Onderwerp van de week

3 maart Zuster Marie Adolphine van Ossendrecht

Kaatje Dierikx werd op 3 maart 1866 te Ossendrecht geboren. Op 19 maart 1893 trad ze in bij de zusters Franciscanessen, Missionarissen van Maria te Antwerpen. Daar ontving ze de kloosternaam Marie Adolphine.

In 1898 legde ze haar eeuwige geloften af. Op 4 mei 1899 komt ze met 6 medezusters aan in China. Ze heeft de zorg voor meer dan 200 weeskinderen. Op 9 juli 1900 is ze met haar medezusters door de Boksers vermoord. Op 1 oktober 2000 is ze heilig verklaard. Ze is de enige heilige en martelares, die afkomstig is uit het bisdom Breda. Haar geboortehuis in Ossendrecht is omgebouwd tot kapel. Alleen de bedstee is origineel. Op vrijdagavond 3 maart vieren we de eucharistie in deze kapel ter gelegenheid van haar verjaardag. Graag wil ik met u haar spreuk delen:

Voor iedereen een stukske
Marie Adolphine
Dat is een spreuk van jou.
Je deelde graag uit en kon goed zorgen voor anderen.
Zelf had je vroeg je moeder verloren.
Vanuit je hart kon je de weeskinderen extra nabij zijn.
Ze voelden zich veilig en geborgen bij jou.
Zo mochten ze de vreugde leren van breken en delen:
Voor iedereen een stukske.
Onze Heer wist je nabij in het teken van gebroken brood.
Hij geeft zich zo aan ons
Voor iedereen een stukske.
Met Hem in je hart had je geen angst voor de dood.
Je wist je geborgen in Hem.
Mogen wij naar jouw voorbeeld
kunnen breken en delen met elkaar
ons dagelijks brood
onze liefde en tederheid
ons geloof in onze verrezen Heer
Marie Adolphine
bid voor ons. Amen.

Vrede en Alle Goeds
Pastoor Paul Verbeek

R.K.-Lievevrouweparochie

27 februari 2023

Meer Onderwerpen van de week:

Kom overeind

Kom overeind

Ze gelooft er niet meer in. Al zoveel mensen gesproken, verhalen gezocht, maar het lukt haar maar niet om het goed op te schrijven. Journaliste Chris heeft last van faalangst.

Lees meer
Ziende blind

Ziende blind

Komende zondag horen we het evangelieverhaal over Jezus die een blinde geneest. De Farizeeën worden boos op Jezus en geloven niet dat Hij een wonder kan verrichten. In dit verhaal wil de evangelist Johannes ons leren dat er twee verschillende manieren zijn om naar Jezus te kijken. En die zijn niet beide even waardevol!

Lees meer