Over de parochie

Visie

Wij zijn een gemeenschap die in vaste en in creatieve vormen van vieren, leren en dienen, het Verhaal van Jezus de Christus doorgeeft. De parochie is diaconaal van betekenis. Ontmoeten is belangrijk voor ons, dus we zijn toegankelijk voor iedereen in Bergen op Zoom, en bij de samenleving betrokken. We zijn actief en hopen dat onze parochianen dat ook zijn. We werken als parochiegemeenschap onder leiding van de pastoor, het pastoraal team en het parochiebestuur. De parochie maakt deel uit van het bisdom Breda.

Doneer aan de parochie

Het pastoraal team

Paul Verbeek, pastoor
0164-233574 / 06-83215322
paulverbeek@lievevrouweparochie.nl

Jan Foesenek, diaken en teamleider
0164-233574 / 06-20626356
janfoesenek@lievevrouweparochie.nl

Fredi Hagedoorn, pastoraal werkster
0164-233574 / 06-27420542
fredihagedoorn@lievevrouweparochie.nl

Anton Janssen, diaken
0164-233574 / 06-10578430
antonjanssen@lievevrouweparochie.nl

Rita Jonkers, teamnotuliste

Naast het pastoraal team, wordt de parochie veelal door vrijwillige medewekers gerund. De organisatie is opgedeeld in een aantal teams met elk hun eigen werkgebied. Denk aan het parochiebestuur, de Parochieraad en de PCC.

Het Parochiebestuur

Het bestuur draagt zorg voor de gebouwen, de financiën, contact met de gemeente en andere organisaties, en de niet- pastorale zaken van de parochie en heeft een adviserende taak in pastorale zaken.

Voorzitter/pastoor: 

Vice-voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

 Medewerkersbeleid:

  • Astrid Halfhide
  • 06-27220771
  • astrid.halfhide@gmail.com 

Lid gebouwen:

PR & Communicatie:

De Parochieraad

Deze raad bestaat uit een groep onafhankelijke parochianen, die de pastoor en het pastoraal team adviseert over het beleid in de parochie.

Gespreksleider:
vacature

 

Contact:
secretaris: vacature

Vertrouwenspersoon:

Heb je een klacht? Merk je dat er in de parochie of in je werkgroep iets niet deugt? Je kunt je verhaal kwijt bij onze vertrouwenspersoon, Emilie van Oppenraaij. Zij biedt een luisterend oor en heeft geheimhoudingsplicht.

vertrouwenspersoon@lievevrouweparochie.nl

Parochiele Coordinatie Commissie

De PCC draagt zorg voor de medewerkers van de parochie. Ze houdt contact met de werkgroepen en de medewerkers. Ze geeft nieuwe medewerkers een passende taak.

Voorzitter:
Gerard Akkermans

 

Contact:
Lucie Venmans
0164-252646
lucievenmans@hotmail.com

Wil je helpen bij activiteiten? We kunnen veel hulp gebruiken! Als Medewerker kan je jouw steentje bijdragen aan de parochie.

Kom binnen!

Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes (1928)
Prins Bernhardlaan 66, 4615 BD
Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-234867
Open voor bezoek op werkdagen van 9.30-11.30 uur.

Stadskerk St.-Gertrudis (1477)
Grote Markt 10,
4611 NR Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-234791
Informatie over bezoeken

Parochiecentrum
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-233574
Geopend op maandag – vrijdag 9.00 -12.00 uur en 13.00-15.30 uur. Vrijdagmiddag gesloten

Kom binnen!

Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes (1928)
Prins Bernhardlaan 66, 4615 BD
Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-234867
Open voor bezoek op werkdagen van 9.30-11.30 uur.

Stadskerk St.-Gertrudis (1477)
Grote Markt 10,
4611 NR Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-234791
Informatie over bezoeken

Parochiecentrum
Burgemeester Stulemeijerlaan 8
4611 EE Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-233574
Geopend op maandag – vrijdag 9.00 -12.00 uur en 13.00-15.30 uur. Vrijdagmiddag gesloten