MEDEDELINGEN

Intenties en Bode rond de Feestdagen

Mis-intenties voor de kerstvieringen 24 en 25 december, het weekend 29 en 30 december, Nieuwjaar 1 januari en het weekend van 5 en 6 januari dient u voor 14 december in te leveren om opgenomen te worden in de woensdageditie van 19 december. In week 52 is de Bode een speciale uitgave zonder kerkberichten en in week 1 van 2019 verschijnt de Bode niet.

Kerstviering in de Sint Catharinakapel

Maandag 24 december is de kerstviering in de kapel om 19.00 uur met als voorganger em. pastoor Rud Smit. De Eucharistieviering wordt muzikaal ondersteund door Koorgroep Menora o.l.v. Renate van Loon. Wilt u deze viering bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.sintcatharinakapel.nl (tabje kapel / vieringen kapel). U ontvangt per mail dan een toegangsbewijs. Hebt u geen toegangsbewijs, dan kunnen wij u die avond, wegens allerlei veiligheidsvoorschriften, niet binnenlaten.

Overzicht vieringen rond Kerstmis

Bij de uitgang van beide kerken vindt u een flyer om mee te nemen, waarop alle vieringen rond kerstmis en Oud/Nieuw te vinden zijn. Op de website ook als download.

Innerlijk voorbereiden op Kerstmis?

Dat kan heel eenvoudig met de digitale adventsretraite ‘Zie, Ik begin iets nieuws’. U krijgt dan van begin december tot Kerstmis dagelijks een mailtje in uw mailbox met een Bijbeltekst om te mediteren. Gratis inschrijven op ignatiaansbidden.org

PRIKBORD WEEK 50

11-12 Seniorenmiddagen

Dinsdag 11 december is voor senioren om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk een Eucharistieviering. Woensdag 12 december om 14.00 uur een bijeenkomst senioren op het Steunpunt ouderen op het Zonneplein. Telefonisch opgeven kan nog: tel. 233574.

12-12 Egidiusgebed

Woensdag 12 december Egidiusgebed om 20.00 uur in de Dagkerk van de St.-Gertrudiskerk.

12-12 Gebedsviering

Woensdag 12 december Gebedsviering om 19.00 uur in de Mariakapel H.Hart.

12-12 Bijbels Leerhuis

Woensdag 12 december Bijbels Leerhuis vanaf 20.00 uur in het Parochiecentrum o.l.v. em. Pastor Rud Smit. We starten met het samen lezen van het Lucas-evangelie.

12-12 Lofprijsavond

Woensdag 12 december 19.30 uur Lofprijsavond in de Grot van de OLV van Lourdeskerk.

13-12 Geloof Verbeeld

Donderdag 13 december gaat Geloof Verbeeld NIET door. Het bezoek aan Dordrecht is verplaatst naar januari 2019.

14-12 Relivisie

Vrijdag 14 december uitzending van Relivisie op ZuidWestTV, vanaf 10.00 uur, ieder uur herhaald.

14-12 On the Move

Vrijdag 14 december hebben de tieners van On the Move kerstdiner om 18.00 uur in het Praathuis van de OLV van Lourdeskerk

15-12 A Festival of Lessons and Carols

Zaterdag 15 december vindt weer de traditionele oecumenische Adventsviering van  “A Festival of Nine Lessons and Carols” plaats in de Gertrudiskerk. De viering begint om 19.00 uur. Het HMR-projectkoor en de jeugdkoren van het CKB zullen zorgen voor een sfeervolle voorbereiding op het naderend Kerstfeest.

15 en 16-12 Zegening kerstkribjes

In het weekend van 15 en 16 december worden in alle vieringen de kerstkindjes/kerstkribjes gezegend. Het is een mooi gebruik om tijdens de eucharistieviering op de derde zondag van de Advent de kerstkindjes uit uw eigen kerststal te laten zegen. Daarvoor wordt u uitgenodigd. Zo komt het geboortefeest van onze Heer een stukje dichterbij.

16-12 Peuter-kleuterviering

Zondag 16 december 9.30 uur Peuter-kleuterviering in de OLV van Lourdeskerk.

VIERINGEN ROND KERSTMIS EN NIEUWJAAR 2019

“Goed nieuws voor alle mensen:
Jezus is geboren!”

