Boete en verzoening

Als je spijt of schuld voelt, kun je dit in het Sacrament van boete en verzoening delen. Je ontvangt vergeving die bevrijdt.

Inhoudelijke uitleg

In de vroege kerk was het gebruikelijk dat gelovigen die na hun doop een ernstige overtreding hadden begaan weer terug konden keren in de kerk. Zij moesten zich hiervoor een lange tijd afzonderen en zich toeleggen op gebed en boetedoening. Als zij deze periode vervuld hadden, konden zij door handoplegging van de bisschop weer opgenomen worden in de kerkgemeenschap. Later is de boete steeds meer een persoonlijke aangelegenheid geworden tussen de priester en de gelovige. Daarom noemen we het Sacrament nu ook liever ‘boete en verzoening’ dan biecht.
Als spijt of schuld je in de weg staan, kan je je fouten opbiechten in een persoonlijk gesprek bij een priester. In Jezus’ naam bevrijdt de priester je van je zonden. Je gaat bevrijd weer op weg.

Praktische uitleg

Als je het Sacrament van boete en verzoening wilt ontvangen, kun je terecht bij een priester. In onze parochie gaat dit in de vorm van een gesprek in de kerk of op het Parochiecentrum. Het gesprek resulteert dan in het uitspreken van een schuldbelijdenis, waarna je vergeving ontvangt. De priester heeft overigens de plicht om alles wat hem gebiecht wordt, absoluut geheim te houden.

Er is een speciale Boeteviering in de Advent als voorbereiding op Kerstmis en in de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen met aansluitend mogelijkheid tot een persoonlijke biecht.
Ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel zijn er “Weergoedmaakvieringen”.

Wil je in contact komen met een priester om het Sacrament van boete en verzoening te ontvangen? Laat hier je gegevens achter.
Je kunt ook de pastoor persoonlijk aanspreken, bijvoorbeeld na een viering.

12 + 7 =