VIERINGEN ROND KERSTMIS EN NIEUWJAAR 2019

“Goed nieuws voor alle mensen:
Jezus is geboren!”

Met kerstmis vieren we het grote feest van de geboorte van Jezus, onze Heer. In een weerloos kind komt God zo op aarde. Hij wordt mens en ontroerd en raakt ons. Hij zal een voorbeeld ten leven zijn. Dit goede nieuws is voor alle mensen bestemd. Dat het feest van kerstmis ons vertrouwen op God mag versterken. En dat het ons doet omzien naar elkaar, naar de kwetsbaren en weerlozen, opdat we ook aan hen het goede nieuws brengen.
Klik op de onderstaande links voor alle informatie rond  “Kerst 2018”.

Klik hier: Kerstfolder 2018
Klik hier: Kerstvieringen 2018 jonge gezinnen
Klik hier: Pastoraal Hoekje week 51-52 en week 01 2019
Klik hier: Weekendvieringen week 51-52 2018 en week 01 2019
Klik hier: Prikbord week 51-52 en week 1 2019

KERSTVIERINGEN IN DE KERKEN LIEVEVROUWEPAROCHIE

Kerstavond 24 december:
17.00 uur Gezinsviering (Woord- en Communie) St.-Gertrudiskerk met Lievevrouwecantorij
19.00 uur Gezinsviering (Eucharistie) OLV van Lourdeskerk met Samenzangkoor
21.00 uur Kerstviering (Woord- en Communie) St.-Gertrudiskerk
21.00 uur Kerstviering (Eucharistie) OLV van Lourdeskerk met Kerkkoor.
23.30 uur Nachtmis (Eucharistie) St.-Gertrudiskerk met HMR.
Eerste Kerstdag 25 december:
            09.30 uur Hoogmis St.-Gertrudiskerk met HMR
            11.00 uur Hoogmis OLV van Lourdeskerk met Kerkkoor.
            14.00 uur Kindje wiegen in de St.-Gertrudiskerk.

Tweede Kerstdag 26 december:
           11.00 uur Stedelijke Eucharistieviering St.-Gertrudiskerk met HMR

 


Oudjaar maandag 31 december

           17.00 uur Eucharistieviering OLV van Lourdeskerk met Kerkkoor

 


Nieuwjaar dinsdag 1 januari

           11.00 uur Stedelijke Eucharistieviering St.-Gertrudiskerk met Lievevrouwecantorij

 

Klik hier: Kerstfolder 2018

MEDEDELINGEN/PRIKBORD WEEK 51+52 EN WEEK 1 2019

Kerst- en Nieuwjaarswens
Namens het parochiebestuur en het pastorale team veel dank aan allen die voor of achter de schermen hebben meegewerkt aan de voorbereiding van de vieringen in de Advent en met Kerst. Voor allen: Zalig Kerstfeest en na een gezellige jaarwisseling.

Kerstviering in de Sint Catharinakapel
Maandag 24 december is de kerstviering in de kapel om 19.00 uur met als voorganger em. pastoor Rud Smit. De Eucharistieviering wordt muzikaal ondersteund door Koorgroep Menora o.l.v. Renate van Loon. Wilt u deze viering bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.sintcatharinakapel.nl (tabje kapel / vieringen kapel). U ontvangt per mail dan een toegangsbewijs. Hebt u geen toegangsbewijs, dan kunnen wij u die avond, wegens allerlei veiligheidsvoorschriften, niet binnenlaten.

Overzicht vieringen rond Kerstmis
Bij de uitgang van beide kerken vindt u een flyer om mee te nemen, waarop alle vieringen rond kerstmis en Oud/Nieuw te vinden zijn. Op de website ook als download.

Innerlijk voorbereiden op Kerstmis?
Dat kan heel eenvoudig met de digitale adventsretraite ‘Zie, Ik begin iets nieuws’. U krijgt dan van begin december tot Kerstmis dagelijks een mailtje in uw mailbox met een Bijbeltekst om te mediteren. Gratis inschrijven op ignatiaansbidden.org

Kerkberichten Bode
In de Bode vindt u de kerkberichten t/m 8 januari 2019. In de woensdageditie van 26 december komen geen kerkberichten en de editie van 2 januari komt te vervallen. De eerstvolgende Bode met Kerkberichten komt weer op 9 januari.
21-12 Vesper
Vrijdag 21 december en vrijdag 4 januari Vesper 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.
24-12 Gezinsviering St.-Gertrudiskerk en OLV van Lourdeskerk
Maandag 24 december Gezinsviering om 17.00 uur in de St.-Gertrudiskerk en om 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk. We kijken en luisteren naar het kerstverhaal. Kinderen mogen verkleed als herder, engel of schaapje komen zodat we samen op bezoek kunnen bij het pasgeboren Kind.
24 EN 25-12 Vieringen met Kerstmis door HMR
De kerstnachtviering 23.30 uur St.-Gertrudiskerk wordt muzikaal verzorgd door solisten, koor en instrumentalisten van HMR. Gezongen wordt “Missa per Tutto in Pastoral” van Antonio Caldara. In de viering op kerstmorgen 9.30 uur is deels dezelfde muziek als in de kerstnacht.
25-12 Kerststal Gertrudis / Kindje wiegen
Eerste Kerstdag 12.30 – 16.00 uur St.-Gertrudiskerk open voor bezichtiging en bezoek aan de kerststal. Om 14.00 uur samenkomst met de allerkleinsten bij de kerststal ‘kindje wiegen’.
26-12 Christmas4you
Alleen met Kerst? Hoeft niet. Ook jij bent uitgenodigd in het Parochiecentrum aan de Burg. Stulemeijerlaan 8 op Tweede Kerstdag 26 december van 13.30 – 16.30 uur . Wat er op tafel staat is minder belangrijk dan wie er aan tafel zit. Neem zelf iets mee voor eten, aankleding of muziek. Aanmelden via antonjanssen@lievevrouweparochie.nl
02-01 Egidiusgebed
Woensdag 2 januari Egidiusgebed 20.00 uur in de Dagkerk St.-Gertrudiskerk
02-01 Gebedsviering Mariakapel
Woensdag 2 januari gebedsviering 19.00 uur in de Mariakapel van de HHart kerk
05-01 Zin op Zaterdag
Zaterdag 5 januari 19.00 uur Sint Gertrudiskerk, ingang Kerkstraat. Het thema is: Stap voor Stap 2019 in. Pippi Langkous zei ooit: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan! Kom en stap met ons mee. De toegang is gratis, een vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.
09-01 Bijbels Leerhuis
Woensdag 9 januari Bijbels Leerhuis 19.30 uur in het Parochiecentrum o.l.v. em. pastoor Rud Smit. We lezen samen uit het Lucas-evangelie.
12-01 Nieuwjaarsbijeenkomst
Een datum om nu alvast te noteren in uw agenda: Zaterdag 12 januari van 14.00 – 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur) geeft het parochiebestuur en pastorale team weer een nieuwjaarsreceptie in Den Enghel. De bijeenkomst is eerst en vooral een gezellige ontmoeting met eenieder die zich betrokken voelt met de parochie. Er wordt ook stil gestaan bij 75 jaar Maria Ommegang.

 

09-09-2018 Opening van het nieuwe werkjaar met geslaagde LievevrouweFair

De start van het nieuwe werkjaar was dit jaar op zondag 9 september jl. Na de feestelijke stedelijke viering om 11 uur in de Lourdeskerk werd de dag voortgezet in de tuin van de pastorie met de inmiddels al bijna tot een traditie geworden LievevrouweFair. Velen kwamen een kijkje nemen en genoten bij de muzikale klanken van de, dit jaar wegens omstandigheden, Crabtown-two van al het lekkers en moois. Er was immers genoeg om de inwendige mens te versterken zoals heerlijke koek en taarten, verse soep, broodje knakworst, zelfgemaakte saté en versgebakken crêpes met daarop een afbeelding van één van de Bergse kerken in poedersuiker. Daarnaast was er een ruime keuze aan exclusief ontworpen parochie-bijouterie, curiosa, boeken, eigen gemaakte producten en zeker héél véél speelgoed wat gekocht kon worden. Twee weekenden ervoor was de start van de verkoop van loten voor de loterij al begonnen. Ook weer een groot succes dit jaar, want iedereen wilde kans maken op een lunch of diner bij pastoor Paul Verbeek welke door hem bereid gaan worden. Dit alles om een mooi geldbedrag bij elkaar te brengen zodat het secretariaat een frisse opknapbeurt kan krijgen en mooie nieuwe vloerbedekking. Vele vrijwilligers brengen daar menig uurtje door en het is heel nodig aan vervanging toe. Een heel hartelijk Dank-je-wel aan iedereen die bijgedragen heeft, in welke vorm dan ook, om deze LievevrouweFair weer tot een geslaagde dag te maken. Het is wederom een mooie dag van ontmoeting, verbondenheid en gezelligheid geworden!

01-09-2018 KANSELBERICHTEN

Vertrek Mary Zopfi
Sinds 2010 is Mary Zopfi-de Bruijn werkzaam in de Lievevrouweparochie als pastoraal werkster. In de parochie geeft zij bijzondere aandacht aan het pastoraat met jonge gezinnen. Per 1 oktober wordt zij benoemd als pastoraal werkster in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Op zaterdag 6 oktober neemt de Lievevrouweparochie afscheid van Mary Zopfi tijdens en na de Eucharistieviering die om 17.00 uur in de Lourdeskerk begint.
KLIK HIER 19-08-2018 Lievevrouweparochie Kanselbericht Mary Zopfi

Vertrek Annemiek Buijs-Tuytelaars
Per 1 oktober is Annemiek Buijs benoemd als pastoraal werkster in de Catharinaparochie van Oosterhout. Tot 1 oktober is zij nog werkzaam in onze parochie.

Komst diaken Anton Janssen
Per 1 september is Anton Janssen benoemd tot lid van het pastoraal team en beginnen zijn werkzaamheden. Zondag 23 september 2018 wordt hij door bisschop Liesen tot diaken gewijd. Per 24 september 2018 wordt Anton door de bisschop benoemd als diaken in de Lievevrouweparochie. Vrijdag 28 september wordt Anton Janssen als diaken en teamlid gepresenteerd tijdens de eucharistieviering van 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.
Klik hier: Kanselbericht Lievevrouweparochie Anton Janssen

01-09 Dreigend tekort aan Lourdeswater in de Lourdeskerk.

Er blijkt een grote behoefte te zijn aan Lourdeswater want het is voor ons niet aan te slepen. Daarom doen we een dringend beroep op alle gebruikers om er zuinig mee om te springen. De eerstvolgende aanvoer is volgend jaar met Pasen dus zullen we lange tijd nee moeten leveren. Mocht iemand een mogelijkheid hebben of weten dat er iemand naar Lourdes gaat die Lourdeswater voor ons mee kan brengen dan houden we ons aanbevolen.