorenbusreis naar Goes

Op dinsdag 9 juli jl. vond weer de jaarlijkse seniorenbusreis plaats vanuit de Lievevrouweparochie. Met een mooie groep van 63 medereizigers reden we per touringcar richting Goes. Na een gebedsviering in de R.K. Heilige Maria Magdalenakerk, waarin onze pastoor Paul Verbeek voorging, gaf hij een rondleiding en vertelde hij over het vele moois wat in de kerk te zien is. Vanwege dat Paul daar ook pastoor is geweest weet hij er veel van en vond hij een zeer luisterend oor bij de aanwezigen. Vervolgens werden we gastvrij ontvangen door een aantal vrijwilligers die lekkere koffie schonken met daarbij nu eens niet de alombekende Zeeuwse bolus maar een ‘Goesenaartje’. Dit is een soort schuimgebakje en heerlijk zoet! Iedereen liet het zich dan ook goed smaken. Hierna kon ieder op eigen gelegenheid de protestante Grote of Maria Magdalenakerk bezoeken. Op dinsdag is het in Goes toevallig ook nog eens marktdag dus velen liepen een gezellig rondje over de markt tussen de marktkraampjes. Anderen genoten van een ijsje of vonden in één van de vele winkels die Goes rijk is nog een leuke aankoop. We sloten de middag samen af in de fraaie horecagelegenheid, met zelfs een eigen bierbrouwerij en winkeltje, Slot Oostende met een lekker drankje. Het weer was prima, het zonnetje kwam bij vertrek. Het was weer een heel geslaagd reisje zoals we mochten horen van de gasten.

Problemen met incasso kerkbijdragen
Zoals velen van u gemerkt hebben, zijn alle incasso’s nog niet geïnd. Door de invoering van een nieuw landelijk computersysteem voor alle Nederlandse bisdommen – met de bijbehorende parochies – zijn er diverse problemen aan het licht gekomen waardoor de incasso’s zijn vertraagd. Wij vragen hiervoor uw begrip en hopen dat er spoedig een oplossing voor de problemen wordt gevonden.

23 april Zilveren Priesterjubileum pastoor Paul Verbeek

Zilveren Priesterjubileum pastoor Paul Verbeek
Op dinsdag 23 april jl. mocht pastoor Paul Verbeek zijn Zilveren Priesterjubileum vieren. Dat is velen van ons niet ontgaan en we hebben in groten getale deelgenomen aan de feestvreugde! Het is een heel bijzondere en onvergetelijke dag geworden voor hem en voor vele mede-feestvierders!
Hierbij vindt u een kort fotoverslag. Paul heeft op vrijdag 7 juni, na de inzegening van het bisschop Ernst-raam wat in de Gertrudiskerk geplaatst is boven de ingang aan de Zuivelstraat, een fotoboek aangeboden gekregen vanuit het parochiebestuur. Op het parochiecentrum ligt eenzelfde fotoboek, welke u in kunt zien als u dat wilt.
De datum 7 juni was speciaal uitgekozen omdat bisschop Ernst die dag in 1941 zelf tot priester is gewijd. Omdat Paul 25 jaar geleden door bisschop Ernst is gewijd was dit een mooie datum met symbolische verbintenis om hem juist dan dit boek als tastbare en beeldende herinnering te overhandigen.

ACTIE KERKBALANS 2019

Zoals u het wellicht al is opgevallen in de media, is de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. ‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Actie Kerkbalans 2019. De actie is gestart op 19 januari en duurt tot en met 2 februari. Aan parochianen wordt gevraagd de parochie financieel te ondersteunen in de vorm van een jaarlijkse of maandelijkse (vrijwillige) kerkbijdrage. Naast de vieringen en de pastorale zorg is er ook geld nodig voor het onderhoud van de kerken en de pastorie.
De meesten van u zullen een brief met folder thuisbezorgd krijgen waarin het een en ander wordt toegelicht. Mocht u onverhoopt geen brief thuis ontvangen en toch willen bijdragen kan dat natuurlijk altijd.
Hartelijk dank voor uw kerkbijdrage!

12-01 NIEUWJAARSONTMOETING LIEVEVROUWEPAROCHIE

Zaterdag 12 januari jl. was er in Den Enghel weer de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting van de parochie. Rond 14 uur opende diaken Anton Janssen de middag en heette iedereen welkom. De vice-voorzitter van het parochiebestuur, dhr. Jan van Wijk, vertelde over de zaken die momenteel de aandacht vragen op bestuurlijk vlak. Vervolgens kreeg pastoraal werkster Fredi Hagedoorn het woord en mocht zij het gesprek aangaan met speciale gasten voor een heuse Meet & Greet. Omdat op zondag 30 juni a.s. voor de 75e keer de Maria-Ommegang door de straten van Bergen op Zoom trekt waren kapelaan Ooijens en zijn petekind mevrouw Jeannette van ’t Hof-Gouveneur speciaal uitgenodigd.  De ongeveer 170 aanwezigen luisterden aandachtig naar de verhalen uit het vroegere leven van kapelaan Ooijens, die wordt vertolkt door Cyriel Poppelaars. En hoe de vroegere echte kapelaan Ooijens als peetoom in de herinnering van zijn petekind, mevrouw Jeannette is gebleven toen hij in de pastorie woonde met de mooie, grote tuin, waar het zo fijn spelen was voor haar en waar ook de paaseitjes zo goed in verstopt lagen. Nadat diaken Jan Foesenek  de aanstaande Aktie Kerkbalans extra onder de aandacht bracht en aanbevolen had sprak Pastoor Paul Verbeek  een toost uit op een voor iedereen hopelijk gezond en mooi  2019.

In de entreehal was er gelegenheid nog een flesje parochiewijn, kerk-koekbakvormpjes, kerkkoekjes en kerkspeldjes te kopen om daarmee onze geloofsgemeenschap weer extra te steunen.  Ook de Maria-Ommegang was vertegenwoordigd met promotiemateriaal. Tevens was er een infotafel met flyers van de bisdombedevaart  die van 12 tot 19 oktober a.s. door Italië trekt. In de spiegelzaal kon men naar een film kijken waarin het programma gepresenteerd werd van die pelgrimsreis.

Al met al kunnen we weer terugzien op een gezellige middag en een goede start van het nieuwe jaar.

Elma Bastianen-Luijks