Ziekenzalving

Wanneer je ziek bent of last hebt van (ouderdoms)kwalen, kun je de ziekenzalving ontvangen. Je kunt ook de ziekenzalving vragen voor een dierbare, wiens levenseinde nadert.

Inhoudelijke uitleg

De ziekenzalving is voor mensen die ziek zijn, die een operatie moeten ondergaan of die aan het einde van hun leven gekomen zijn. Het Sacrament is bedoeld om kracht te geven in die moeilijke omstandigheden. Bij de ziekenzalving worden de handen en het voorhoofd van de zieke gezalfd met gewijde olie. Dit gebeurt in een viering, thuis, in het ziekenhuis of elders. Dit doen we omdat Jezus zelf telkens heeft omgezien naar zieke mensen en hen nabij was.

Praktische uitleg

Wanneer je ziek bent en behoefte heeft aan ondersteuning vanuit de parochie, kun je contact opnemen met de parochie. Een pastor of iemand van de bezoekgroep kan bij je op bezoek komen. Voor een gesprek, om samen te bidden en als je dat wil de Communie te ontvangen. Een pastor kan ook op bezoek komen om de ziekenzalving of ziekenzegen te geven.
Het is mogelijk om vaker de ziekenzalving te ontvangen. Probeer niet te lang te wachten met de ziekenzalving, zodat de zieke zo mogelijk nog bij kennis en jullie het sacrament samen kunnen meemaken.

Twee keer per jaar is er een gemeenschappelijke stedelijke ziekenzalving (één in de parochiekerk OLV van Lourdes en één in de Residentie Meilust). Daarnaast zal er een gemeenschappelijke ziekenzalving zijn in een van de huizen van Stichting tanteLouise in samenwerking met de Dienst Geestelijke Verzorging. Voorafgaande aan deze vieringen worden de deelnemers uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin vragen rond de ziekenzalving en ziekenzegen worden besproken.

Wil je iemand opgeven voor ziekenzalving? We gaan graag op bezoek. Laat je gegevens achter, dan nemen we contact met je op.

Voor een ziekenzalving/ziekenzegen kan je (ook buiten de openingstijden van het Parochiebureau) bellen naar de achterwachttelefoon/noodtelefoon: 06-30098876.

2 + 3 =