Vredeslicht van Bethlehem

Op woensdag 13 december 2023 om 19.00 uur kwam het Vredeslicht van Bethlehem aan in Bergen op Zoom in de OLV van Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66. Ieder die dat wil, kan het Vredeslicht mee naar huis nemen en doorgeven aan anderen.

Het Vredeslicht wordt doorgegeven aan vijf omliggende parochies. Op deze pagina zie je wat zij met het Vredeslicht doen.

HOver het Vredeslicht van Bethlehem

Het Vredeslicht werd ontstoken aan een kaars bij de Geboortegrot van Jezus in Bethlehem. De vlam legde een moeilijke reis af door Israël naar Jordanië. Vandaar ging het licht met een vliegtuig naar Oostenrijk. Via Duitsland en België komt het licht naar Bergen op Zoom. 

Het Vredeslicht van Bethlehem kwam 13 december 2023 aan in een feestelijke eucharistieviering in de OLV van Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66 te Bergen op Zoom en is verspreid over de buurparochies.

Licht ontvangen en vrede doorgeven
In de kerk kun je een kaars kopen of een eigen meegebrachte kaars of lantaarn aan het Vredeslicht ontsteken. De bedoeling is dat je de vlam op de kaars die je ontvangt, brandend houdt. Als je (noveen)kaars is opgebrand, steek je met hetzelfde licht een nieuwe kaars aan. Zo werk jij actief mee aan de vrede. Als je de vlam doorgeeft aan een ander, geef je vrede door.

Lievevrouweparochie

Bergen op Zoom

Pastoor Paul Verbeek haalde het Vredeslicht van Bethlehem op in Balen (België). Op 13 december droegen diaken Anton Janssen en Romy Verbraeken ieder een lantaarn de OLV van Lourdeskerk in. Het licht werd daarna uitgedeeld aan de buurparochies en de aanwezige parochianen. 

Daarna nam het pastoraal team het Vredeslicht mee naar tal van vieringen en activiteiten:

  • Vrijdag 15 december ontvingen de tieners van tienergroep On the Move het Vredeslicht bij hun kerstdiner.
  • De kaarsen bij Lessons & Carols op 16 december, 19.00 uur in de St.-Gertrudiskerk werden ontstoken met het Vredeslicht. De dominees en diaken van de Ontmoetingskerk ontvingen toen ook ieder een brandende kaars.
  • In de Seniorenviering op 19 december brandde het Vredeslicht.
  • In de kerstvieringen in Meilust, Stuijvenburgh, Woonzorgcentrum Jacqueline brandde het Vredeslicht.
  • Basisschool Sancta Maria vierde Kerstmis in de St.-Gertrudiskerk. Diaken Anton Janssen overhandigde het Vredeslicht aan de school.
  • In de familievieringen op Kerstavond wordt het Vredeslicht binnen gedragen. 

Parochie de Bron & Onze Lieve Vrouw in het Woud

Hoogerheide, Ossendrecht, Woensdrecht, Huijbergen en Putte & Heerle, Moerstraten, Wouw en Wouwse Plantage

De pastores haalden het licht op op 13 december en verspreiden het in hun geloofsgemeenschappen.

Sint Norbertusparochie

Roosendaal en Nispen

De pastores haalden het licht op, op 13 december en verspreiden het in hun geloofsgemeenschappen.

Christoffelparochie & Annaparochie

Halsteren, Lepelstraat, Oud-Vossemeer, Tholen & Regio Steenbergen

De pastores haalden het licht ophalen op, op 13 december en verspreiden het in hun geloofsgemeenschappen.
Tijdens de diensten op Kerstavond wordt het Vredeslicht onze kerken in gedragen en zullen kaarsen aan dit licht aangestoken worden met daarbij een gebed. Dit licht is een oproep aan ons allemaal, om te blijven werken aan vrede.