Onderwerp van de week

Maria kiest voor het beste?

Dit is eigenlijk een slechte titel boven dit stukje. Wat in het evangelie te lezen staat, is gewoon een pleidooi voor Maria.

Ik zal dus wel verkeerd hebben gelezen? Maria wordt geprezen en Martha wordt afgewezen. Dat staat duidelijk in het evangelie van Lucas. Het staat er zelfs zwart op wit: ‘Maria heeft het beste deel gekozen.’ Is het één wel zo wit en het andere wel zo zwart? Dat houdt me bezig. Keurt Jezus Maria goed en keurt hij Martha af? Wat is hier aan de hand?

Lucas schrijft nog altijd over de belangrijke vraag van de joodse wetgeleerde: wat moet ik doen? Vorige zondag zei Jezus in te verhaal van de barmhartige Samariataan, dat het taboe van onreinheid geen belemmering of excuus mag zijn om de geslagen en gewonde man in zijn bloed te laten liggen. Hij geeft de ‘doener’ een compliment. Bemin de naaste als jezelf. Dat was het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Daarop volgt nu een tweede verhaal, dat van Martha en Maria. Het is eveneens een antwoord op de vraag wetgeleerde: wat moet ik doen? Vandaag zegt Hij dat je ook aandacht moet hebben voor God boven de zorg voor de mens. Pas als je dit dubbele antwoord kent, kun je God echt dienen. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan en het verhaal van Martha en Maria moet je samen lezen. Anders geef je geen antwoord aan de wetgeleerde. Hij wilde immers weten hoeveel aandacht je moet geven aan God en aan de mens.
Diaken Jan Foesenek

R.K.-Lievevrouweparochie

11 juli 2022

Meer Onderwerpen van de week:

Vrees niet!

Vrees niet!

‘Vrees niet, kleine kudde’, dit bemoedigend woord van Jezus hebben wij in deze tijd nodig als een riem onder het hart (Lc. 12, 32-48).

Lees meer
Bemint Uw vijanden!

Bemint Uw vijanden!

Lieve mensen!
Deze opdracht geeft Jezus ons in het Evangelie. De heilige Titus Brandsma wiens feest we voor het eerst op 27 juli dit jaar mogen vieren kan ons voorbeeld zijn. Deze opdracht geeft Jezus ons in het Evangelie.

Lees meer