Onderwerp van de week

Op weg naar Pinksteren …

Na Zijn verrijzenis had Jezus Zijn leerlingen duidelijk laten aanvoelen, dat Hij krachtig, levendig onder hen aanwezig was, maar wel op een heel andere manier dan vroeger.

Voortaan herkenden zij Hem en konden zij Hem vooral ervaren bij het breken van het Brood, in de kleine, dienstbare kerkgemeenschap die groeide rond het vieren van de Eucharistie. Maar Jezus wijst ons ook op het bidden en de liefde voor elkaar op de zevende zondag van Pasen (Joh. 17, 20-26)
Hemelvaart was het feest, waarop duidelijk werd, dat die Kerk voortaan op eigen benen moest gaan staan, zonder de onmiddellijk zichtbare aanwezigheid van Jezus. “Mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te kijken? Hij die is opgenomen, Hij komt bij u terug!” De Heer laat Zijn Kerk niet verweesd achter, maar maakt duidelijk op welke manier Hij voortaan onder ons aanwezig wil blijven: namelijk als Helper, als Liefdegeest, die onze geloofsgemeenschap van binnenuit inspireert, voortstuwt, bezielt.

Jong of oud, wij hebben allemaal behoefte aan een nieuw enthousiasme, aan een nieuw gloedvol Pinksterfeest, zodat wij ervaren, dat God achter ons staat en, bij alles wat wij nu beleven, Zijn hand respectvol op onze schouder houdt. Daarom zetten wij ons in voor de Missionaire Parochie, dat wij allen opnieuw leerling van Jezus worden en de steun van God herkennen, voelen en beleven. Onze liefde is als een klein vlammetje. Het verlicht al enkele gezichten en verwarmt al enkele harten. Het moet nog wel aangewakkerd worden door het goddelijk vuur van Zijn Geest.
Kom, o Heilige Geest, kom!
Diaken Jan Foesenek

R.K.-Lievevrouweparochie

23 mei 2022

Meer Onderwerpen van de week:

Sacramentsdag

Sacramentsdag

Ons geloof cirkelt rond de Eucharistie. Als we van iemand zeggen: ‘Hij gaat alle weken naar de Eucharistieviering …’ dan weten we dat we te doen hebben met iemand die gelovig is.

Lees meer
Hokjes, vakjes

Hokjes, vakjes

“Hokjes vakjes. We stoppen iedereen in hokjes vakjes, als ze anders zijn dan wij.” Dit liedje is een echte oorwurm. Het liedje zit al in mijn hoofd sinds dominee Ellen Van Sluijs het liedje noemde bij de voorbereiding op de Jazzdienst (zondag 12 juni, 12.00 uur, St.-Gertrudiskerk). Elly en Rikkert, twee schrijvers van christelijke jeugdliedjes, schreven het.

Lees meer