Met kerstmis vieren we het grote feest van de geboorte van Jezus, onze Heer. In een weerloos kind komt God zo op aarde. Hij wordt mens en ontroerd en raakt ons. Hij zal een voorbeeld ten leven zijn. Dit goede nieuws is voor alle mensen bestemd. Dat het feest van kerstmis ons vertrouwen op God mag versterken. En dat het ons doet omzien naar elkaar, naar de kwetsbaren en weerlozen, opdat we ook aan hen het goede nieuws brengen.
Klik op “Kerstfolder 2018” hieronder voor de vieringen en activiteiten rond Kerstmis en Nieuwjaar in de Lievevrouweparochie van Bergen op Zoom. De vieringen staan op datum vermeld.

Klik hier: Kerstfolder 2018

09-09-2018 Opening van het nieuwe werkjaar met geslaagde LievevrouweFair

De start van het nieuwe werkjaar was dit jaar op zondag 9 september jl. Na de feestelijke stedelijke viering om 11 uur in de Lourdeskerk werd de dag voortgezet in de tuin van de pastorie met de inmiddels al bijna tot een traditie geworden LievevrouweFair. Velen kwamen een kijkje nemen en genoten bij de muzikale klanken van de, dit jaar wegens omstandigheden, Crabtown-two van al het lekkers en moois. Er was immers genoeg om de inwendige mens te versterken zoals heerlijke koek en taarten, verse soep, broodje knakworst, zelfgemaakte saté en versgebakken crêpes met daarop een afbeelding van één van de Bergse kerken in poedersuiker. Daarnaast was er een ruime keuze aan exclusief ontworpen parochie-bijouterie, curiosa, boeken, eigen gemaakte producten en zeker héél véél speelgoed wat gekocht kon worden. Twee weekenden ervoor was de start van de verkoop van loten voor de loterij al begonnen. Ook weer een groot succes dit jaar, want iedereen wilde kans maken op een lunch of diner bij pastoor Paul Verbeek welke door hem bereid gaan worden. Dit alles om een mooi geldbedrag bij elkaar te brengen zodat het secretariaat een frisse opknapbeurt kan krijgen en mooie nieuwe vloerbedekking. Vele vrijwilligers brengen daar menig uurtje door en het is heel nodig aan vervanging toe. Een heel hartelijk Dank-je-wel aan iedereen die bijgedragen heeft, in welke vorm dan ook, om deze LievevrouweFair weer tot een geslaagde dag te maken. Het is wederom een mooie dag van ontmoeting, verbondenheid en gezelligheid geworden!

01-09-2018 KANSELBERICHTEN

Vertrek Mary Zopfi
Sinds 2010 is Mary Zopfi-de Bruijn werkzaam in de Lievevrouweparochie als pastoraal werkster. In de parochie geeft zij bijzondere aandacht aan het pastoraat met jonge gezinnen. Per 1 oktober wordt zij benoemd als pastoraal werkster in de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Op zaterdag 6 oktober neemt de Lievevrouweparochie afscheid van Mary Zopfi tijdens en na de Eucharistieviering die om 17.00 uur in de Lourdeskerk begint.
KLIK HIER 19-08-2018 Lievevrouweparochie Kanselbericht Mary Zopfi

Vertrek Annemiek Buijs-Tuytelaars
Per 1 oktober is Annemiek Buijs benoemd als pastoraal werkster in de Catharinaparochie van Oosterhout. Tot 1 oktober is zij nog werkzaam in onze parochie.

Komst diaken Anton Janssen
Per 1 september is Anton Janssen benoemd tot lid van het pastoraal team en beginnen zijn werkzaamheden. Zondag 23 september 2018 wordt hij door bisschop Liesen tot diaken gewijd. Per 24 september 2018 wordt Anton door de bisschop benoemd als diaken in de Lievevrouweparochie. Vrijdag 28 september wordt Anton Janssen als diaken en teamlid gepresenteerd tijdens de eucharistieviering van 19.00 uur in de OLV van Lourdeskerk.
Klik hier: Kanselbericht Lievevrouweparochie Anton Janssen

01-09 Dreigend tekort aan Lourdeswater in de Lourdeskerk.

Er blijkt een grote behoefte te zijn aan Lourdeswater want het is voor ons niet aan te slepen. Daarom doen we een dringend beroep op alle gebruikers om er zuinig mee om te springen. De eerstvolgende aanvoer is volgend jaar met Pasen dus zullen we lange tijd nee moeten leveren. Mocht iemand een mogelijkheid hebben of weten dat er iemand naar Lourdes gaat die Lourdeswater voor ons mee kan brengen dan houden we ons aanbevolen.