Onderwerp van de week

Met Franciscus bouwen aan een nieuw verbond met de Schepping!

Lieve mensen! Jaarlijks vieren we op 4 oktober het feest van Sint Franciscus van Assisi. Naar hem is Werelddierendag genoemd.

Dit jaar wil ik graag met u stilstaan bij het thema: “Met Franciscus bouwen aan een nieuw verbond met de Schepping”.
De problematiek van consumptie en milieu is immens groot. Ieder van ons lijkt vast te zitten in deze cirkel. Je verschrikt soms van de hoeveelheid afval, die we iedere week leveren. Daarbij komt dat vaak onzorgvuldig met afval omgesprongen wordt. Hoeveel lege blikjes enz. zien we langs onze wegen liggen?
Vaak wordt afval gedumpt op plaatsen waar het niet thuis hoort. Het is niet voor niets dat beschermers van het milieu ons hiervoor blijven waarschuwen. We zouden ons van de consumptieketenen moeten kunnen bevrijden. Maar hoe?

Franciscus wil ons helpen. Het leven is meer dan bezit. We kunnen kiezen zoals hij voor meer soberheid. De zorg voor het milieu geldt voor ons allen zegt hij.
Initiatieven zoals de milieustraat zijn een middel om te bouwen aan een nieuw verbond met de Schepping. Als we bewust ons afval scheiden, kan het beter verwerkt worden. Als we geen spullen weggooien waar het niets thuis hoort, is ruimte vrij voor alles wat groeit en bloeit. Hoeveel planten en bomen sterven er anders door vervuiling? Het zijn de kleine stappen die we zelf kunnen zetten om zo tot een nieuw verbond met de Schepping te komen.

Franciscus kan ook uw bondgenoot worden. Tijdens zijn leven droeg hij op unieke wijze zorg voor de Schepping van God. Ook in onze tijd nemen zijn volgelingen dit ideaal serieus.
Ze nemen vaak profetische initiatieven om met Franciscus te bouwen aan een nieuw verbond met de Schepping.
Van harte hoop ik dat Franciscus ook u mag inspireren om iets aan uw inzet voor het milieu te doen.
Vrede en Alle Goeds!
Paul Verbeek Pastoor

R.K.-Lievevrouweparochie

26 september 2022

Meer Onderwerpen van de week: