Onderwerp van de week

Actuele bede …

Elke week luisteren we naar de voorbede in de vieringen. We volgen hier de actualiteit op de voet, laten het nieuws op ons afkomen, laten het botsen met ons geloof in de Blijde Boodschap, met onze ervaring en onze levenswijsheid, en het wordt een bede, een noodkreet soms of een dankzegging.

Eigenlijk is het dat wat wij allemaal, bewust of onbewust, doen. Ons geloof in de verrezen Christus hangt niet in de lucht, blijft niet beperkt tot onze denkmachine. Het is veeleer een manier van reageren op wat er rondom ons in de wereld en in ons eigen leven gebeurt. Wij geloven in een Christus die met ons de levensweg gaat. Hij deelt onze twijfel, onze ontmoediging tot de wanhoop toe. Hij wil ons nabij zijn tot in ons verdriet, tot in onze blijdschap. Christus loopt met ons mee. Zijn aanwezigheid zal de gebeurtenissen niet veranderen. Hij wil alleen ons veranderen, ons vrede geven. Misschien is dat wel de kern van ons geloof: Shalom, vrede.

Wij zijn immers mensen van onzekerheden. Het leven is er vol van. Het nooit verwachte kan plotseling gebeuren. Dat is zo in het persoonlijk leven, maar ook in de geschiedenis is dat de normale gang van zaken: het abnormale verloop van de feiten. Je ziet door welke kleine toevalligheden, de loop van de geschiedenis ooit gewijzigd werd. Christus verandert de loop van de geschiedenis niet, maar Hij geeft ons wel de zekerheid dat de dood niet het laatste woord heeft: dat wil zeggen dat het negatieve, het rampzalige, nooit de uitkomst is van het menselijk leven.
Droefheid – die gedeeld wordt met de verrezen Christus – is geen droefheid meer, zij verandert in vreugde, een vreugde die niemand ons kan ontnemen omdat zij geboren is uit overwonnen droefheid.
Diaken Jan Foesenek

R.K.-Lievevrouweparochie

25 april 2022

Meer Onderwerpen van de week:

Op weg naar Pinksteren …

Op weg naar Pinksteren …

Na Zijn verrijzenis had Jezus Zijn leerlingen duidelijk laten aanvoelen, dat Hij krachtig, levendig onder hen aanwezig was, maar wel op een heel andere manier dan vroeger.

Lees meer
Gebed tot de Heilige Titus Brandsma

Gebed tot de Heilige Titus Brandsma

Lieve mensen!
Afgelopen zondag 15 mei is Titus Brandsma door paus Franciscus heilig verklaard. Het raakt me en geeft me een gevoel van trots te zijn op deze pater Karmeliet uit Friesland.

Lees meer
Voorbeeld

Voorbeeld

Op zondag 15 mei wordt Titus Brandsma door Paus Franciscus in Rome heilig verklaard. Pater Titus Brandsma stond zijn hele leven bekend als een beminnelijke, geduldige en moedige man.

Lees meer