Geef gul aan de Nationale Jongerencollecte

door | nov 13, 2023 | Jongeren, Nieuws

Zaterdag 18 en zondag 19 november staat in Nederland de jaarlijkse Jongerencollecte gepland. In de weekendvieringen is de tweede collecte bestemd voor het jongerenwerk in onze parochie en in Nederland. Sanne vertelt wat zij beleeft in de tienergroep.
Lokaal tienerwerk

In de Lievevrouweparochie zetten we ons in voor tieners en jongeren. Er is een uitgebreide Vormselvoorbereiding en een hele actieve tienergroep On the Move (zie foto). Tiener Sanne vertelt: “Ik vind On the Move leuk omdat je door On the Move toch dichter bij God bent. We doen er leuke spelletjes. En de leiding is heel aardig en gezellig om mee te praten”. De tieners komen om de vrijdag bij elkaar in het Praathuis. Daarvoor zijn altijd spelmaterialen, drinken en een snoepje nodig. Extra kosten maken we bijvoorbeeld aan het jaarlijkse tienerweekend en het abonnement op Rock Solid. Dat is de naam van de catechesemethode voor tieners. De helft van de opbrengst van de Jongerencollecte gaat naar het tienerwerk in onze parochie.

Jongerenwerk in het bisdom en in Nederland

In de parochie is de jongerengroep The Next Step tijdelijk niet actief. Maar als pastoraal team hebben we wel veel contact met jongeren in de parochie. Zij dienen bijvoorbeeld in de mis en zijn actief in de begeleiding van Communicanten en de tienergroep. Ook spelen ze mee in de Paasfilms.
Vanuit de parochie gaan er ook jongeren naar het jongerenwerk van bisdom Breda, waar sinds kort een maandelijkse jongerenviering is. Die kwam er na de Wereldjongerendagen, waar uit de parochie drie jongeren aan deelnamen. Op de Katholieke Jongerendag, begin november in Veenendaal, zagen zij elkaar weer. In januari is er een landelijk jongerenweekend op Ameland.
De helft van de opbrengst van de Jongerencollecte is voor dit diocesane en landelijke jongerenwerk.

Geef gul

De tieners en jongeren uit de parochie doen een beroep op jou. Geef 18 en 19 november gul in de schaal, of stort rechtstreeks: IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. Jongerencollecte. Heel hartelijk dank!

Meer interessante berichten:

Adventsactie 2023: Alle kinderen mogen kind zijn

Adventsactie 2023: Alle kinderen mogen kind zijn

De adventsperiode is de voorbereidingstijd van vier weken naar Kerstmis, het feest van Hoop en Licht. In diezelfde periode voert Adventsactie campagne en dit jaar staan er vier projecten centraal. Projecten die aandacht besteden aan het onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

Lees meer
Bijzondere vieringen in de advent

Bijzondere vieringen in de advent

De komende week zijn er verschillende bijzondere vieringen in de advent. We vieren Maria die de knopen ontwart (8-12), de aankomst van het Vredeslicht van Bethlehem (13-12) en Lessons & Carols (16-12). De Kerststallententoonstelling wordt ook geopend (8-12). Wees welkom om mee te vieren.

Lees meer