OKTOBERMAAND

Rozenkrans
In oktober wordt weer de rozenkrans gebeden.
Iedere dinsdag om 16.00 uur in de kapel van het Markiezenhof.
Iedere woensdagavond om 19.00 uur in de grot van de OLV van Lourdeskerk. Intenties kunnen ingeschreven worden in het schrift dat achter in de kerk ligt.
Iedere woensdagavond om 19.00 uur in de Mariakapel van de HHartkerk en in Aquacite op de Plaat.

 

DEZE WEEK:

On the Move
Vrijdag 18 oktober komen de tieners van On the Move om 19.15 uur bij elkaar in het Praathuis van de OLV van Lourdeskerk.
Oktober Wereldmissiemaand
De caritascollecte voor Wereldmissiedag is tijdens de vieringen in het weekend van 19 en 20 oktober. MISSIO steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies in de derde wereld en de opleiding van priesters, pastorale werkers en catechisten. Dit jaar vooral onze medegelovigen in Noordoost-India, het land dat in de wereldmissiemaand centraal staat. Geef dus gul aan de collecte of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
KinderWoordDienst
Zondag 20 oktober KinderWoordDienst tijdens de viering om 11.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.
Lofprijs- en gebedsavond
Woensdag 23 oktober 19.30 uur Lofprijs- en gebedsavond in de Grot van de OLV van Lourdeskerk.
Bijbels Leerhuis
Woensdag 23 oktober 19.30 uur Bijbels Leerhuis olv em. pastor Rud Smit in het Parochiecentrum. We lezen en spreken met elkaar een gedeelte uit het Lucas evangelie.
Vesper
Vrijdag 25 oktober 19.00 uur Vesper in de Grot van de OLV van Lourdeskerk.
Bevrijding 75 jaar
Zondag 27 oktober 9.00 uur in de St.Gertrudiskerk een oecumenische dienst met als voorgangers pastoor Paul Verbeek en ds Willem Vermeulen en met muzikale ondersteuning van HMR olv van Koert Damveld.
Gerarduskalender
Vanaf heden kunt u weer na de vieringen in het weekend een Gerarduskalender bestellen. De kosten zijn € 7,40.

 

1 september LievevrouweFair

Opening van het nieuwe werkjaar met zeer geslaagde LievevrouweFair
Op zondag 1 september jl. werd het nieuwe werkjaar 2019-2020 geopend met een stedelijke eucharistieviering in de parochiekerk van O.L.V. van Lourdes. Bijzonder was dit jaar de zegening na de viering van de Rolls Royce van Pierre en Tineke Dietvorst. Tijdens de LievevrouweFair kon men zich aanmelden om, tegen vergoeding, een ritje te maken in deze nu gewijde en wel zeer luxe auto. De opbrengst schonk Pierre ten goede van de Fair, een heel mooi gebaar! Maar er was meer, veel meer wat de Fair alle belangstellenden weer bood.
Naast de zelfgemaakte taart, soep, crêpes en heerlijke saté om ter plekke te eten, waren er ook weer vers bereide koekjes, potten jam, confiture en chutney te koop.

Finish Reading: 1 september LievevrouweFair

22 SEPTEMBER NIEUWE TEGELTABLEAU ST.-GERTRUDISKAPEL

Op zondag 22 september is het nieuwe tegeltableau in de gerestaureerde kapel aan de Scheldelaan ingezegend door pastoor Paul Verbeek en pastor Fredi Hagedoorn.
De afgelopen maanden is de St.-Gertrudiskapel aan de Scheldelaan grondig gerestaureerd: houtwerk is hersteld en vervangen, al het lood is vervangen en er is een nieuw tegeltableau met de stadspatrones aangebracht aan de achterzijde van de kapel. Onder het genot van koffie of thee werd het resultaat van de restauratie bekeken door vele aanwezigen.