Financieel

Het werk van de Lievevrouweparochie is alleen mogelijk dankzij jouw financiële bijdrage. Er zijn veel manieren om bij te dragen. Lees hier alles over de tarieven voor kerkelijke diensten. Steun ons met de jaarlijkse “Actie Kerkbalans” en doneer aan de parochie. Zo kunnen we in Bergen op Zoom samen ons geloof blijven beleven door te vieren, te leren en te doen.

Kerkbalans / parochiebijdrage

Kerkbalans / parochiebijdrage
Kerkbalans is eigenlijk een soort contributie, maar dan specifiek voor elke parochiaan. Kerkbalans is onze belangrijkste bron van inkomsten, en dus extreem belangrijk voor de voortgang van ons werk als parochie. De parochie ontvangt geen subsidies of gelden vanuit het Bisdom of van anderen, dus we moeten het echt van onze parochianen hebben. We nodigen je van harte uit om mee te doen aan deze actie.
Elk jaar in januari ontvang je een uitnodiging om mee te doen aan de Actie Kerkbalans door je parochiebijdrage te betalen.
Hoeveel jouw parochiebijdrage bedraagt, is jouw keuze. Het is een vrijwillige bijdrage. Het Bisdom geeft 1% van je netto jaarinkomen aan als richtlijn. De parochie stelt een maandelijkse bijdrage van tenminste € 13,00 voor, maar iedere vorm van geldelijke ondersteuning is van harte welkom. Je kunt je bijdrage storten op bankrekening NL90 RABO 0106 1051 83 t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie, maar je kunt de parochie ook machtigen met een incasso-opdracht. De parochie is blij met alle donaties!

Belastingvoordeel gift

Het is je wellicht bekend dat je je parochiebijdrage als gift kunt aftrekken van de inkomstenbelasting.

Lees meer

Hier geldt geen drempelinkomen voor. Er is ook geen maximum aan de aftrekbaarheid. Voorwaarde is dat je parochiebijdrage voldoet aan de voorwaarden van een periodieke gift.
Je gift is een periodieke gift als:
1. de gift door jou schriftelijk is vastgelegd.
2. regelmatig door jou bedragen (minstens 1 keer per jaar) worden overgemaakt naar de parochie (ANBI instelling), die in de notariële akte of schriftelijke overeenkomst wordt genoemd. Het RSIN nummer van de parochie is 002572084.
3. deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn. Je kunt gemakkelijk aan deze voorwaarde voldoen door een doorlopende incasso-machtiging af te geven aan de parochie om maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een vast bedrag van je rekening af te laten schrijven.
4. deze bedragen door jou minimaal 5 jaar achter elkaar overgemaakt worden naar de parochie. De gift stopt uiterlijk bij je overlijden.
5. de parochie je geen tegenprestatie levert voor de gift.

Je kunt de gift schriftelijk vastleggen door het invullen van deze schriftelijke verklaring

Tarieven kerkelijke diensten

Op 1 januari van ieder jaar stelt het Bisdom de tarieven voor kerkelijke diensten vast. In 2024 gelden de volgende tarieven:

Doop€ 162,00
Eerste Heilige Communie€ 162,00 (en € 45,00 projectbijdrage)
Heilig Vormsel€ 162,00 (en € 45,00 projectbijdrage)
Huwelijksviering€ 700,00
Jubileumviering€ 350,00
Ziekenzalving/ ziekenzegen€ 0
Uitvaart in de kerk€ 700,00
Uitvaart in crematorium of (aula) begraafplaats€ 467,00
Zegening kist€ 239,00
Misintentie / gebedsintentie € 12,00
Registratie van een uitvaart via livestream
(alleen mogelijk, na overleg)
€ 88,00
Jaarlijkse (vrijwillige) parochiebijdrage *€ 162,00

* = zo mogelijk tenminste vastgesteld bedrag door het Bisdom van Breda. Minder mag, meer mag!

Misintentie/ gebedsintentie

Je kunt misintenties en gebedsintenties opgeven bij het parochiebureau. Dan noemen we op de door jouw aangegeven datum de naam van je dierbare of je intentie bij de voorbede.

Je kunt je intentie hieronder opgeven tot vrijdagochtend 10.00 uur. Dan kan die nog worden meegenomen in de komende weekviering op zondag. Als je na die tijd nog een intentie wil opgeven, kun je even bellen met het parochiebureau (0164-233574). Het tarief voor een intentie is   € 12,-  en we bieden daarvoor verschillende betaalopties.

Als je wilt betalen per overschrijving, kun je het bedrag overmaken op NL52 RABO 0106 1890 93 t.n.v. R.-K. Lievevrouweparochie Bergen op Zoom. Als je jouw intentie persoonlijk komt opgeven bij het parochiebureau, kun je daar ook pinnen. Vermeld naam en datum van je intentie.

 

Hoe wil je betalen?

15 + 6 =

Reductieregeling

Als je jaarlijks een parochiebijdrage betaalt, kan een deel van deze bijdrage in mindering worden gebracht op het tarief voor kerkelijke vieringen. De exacte mindering hangt af van je parochiebijdrage in de afgelopen jaren.

Doop, Eerste Heilige Communie en Vormsel:Viering in het crematorium of op de begraafplaats, voorgegaan door een lid van het pastoraal team:Huwelijk of uitvaart in de kerk:
mindering tot maximaal € 162,00 mindering tot maximaal € 324,00mindering tot maximaal € 486,00
Mindering over bijdrage afgelopen jaar.Mindering over bijdrage afgelopen twee jaar.Mindering over bijdrage afgelopen drie jaar.

Om gebruik te maken van de reductieregeling kun je dit bij aanmelding voor een Sacrament aangeven. Na een uitvaart dien je de nadien door de parochie toegezonden brief te beantwoorden. Heb je nog vragen? Neem contact op met:
penningmeester@lievevrouweparochie.nl. Natuurlijk kun je de parochie extra steunen, door geen gebruik te maken van deze reductieregeling.

De Lievevrouweparochie opnemen in je testament

Je kunt de Lievevrouweparochie opnemen als goed doel in je testament, om het werk van de parochie te steunen. Er bestaan twee manieren om na te laten aan de parochie, namelijk door de parochie (mede)erfgenaam te maken of door een legaat ten behoeve van de parochie op te nemen in je testament. In beide gevallen dien je een testament op te laten maken door een notaris. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de penningmeester: penningmeester@lievevrouweparochie.nl

Fondsenwerving

De werkgroep Fondsenwerving denkt na over nieuwe initiatieven, die de inkomsten van de parochie kunnen verhogen. Zij organiseert onder andere de LievevrouweFair. Heb je ideeën voor nieuwe fondsenwerving? Altijd interessant! Laat het ons weten, stuur een mailtje naar bastianenkj@gmail.com

Heb je vragen over de kerkledenadministratie en de parochiebijdrage? Bel ons op maandag- of dinsdagmiddag via 0164-233574, of stel hieronder je vraag.

4 + 3 =