Wijding

Ervaar je een roeping om je leven aan God te geven? Als man kun je dan gewijd worden tot diaken of tot priester en gaan werken in het pastoraat.

Inhoudelijke uitleg

Sommige mensen willen hun leven meer exclusief met Christus verbinden. Ze kunnen dan kiezen voor een religieus leven. Dat kan op meerdere wijzen. Mannen en vrouwen kunnen kiezen voor een kloosterleven of om als pastoraal werk(st)er te gaan werken. Ongehuwde mannen hebben ook de keuze om, als ze daar geschikt voor worden bevonden, te kiezen voor de priesterwijding. Gehuwde mannen kunnen kiezen voor de wijding tot diaken. Voordat ze worden toegelaten tot de wijding tot priester leggen ze eerst een lange weg van studie en vorming af. De opleiding aan een seminarie of universiteit duurt gemiddeld een jaar of zes.

Praktische uitleg

Heb je het verlangen om je leven meer aan God te geven? Denk je dat God je roept tot een bepaalde taak of tot een bepaalde manier van leven? Het is goed om hier met iemand over te praten. In gesprek kun je onderzoeken wat voor jou een goede weg is. Je kunt hiervoor contact zoeken met iemand van het pastoraal team. Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Wil je met iemand van het pastoraal team praten over je roeping? Dat kan. Laat hier je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

2 + 12 =